بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق مهندسین در عسلویه

حقوق مهندسی Engineering Law چیست؟

حقوق مهندسی Engineering Law چیست؟ حقوق مهندسی (Engineering Law) ، حقوق حرفه ای مهندسان است که هریک در رشته ای از علوم مهندسی پا به عرصه فعالیت گذارده اند و می خواهند با توجه به قوانین عام و قوانین و مقررات خاص مرتبط با رشته خود را در این مسیر به صورت قانونی گام بردارند تا ضمن موفقیت در حرفه خود از مدار نظم و انتظام جامعه خویش نیز خارج شوند. حقوق مهندسی یعنی مهندس ناظر و طراح و مجری باید به‌ نحوی ایفای تعهد کند که در حین اجرای و احداث ساختمان و یا در همسایگی آن، چه در سررسید احداث و چه در سررسید بهره‌برداری هیچ‌گونه حادثه جانی و مالی ناشی از عدم رعایت موارد فنی و عدم رعایت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شرایط اساسی صحت عقود (قراردادها) از دیدگاه حقوق مهندسی

شرایط اساسی صحت عقود (قراردادها) از دیدگاه حقوق مهندسی چهار شرط اساسی برای صحت در معامله مطابق با ماده ۱۹۰قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد و رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد مشروعیت جهت معامله  قصد و رضا طرفین قرارداد مطابق با ماده ۱۹۱ قانون مدنی ، عقد محض میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.(قصد رکن اساسی عقد است.) برای تشکیل عقد توافق دو اراده ضروری است. اعلام اراده (پیشنهاد) طرف نخست را ایجاب و ابراز قصد طرف دوم مبنی بر پذیرش آن را قبول می نامند. عیب اراده منحصر به دو مورد اکراه و اشتباه است.(ماده ۱۹۹ قانون مدنی) اهلیت (استیفا) طرفین …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

انواع ضرر قابل مطالبه و شرایط طرح دعوی خصوصی از دیدگاه حقوق مهندسی

انواع ضرر قابل مطالبه و شرایط طرح دعوی خصوصی از دیدگاه حقوق مهندسی انواع ضرر قابل مطالبه ضررمادی ضرر ناشی از منابع فوت شده ضررمعنوی ضرر مادی ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ضرر ناشی از منافع فوت شده منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. ضرر معنوی ضرر و زیان وارده به شهرت ، اعتبار ، آبرو ، آزادی جسمی و ذهنی یا فکری (اعتقادات دینی)، احساسات و عواطف انسانی همگی در قالب ضرر یا خسارت معنوی قابل درک و فهم هستند چون از نوع مادی نیستند. به طور مثال اعاده حیثیت از یک متهمی که حکم برایت دریافت کرده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...