oror

بایگانی برچسب: حسابداری

راس گیری چک چیست ؟

راس گیری چک چیست ؟ راس گیری چک چیست ؟ ♦️راس گیری چک ، روش محاسبه سررسید واقعی تعدادی چک با مبالغ مختلف و در تاریخهای مختلف می باشد. فرض کنید می خواهیم در یک معامله با استفاده از چکهای با مبلغ و تاریخ های مختلف ، مبلغ یک میلیون ریال را برای 30 روز بعد پرداخت کنیم، می توانیم از راس گیری استفاده نموده و چکها را طوری انتخاب کنیم که راس کلی آنها تاریخ مورد نظر باشد. راس گیری چک دو کاربرد دارد. ▪️یکی برای زمانی که می خواهیم وجه فاکتوری را بگیریم و با مشتری قرار می گذاریم که وجه فاکتور را مثلا 30 روزه به ما بدهد. ▪️ و دیگری زمانی که چک/چکهایی را اصطلاحا قبل از سررسید تبدیل به پول نقد می کنیم. یعنی چک / چکها را می فروشیم. مثلا یک چک یا چند چک با تاریخ سررسید آینده داریم و آنها را به …

توضیحات بیشتر »

دانلود گزارش کار آموزی بانک صادرات – کد 474

دانلود گزارش کار آموزی بانک صادرات دانلود گزارش کار آموزی بانک صادرات  مقدمه: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب  معاملات و مبادلات  با  پول صورت  می پذیرد  . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است. پاره ای  از این معاملات  که  امکان پذیر هستند  در صورت  نبودن پول ،  با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت. بنابر این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غیر ممکن به نظر میرسد. زیرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظایف مهمی را بر عهده گرفته اند. مثلا  بانکهای  تجاری بر خلاف  سایر موسسات مالی  که فقط می توانند  موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جدید ایجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر …

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی حسابرسی حسابداری

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی خلاصه تحقیق حاضر به دنبال تعیین کفایت شناخت حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی از استانداردهای حسابداری و تعیین تاثیر عواملی خاص مانند رده سازمانی و رشته تحصیلی حسابرسان در این شناخت است. از دیگر اهداف تحقیق پی بردن به این مطلب است که شناخت حسابرسان نسبت به استانداردهای مختلف حسابداری یکسان است یا خیر. برای رسیدن به این اهداف‌‌‌‌ با استفاده از تکنیک “دلفی” پرسشنامه‌ای طراحی و بین نمونه تحقیق که 490 نفر از حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی ایران بودند، توزیع شد. از 405 پرسشنامه برگشت شده برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و در نهایت نتایج این تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که حسابرسان ایرانی در تمامی رده‌های سازمانی به استثنای کمک حسابرسی با استانداردهای حسابداری ایران، آشنایی کافی دارند و برخلاف …

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

دانلود تحقیق رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی حسابداری

دانلود تحقیق رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی دانلود تحقیق رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی چیکده این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید. مقدمه صورتهای مالی ابزار اصلی …

توضیحات بیشتر »

دانلود پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران حسابداری بورس

دانلود پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده ساختار سرمایه از جمله مسایل و موضوعاتی است که شرکت ها با آن مواجه اند. ساختار سرمایه بهینه و حداقل نمودن هزینه تأمین مالی و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام از دیر باز به عنوان یک مساله عمده و مهم در شرکت ها مطرح بوده است. از نظر تئوریکی انتظار می رود عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر با اهمیتی بر ساختار سرمایه ی شرکت ها داشته باشد.در این پژوهش رابطه علی بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1387 -1383 با استفاده از داده های تلفیقی مورد بررسی قرارگرفته است. به همین منظور …

توضیحات بیشتر »