بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه ترمودینامیک 2

دانلود جزوه ترمودینامیک دانشگاه تهران (دکتر توکلی)

دانلود جزوه ترمودینامیک دانشگاه تهران (دکتر توکلی) جزوه ترمودینامیک دکتر توکلی در پنج فصل به صورت پاورپوینت تهیه شده است که در دانشگاه تهران تدریس شده فهرست مطالب جزوه ترمودینامیک دانشگاه تهران : فصل اول: گازها و تئوری جنبش مولکولی هدف: آشنایی با قانون گازهای ایده آل، رفتار گازهای حقیقی، معادله واندروالس و پدیده بحرانی بیان قانون ایده آل معادلات مخلوط گاز ایده آل معادلات گازهای حقیقی رابطه اثر فشار بر فشار گازها مفهوم انرژی پتناسیل بین مولکولی نظریه سینتیک گازها معادله توزیع ماکسول – بولتزمن پدیده نفوذ مولکولی توزیع انرژی مولکولی فصل دوم: ترمودینایک هدف: معرفی اصول سه گانه ترمودینامیک، توابع حالت، نتایج نظری و عملی حاصل از آنها تعریف سیستم و محیط مفهوم دما و روش های دماسنجی معادل مکانیکی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دکتر یوسفی فرد

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دکتر یوسفی فرد جزوه ترمودینامیک ۱ دکتر مهدی یوسفی فرد بر اساس ویرایش هشتم کتاب ترمودینامیک سنجل می باشد شامل ۵ فصل کلی و به صورت پاورپوینت می باشد که همراه با تمرین های مناسب برای هرفصل فهرست مطالب جزوه ترمودینامیک ۱ : فصل اول (بخش اول): مفاهیم و تعاریف اصلی ترمودینامیک براساس فصل اول کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش هشتم (۲۰۱۵) می باشد. معرفی مفهوم انرژی و ترمودینامیک آحاد و ابعاد تعریف سیستم و حجم کنترل مشخصات یک سیستم چگالی و حجم مخصوص معرفی حالت یک ماده و تعادل تعریف فرآیند و چرخه دما و قانون صفرم ترمودینامیک تعریف فشار و نحوه اندازه گیری آن فصل اول (بخش دوم): انرژی، انتقال و تحلیل آن براساس فصل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف فهرست مطالب جزوه ترمودینامیک ۱ : فصل اول: تعاریف تعاریف اصلی تعریف ترمودینامیک قانون صفرام یا اصل همدمائی قانون اول ترمودینامیک قانون دوم ترمودینامیک تعاریف فرعی تعریف سیستم ترمودینامیکی تعریف خاصیت فرآیند خواص متمرکز و گسترده تعادل ترمودینامیکی فرآیند غیرتعادلی و تعادلی فصل دوم: خواص ماده ساده تراکم پذیر تعریف ماده خالص تعادل فاز بخار و مایع تعریف کیفیت درونیابی از جداول فصل سوم: کار و گرما تعریف کار کار در فرآیند شبه تعادلی فرآیند حجم ثابت فرآیند فشار ثابت (با در نظر گرفتن رفتار گاز کامل) فرآیند دما ثابت یا ایزوترمال برای گاز کامل (یعنی PV=Const) فرآیند پلی تروپیک تشابه بین کار و گرما فصل چهارم: قانون اول ترمودینامیک قانون اول ترمودینامیک قانون …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...