بایگانی/آرشیو برچسب ها : بیوشیمی هورمون

دانلود مقاله راجب علم بیوشیمی

بیوشیمی : بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نا محدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به 100 سال نمی رسد ولیکن در طول 50 سال اخیر پیشرفت های خیلی  چشمگیری در این زمینه صورت گرفته . بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد . امروزه با کشف پروتئین های خاص در درون سلولی کنتیک آنزیمی مورد بررسی قرار می گیرد . بیوشیمی شامل 3 رشته است . 1- Structural biochemistry  è بیوشیمی ساختمانی 2- Metabolic biochemistry è بیوشیمی متابولیکی 3-clinical biochemistry è بیوشیمی کلینیکی ١- ساختمانی : علمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه بیوشیمی هورمون دکتر هاشمی

دانلود جزوه بیوشیمی هورمون دکتر هاشمی جزوه بیوشیمی هورمون دکتر هاشمی که در ۷ جلسه در دانشگاه زاهدان تدریس شده است فهرست مطالب جزوه بیوشیمی هورمون : انواع Cell to Cell communication Or Signaling سیگنال های محلول در آب سیگنال های محلول در چربی تفاوت هورمون های محلول در آب و هورمون های محلول در چربی انواع رسپتورها مکانیسم عمل هورمون های استروئیدی مکانیسم عمل گیرنده های سطح سلولی گیرنده های تیروزین کینازی گیرنده های متصل به کیناز (Receptor linked to kinase) اگونیست و انتاگونیست گیرنده غده پینه آل محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – بافت هدف غده تیروئید مراحل بیوسنتز هورمون های تیروئیدی هورمون های موثر در تنظیم کلسیم هورمون PTH قشر غده فوق کلیه بیوسنتز آلدوسترون بیوسنتز کورتیزول بیوسنتز …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...