or

بایگانی برچسب: آزمایشگاه شیمی عمومی 2 pdf

دانلود کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

دانلود کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ در این کتاب کلیه مطالب موجود در قالب فصل بندی های جداگانه ارائه شده و تا حد امکان و به خصوص در آزمایش های پنج فصل اول که از اساسی ترین و مهمترین آزمایش های مربوط به آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ می باشند سعی شده است نکات مهم و کلیدی مربوط به انجام آزمایش ها ارائه …

ادامه...

    دانلود جزوه جمع بندی شیمی عمومی ۲

    جزوه شیمی عمومی ۲ که به نام اسلایدهای شیمی عمومی ۲ ارائه شده است شامل مهمترین و برجسته ترین نکات درس شیمی عمومی ۲ دانشگاه است که به صورت مجزا و بخش بندی شده ارائه می شود. فهرست مطالب در ادامه آمده است.   فهرست مطالب : اسیدها و بازها تعادل های آبی الکتروشیمی شیمی عناصر غیرفلزی شیمی فلزات ۱ شیمی فلزات …

    ادامه...