محاسبه سریع انتخاب نوع فونداسیون و نکات طراحی فونداسیون

محاسبه سریع انتخاب نوع فونداسیون و نکات طراحی فونداسیون مراحل محاسبه سریع و سر انگشتی انتخاب نوع فونداسیون ابتدا وزن ساختمان محاسبه گردد. ظرفیت باربری خاک( با واحد کیلونیوتن برمتر مربع) مطابق جدول زیر بدست آید. نوع خاک ظزفیت باربری خاک ( با واحد کیلوگرم بر سانتیمترمربع) خاک رس خیلی نرم ۰.۳ خاک رس  نرم ۰.۷ خاک رس معمولی ۱.۲ خاک رس با سختی متوسط ۱.۷ خاک رس سخت ۲.۲ خاک رس خیلی سخت ۳ ماسه درشت و ضعیف دانه بنذی شده ۰.۸ ماسه درشت و شن ۱.۲ ماسه فشرده و تمیز ۲.۵ با تقسیم وزن ساختمان بر ظرفیت باربری خاک مساحت پی ستون را به دست می آوریم. تعداد ستون ها به صورت سرانگشتی محاسبه گردید و در مساحت پی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

محاسبات سریع تعداد ستون های یک ساختمان

محاسبات سریع تعداد ستون های یک ساختمان در حالت معمول و نرمال هر ۱۰ متر مربع یک ستون در نظر گرفته می شود بنابراین با تقسیم زیر بنا به عدد ۱۰معمولا  تعداد ستون های اولیه بدست می آید. به عدد ۱۰ معمولا تعداد ستون های اولیه به دست می آید. نکات محاسبات سریع تعداد ستون های یک ساختمان به ازای هر پخی یک ستون به این عدد اضافه می گردد. در حالت بهینه هر ۱۱.۱۱ متر مربع اقتصادی ترین تعداد ستون را برای ساختمان های مسکونی حاصل می نماید. حتی الامکان سعی گردد ستون ها در یک آکس قرارگیرند. حدود فاصله مناسب ستون ها از یکدیگر بین ۳ تا ۵ متر در ساختمان های معمول می باشد. حتی الامکان در ۴ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تیر ریزی و اصول آن

مقایسه تیرریزی ساده و شطرنجی تیرریزی ساده تیرهای اصلی یک امتداد قوی و تیرهای دیگر ضعیف خواهد شد و باعث ناهمگونی اسکلت در دو امتداد می گردد. تیرهای اصلی یک امتداد قوی و باعث افزایش صلبیت سقف در یک امتداد و کاهش صلبیت در طرف دیگر می شود. تیرریزی شطرنجی مقاطع تیرها پس از طراحی نزدیک هم و در نتیجه اسکلت وضعیت همگن تری خواهد داشت. سقف در دو امتداد صلبیت مناسب و یکنواخت تری است. اصول کلی تیر ریزی اولویت تیرریزی شطرنجی در صورت عدم محدودیت در یک دهانه مستطیل شکل بهتر است. تیر ریزی فرعی به نحوی انجام گردد که انتقال بار به سمت تیرهای اصلی کوتاهتر باشد. (دهانه باربر و تاثیر آن بر تیرریزی فرعی) توجه به مسایل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مهاربندهای همگرا

مهاربندهای همگرا معمولاً برای پایداری قاب‌ها در برابر نیروهای جانبی در طراحی لرزه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. طبق فلسفه طراحی لرزه‌ای انتظار می‌رود که سیستم‌های مهاربندی همگرا تحت زلزله‌‌های شدید بتوانند پاسخ غیر ارتجاعی پایدار و مداومی از خود نشان دهند. در این گونه قاب‌ها بادبندها به وسیله ورق به تیرها و ستون‌ها متصل می‌شوند و تغییر شکل غیر الاستیک در زمان تسلیم عضو به صورت کششی و کمانش غیر الاستیک اتفاق می‌افتد. آزمایشات تجربی جدید نشان می‌دهند که عملکرد لرزه‌ای بادبندهای همگرا با طراحی ورق اتصال و با اجازه یافتن ورق اتصال به تسلیم شدن بهبود می‌یابد. با بررسی اجمالی خسارت‌های وارد بر سازه‌ها در زلزله‌های گذشته مشخص می‌شود که سازه‌های فـولادی بـه جهـت شـکل پـذیری و قابلیـت جـذب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

چه حوادثی برای مهندسان ناظر دردسر ساز شده و آنها ملزم به جبران چه خساراتی شده اند؟

چه حوادثی برای مهندسان ناظر دردسر ساز شده و آنها ملزم به جبران چه خساراتی شده اند؟ بر اساس پرونده های خسارتی موجود در شرکت های بیمه یا محاکم قضایی که در آنها مهندس محکوم و یا علاوه بر مهندس کارفرما کارگران و همسایگان و املاک مجاور متحمل ضررهای بسیار سنگین و گاهی غیر قابل جبران شده اند. به خاطر داشته باشید هیچ وقت نمی دانیم چه مواردی در انتظار ماستولی می توانیم با داشتن بیمه نامه مناسب از حمایت مالی مناسب برخوردار شویم. لیست مواردی که منجر به بروز حوادث وخسارت و محکومیت مهندسان ناظر شده است عدم توجه به اجرای صحیح سازه های نگهبان و عدم توجه به وضعیت دقیق ملک های مجاور عدم توجه به وضعیت کارگاه ساختمانی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...