دانلود پیوست فرهنگی فاز یک پارک ملی چهل بازه با رویکرد بهبود کیفیت زیبایی محیطی

دانلود پیوست فرهنگی فاز یک پارک ملی چهل بازه با رویکرد بهبود کیفیت زیبایی محیطی پارک ملی چهل بازه یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین پروژه های عمرانی منطقه ۱۱ شهرداری مشهد می باشد. این پارک با موقعیت و وسعت بی نظیرش از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و فضاهای متنوعی را ویژه استفاده عموم مردم در طرح مصوب آن پیش بینی کرده اند. از آنجا که در هر پروژه عظیمی، مشکلات و کاستی هایی به وجود خواهد آمد، حال آنکه پارک ملی چهل بازه به دلیل مجاورتش با کال چهل بازه (که رفتارهای ناخوشایند فرهنگی اجتماعی در آنجا مشاهده می شده است) نیاز به پیوست فرهنگی این پروژه احساس می شود. به عبارتی برای ممانعت از عمیق تر شدن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت طرح هادي روستاي سراب – قوچان

دانلود پاورپوینت طرح هادي روستاي سراب – قوچان خراسان رضوی شهرستان: قوچان بخش: مرکزی دهستان: قوچان عتیق فهرست 1.معرفی استان خراسان رضوی 1.1.موقعیت جغرافیایی استان 2.1.شرایط آب و هوایی 3.1.جمعیت استان 2.معرفی شهرستان قوچان 1.2.موقعیت جغرافیایی شهر 2.2.آب و هوای شهر 3.2.جمعیت شهر 3.معرفی روستا 1.3.موقعیت جغرافیایی 2.3.وجه تسمیه روستا 3.3.روند رشد تاریخی 4.3.شناخت و تعین محدوده محلات 5.3.بررسی سیمای عمومی روستا 4.5.سیل 5.5.خشکسالی و سرمای شدید 6.5.بررسی منابع تامین آب 7.5.زلزله 6.ویژگی های اجتماعی 1.6.جمعیت 2.6.تعداد و بعد خانوار 3.6.ساختار جنسی 4.6.ساختار سنی 5.6.سواد 6.6.مهاجرت 7.6.وضعیت فعالیت 8.6.گروه های عمده فعالیت 7.ویژگی های فرهنگی 1.7.مذهب و ادیان 2.7.آداب و رسوم 3.7.مراسم و بازی 8.ویژگی های اقتصادی 1.8.ن.ع معیشت اقتصادی 2.8.فعالیت اقتصادی و اطلاعات درآمدی روستا 3.8.کشاورزی و… 9.دسترسی ها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت Traditional Neighborhood Development – TND

دانلود پاورپوینت Traditional Neighborhood Development – TND Why does TND make sense? پیش از صنعتی شدن، محلات شهری در طول دوره های زمانی توان سازگاری با روند کند تغییرات اجتماعی و  اقتصادی را داشته و ضمن حفظ ارزش های طبیعی محیط و رفع نیاز های فردی و اجتماعی ساکنین خود، از پویایی و سرزندگی لازم برخوردار بودند.(رفیعیان و دیگران،2:1389) به تدریج با تغییر روش های معیشتی و پیامدهای ناشی از آن و همچنین عدم حفظ تعادل متغیرهای اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی،نوعی گسست کالبدی و فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات شهری ایجاد گردیدکه منجر به ناکارآمدی عملکردی محلات شد. منطقه بندی عملکردی و آپارتمان های بلند که ثمره و نتیجه مدرنیته بود منجر به از بین رفتن حس اجتماعی و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت تجارب جهانی مرمت شهری

تجارب جهانی مرمت شهری انگلستان : یورک فرانسه : پاریس آلمان : برلین فرانسه به عنوان کشوری که در مقیاس ها وزمان های متفاوت وبه اشکال گوناگون دست به تغییر فضای کالبدی زده است بدون شک ماجراجوترین کشور در امر نوسازی وبازسازی است.ریشه ی اقدامات مرمتی در کشور فرانسه به سال های 1850 در پاریس بر می گردد.نخستین اقدامات مربوط به بافت قدیم پاریس توسط هوسمان صورت گرفت.او اندیشه ی ویوله لودوک را مبنای کار خود قرار داد وبا مهم جلوه دادن چند بنا اقدام به تغییر بافت های هم جوار آن کرد.هوسمان برای تخریب از یک ابزار قانونی استفاده کرد.در فرانسه قانون1850به شهرداری ها به عنوان تنها مسئولان دخالت در شهرها اجازه داد تا در مسائل بهداشتی واحدهای مسکونی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی

دانلود بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی برنامه ریزی گیت یکی از فعالیت های کلیدی در فرودگاه هاست که به عنوان یک مساله بهینه سازی تعریف می شود. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن یک تخصیص مناسب برای پروازهای ورودی و خروجی با درنظر گرفتن مجموعه ایی از محدودیت های کاربردی است. یکی از اهدافی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بالانس نمودن بار کاری گیت ها با استفاده از تعداد مسافران می باشد. در این مقاله، این هدف به همراه دو هدف کمینه کردن تاخیرهای بوجود آمده در زمان تخصیص گیت به هواپیما و بیشینه کردن امتیاز اولویت تخصیص گیت (کنترل ازدحادم مسافران) که تاکنون باهم در نظر گرفته نشده اند، به عنوان اهداف این مساله در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...