انقلاب4 – شعار نویسی

عنوان عکسهایی که امروز به مناسبت روزهای انقلاب گذاشتم در مورد شعارهایی هست که مردم کوچه و بازار بر روی در و دیوار می نوشتند. / تمام!

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

انقلاب2 – مردان آیت الله

در ادامه پستهای انقلاب امروز با تصاویری از مردان آیت الله حاضر شدم.. تصاویری از مردانی که در به ثمره رسیدن انقلاب نقش داشتند و من اونها رو دوست دارم، حالا هر کی می خواد بر من خورده بگیره.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فیلم فصل کرگدن

به تازگی فیلم فصل کرگدن از بهمن قبادی رو دیدم، فیلمی که نه تنها از دیدنش احساس خوبی به من دست نداد، بلکه نگاه سیاسی این فیلم رو اصلا نپسندیدم و به عبارتی از فیلم اصلا خوشم نیامد.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

انیمیشن دلیر

بیشتر وقتها تولیدات پیکسار شاهکار از آب در میان، یکی از اونها  که متاسفانه دوستام نظر خوبی راجب اون ندارن همین فیلم” دلیر” هستش.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...