کارمند محتوی گذار 4

عنوان رساله های دکتری معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان رساله های دکتری معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی مشخصات رساله عنوان:   ریشه های مشکلات کالبدی در سکونتهای کوچک استادان راهنما و مشاور: دکتر زرگر- دکتر رازجویان دانشجو: محسن سرتیپی پور هدف نظریه کاربردی جنس نظریه علمی مقیاس خرد رویکرد معماری نظریه علمی ورود به چرخه زندگی   مشخصات رساله عنوان:   ارزیابی سازوکارهای داوری در آموزش معماری استادان راهنما و مشاور: دکتر حمید ندیمی دانشجو: سعید میر ریاحی هدف نظریه کاربردی جنس نظریه علمی مقیاس خرد رویکرد معماری نظریه علمی معماری به مثابه موضوع نقد   مشخصات رساله عنوان:   الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار استادان راهنما و مشاور: دکتر کوروش گلکار دانشجو: احمد اصغریان جدی هدف نظریه کاربردی جنس نظریه علمی مقیاس متوسط رویکرد معماری نظریه علمی طرح …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش

فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش     526-هر برنامه توسعه میبایست در چهارچوب یک برنامه ……… تدوین گردد.استراتژیک   527-اولین و مقدماتی ترین مدل برنامه ریزی که تقریبا در هر کشور در حال توسعه ای به کار گرفته میشود، چیست؟مدل رشد کلی   528-مدل  رشد کلی روش مناسبی برای ………….طی 3تا5 سال بدست میدهد. پیش بینی رشد تولید(و شاید اشتغال)   529-سه مرحله اصلی یک برنامه ریزی علمی را نام ببرید؟ الف)مرحله برنامه ریزی ب)مرحله اجرایی ج)مرحله کنترل وارزیابی   530-مشخصه یک برنامه ریزی مطلوب و ثمربخش چیست؟ در عمل قابل اجرا باشد   531-ازدید واترسون مشخصه همگانی تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته چیست؟کمبود پروژهای خوب   532-کدام نوع برنامه ریزی تمام …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

معماری ارگانیک چیست؟

. معماری ارگانیک چیست? معماری ارگانیک فلسفه معماری است که هارمونی را میان مسکن انسان و جهان طبیعی ترویج می دهد، به وسیله طرحی که کاملا مخلوط و موافق با سایتش نزدیک می شود که ساختمان ها ، مبلمان و محیط ها بخشی از ترکیب متحد وابسته به یکدیگر شده اند .معماران Imre makovecz , Hundertr wasser , Bruno zevi , rudulf steiner , bruce goff , Louis Sullivan , frank liyod wright , antoni gaudi , gustav stickly  و غالب اخیر anton alberts و laurie backer همه در کارشان در معماری ارگانیک مشهور هستند. همچنین معماری ارگانیک به همه طبیعت از مراحل طراحی فرانک لوید رایت ترجمه شده است. متریال ها، اشکال عمده و ترتیب اصلی مطالب مهم ادامه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

راهنمای طراحی مسیرهای عبور عابر پیاده در معابر شهری

راهنمای طراحی مسیرهای عبور عابر پیاده در معابر شهری راهنمای طراحی مسیرهای عبور عابر پیاده در معابر شهری  1-مقدمه در اوایل قرن بیستم و با اختراع اتومبیل تحولات چشمگیری در جابه جایی انسان و کالا پدید آمد و باعث کاهش زمانهای سفر گردید . افزایش سرانه مالکیت اتومبیل در جوامع صنعتی تغییرات عمده ای در سیستم های شهر سازی به وجود آورد بطوریکه خیابان ها و شاهراههای بسیاری برای حرکت وسایل نقلیه احداث شدند. این امر موجب گردید تا در طراحی شهر ها اولویت اول به وسایل نقلیه موتوری داده شود و عابرین پیاده در درجه دوم اهمیت قرار گیرد . اما در دهه های اخیر با تغییر در رویکردهای شهر سازی ایجاد فضاهای اختصاصی عابرین پیاده و نیز اولویت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

طرح مسکن مهر

طرح مسکن مهر طرح مسکن مهر     تاریخچه: بند «د» ذیل تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد تأکید جدی  داشته و جهت نیل به اهداف تعیین شده راهکارهای متعددی من‌جمله اجاره بلند مدت زمین در چارچوب حق بهره‌برداری از زمینهای دولتی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی وحذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی را پیشنهاد نمود. دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه اجرای بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 توسط وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرایی شدن اهداف طرح مذکور تهیه و در تاریخ 13/4/86 توسط وزیر محترم مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید که طی تبصره 4 ذیل بند «ب» آن  کلیه وظایف وزارت مذکور …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...