دانلود آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

دانلود آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

تجدیدنظر اول آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران که ضابطه شماره ۲۳۴ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست مطالب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران :

فصل اول- کلیات

 • تعریف
 • هدف از روسازی
 • عملکرد روسازی
 • لایه های روسازی و خواص کلی آن
 • عوامل موثر در طرح روسازی
 • انواع روسازی
 • آئین نامه های بین المللی روسازی
 • سایر رو شهای طرح روسازی
 • بررسی آئین نامه های روسازی در ایران
 • معیارهای آئین نامه روسازی
 • اختصارها

فصل دوم – بستر روسازی

 • تعریف
 • آماده سازی بستر روسازی راه
 • تراکم بستر روسازی راه
 • مقاومت خاک بستر روسازی راه
 • نمونه گیری برای تعیین ضریب برجهندگی یا سی بی آر آزمایشگاهی
 • قطعه طرح و تعداد آزمایش تعیین ضریب برجهندگی (یا سی بی آر طرح)
 • تعیین ضریب برجهندگی قطعه طرح
 • کنترل سطح بستر روسازی راه

فصل سوم- زیراساس

 • تعریف
 • عملکرد زیراساس در روسازی
 • انواع زیراساس
 • مشخصات فنی زیراساس
 • اجرای انواع زیراساس
 • کنترل سطح تمام شده
 • آزمایش های کنترل کیفیت

فصل چهارم- اساس

 • تعریف
 • عملکرد اساس در روسازی
 • انواع اساس
 • مشخصات فنی اساس
 • اجرای انواع اساس
 • کنترل سطح تمام شده
 • حفاظت کارهای انجام شده
 • آزمایش های کنترل کیفیت

فصل پنجم- قیر در راهسازی

 • کلیات
 • انواع قیر
 • ساختار شیمیایی قیرهای نفتی
 • انواع قیرهای نفتی مصرفی در راهسازی
 • کاربرد قیر در راهسازی
 • گرم کردن قیر
 • افزودنی های قیر

فصل ششم- اندودهای نفوذی و سطحی

 • تعریف
 • عملکرد اندودها
 • مواد قیری
 • انتخاب قیر مناسب
 • کنترل دمای پخش
 • میزان پخش قیر
 • وسایل و تجهیزات اجرای اندودها
 • محدودیت های فصلی
 • آماده کردن سطح راه
 • پخش قیر
 • کنترل وسایل نقلیه

فصل هفتم- آسفالت های حفاظتی

 • تعریف
 • دامنه کاربرد
 • انواع آسفالت های حفاظتی
 • آسفالت های سطحی یک یا چند لای های
 • اندودهای آب بند
 • غبارنشانی و روغن پاشی
 • اجرای آسفالت های حفاظتی
 • تهیه و اجرای اسلاری سیل
 • تهیه و اجرای آسفالت میکرو سرفیسینگ
 • اجرای غبارنشانی و روغن پاشی
 • محدودیت های فصلی
 • کنترل ترافیک

فصل هشتم- آسفالت سرد

 • تعریف
 • دامنه کاربرد
 • انواع آسفالت سرد
 • مصالح سنگی
 • مواد قیری
 • انتخاب قیر
 • درجه حرارت قیر
 • انتخاب دانه بندی کارگاهی
 • طرح اختلاط آسفالت سرد
 • آزمایش ها
 • ماشین آلات تهیه آسفالت سرد
 • ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت سرد
 • اجرای آسفالت سرد
 • کنترل سطح آسفالت
 • محدودیت ها

فصل نهم- آسفالت گرم

 • تعریف
 • دامنه کاربرد
 • انواع آسفالت گرم
 • سنگدانه ها
 • قیر
 • طرح مخلوط های بتن آسفالتی
 • مشخصات فنی مخلوط های آسفالت گرم
 • طرح اختلاط آزمایشگاهی
 • تهیه آسفالت گرم
 • زمان اختلاط
 • درجه حرارت اختلاط
 • کنترل کیفیت مخلوط آسفالتی
 • حمل آسفالت
 • پخش آسفالت
 • کوبیدن آسفالت
 • کنترل یکنواختی رقوم و سطح آسفالت کوبیده شده
 • مشخصات و آزمایش های استاندارد برای بتن آسفالتی گرم

فصل دهم- ترافیک

 • کلیات
 • حجم ترافیک
 • نوع وسائل نقلیه، نوع محور و وزن آنها
 • رشد سالانه انواع وسایل نقلیه
 • محور هم ارز
 • محاسبه تعداد کل محور هم ارز عبوری در دوره طرح

فصل یازدهم- طرح روسازی راه

 • تعریف
 • عوامل موثر در طرح روسازی
 • نشانه خدمت دهی و عملکرد روسازی
 • مشخصات فنی مصالح روسازی
 • عدد سازه ای روسازی
 • ضرایب قشرهای روسازی
 • ضرایب زهکشی لایه های روسازی
 • محاسبه عدد سازه ای روسازی
 • تعیین ضخامت لایه های روسازی
 • مثال محاسبه ضخامت روسازی
 • روسازی شانه راه

فصل دوازدهم- بهسازی و روکش آسفالت

 • کلیات
 • ارزیابی وضعیت روسازی راه
 • انواع بهسازی
 • طرح روکش
 • تراشیدن لایه آسفالتی
 • اجرای روکش تقویتی
 • محدودیت روکش تقویتی
 • طرح روکش

فصل سیزدهم- آسفالت ماستیک درشت دانه

 • تعریف
 • دامنه کاربرد
 • مشخصات مصالح سنگی
 • فیلر معدنی
 • دانه بندی
 • قیر
 • افزودنی های تثبیت کننده
 • طرح مخلوط آسفالت ماستیک
 • تهیه و اجرای آسفالت ماستیک درشت دانه
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 279
حجم: 2.29 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.