دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه امیرکبیر


دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه امیرکبیر

آمار و احتمال مهندسی

فصل اول آمار توصیفی

مقدمه

امروزه در علوم پایه و مهندسی به دفعات ناز به جمع آوری اطلاعات در مورد مجموعه های از اشیاء و یا انسانها داریم که این امر بر عهده علم آمار می باشد و با کمک آمار توصیفی می توان اطلاعات جمع آوری شده را به صورتی منظم گرد آوری نمود بطوریکه بتوان با یک نگاه اجمالی به نتایج بدست آمده یک دید کلی نسبت به کل داده ها بدست آورد. در این فصل به چگونگی جمع آوری، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن با کمک نمودارها و پارامترهای مرکزی و پراکندگی می پردازیم.

۱ – ۱ تعاریف اولیه

جامعه آماری : به مجموعه ای از اشیاء یا افراد که حداقل یک ویژگی مشترک آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری می گوییم. ویژگی های مشترک یک جامعه آماری از عضوی به عضو دیگر تغییر می کند. که آنها را متغیر می نامند. متغیرها معمولا به دو نوع تقسیم میشوند متغیر کمی : متغیرهایی می باشند که معمولا قابل اندازه گیری هستند و می توان مقدار آنها را به صورت عددی نمایش داد مثل مقدار وزن، قد، حجم و

1- متغیر کیفی : متغیرهایی می باشند که مستقیما توسط اعداد و ارقام قابل اندازه گیری نیستند. مثل گروه خونی، شغل، رنگ چشم و … که برای اندازه گیری این متغیرها به آنها عددی نسبت می دهیم. متغیرهای کمی خود بر دو نوع هستند ١- گسسته : متغیرهایی که بین دو مقدار متصور آنها هیچ عدد دیگری وجود نداشته باشد. ۲- پیوسته : متغیرهایی که بین هر دو مقدار متصور آنها همواره عددی دیگری وجود دارد. مثل وزن یا طول و قد افراد پس از جمع آوری داده ها برای رسیدن به اهداف مورد نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها داریم که برای این منظور ابتدا داده ها را در یک جدول تنظیم و طبقه بندی می کنیم و سپس با استفاده از نمودارهای آماری نحوه توزیع داده ها را نمایش می دهیم و در نهایت داده ها را با کمک چند عدد به نام شاخص یا آماره خلاصه می کنیم.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 174
حجم: 4.99 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *