دانلود مقاله تحلیل کیفیت زندگی در محله گلشن ( خاک سفید ) شهرتهران از نظر شهروندان


دانلود مقاله تحلیل کیفیت زندگی در محله گلشن ( خاک سفید ) شهرتهران از نظر شهروندان

چکیده:

 هدف این نوشتار، عبارت از تحلیل شاخص های کیفیت زندگی در محله گلشن تهران از نظر شهروندان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو طریق بوده است. کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی. بخشی از اطلاعات شامل داده های عینی مربوط به محدوده موردمطالعه می‌باشد شامل داده های مکانی و داده‌های آماری؛ بخش دیگری از داده‌ها به روش پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. در این پژوهش، سعی گردیده کیفیت زندگی شهری در محله گلشن تحلیل گردد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش نشان می‌دهد که مدت زمان سکونت نیمی از جمعیت، کمتر از 10 سال بوده است. تنها 13 درصد از املاک دارای سند هستند و بیش از 50 درصد املاک خود را به صورت قولنامه ای در اختیار دارند. محله گلشن به لحاظ شاخص تنوع فعالیتی در وضعیت متوسط قرار دارد. در رابطه با وضعیت امنیت در محیط سکونتی شان؛ نتایج نشان می‌دهد که نیمی از پاسخگویان، میزان امنیت موجود در محله را متوسط ارزیابی کرده‌اند. با توجه به پیشینه محله و وجود غربت در درون این محله  وضعیت امنیت پایین امری عادی است که در کاهش کیفیت زندگی در محله‌ها و جوامع شهری اثرات تعیین کننده ای دارد.بر اساس اطلاعات مستخرج از پرسشنامه، 1/36 درصد از پاسخ دهندگان در همین محله سکونت داشته‌اند. رضایت مندی ساکنین و بهره‌برداران از امکانات و خدمات در محله گلشن ( خاک سفید ) در حد قابل قبولی نیست و محله بدین لحاظ در وضعیت مناسبی قرار ندارد. میزان دسترسی ساکنین محله گلشن ( خاک سفید ) به امکانات و خدمات شهری محله پایین می‌باشد و از دید شهروندان ، محله بدین لحاظ در وضعیت مطلوب قرار ندارد. در آخر، بر اساس واقعیات و مبتنی بر نظریه‌های مربوط به کیفیت زندگی و با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهای مناسب در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی ارائه شده است.

 

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، محله گلشن، تهران،

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 24
حجم: 1.14 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *