دانلود جزوه چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

دانلود جزوه چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

جزوه چارچوب مفهومی گزارشگری مالی که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی تهیه و دکتر سیدمحمود موسوی شیری ترجمه نموده اند

صورت های مالی در سراسر جهان توسط شرکت ها برای استفاده کنندگان خارجی تهیه و ارائه می شود. اگرچه ممکن است این صورت ها از کشوری به کشور دیگر مشابه به نظر برسد، ولی به دلیل شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و قانونی و نیز نیازهای متفاوت استفاده کنندگان از صورت های مالی در کشورهای مختلف، تحت تأثیر مقررات ملی هر کشوری قرار می گیرد.

فهرست مطالب جزوه چارچوب مفهومی گزارشگری مالی :

فصل اول: مقصود از گزارشگری مالی با هدف عمومی

 • مقدمه
 • مقصود، مفید بودن و محدودیت های گزارشگری مالی با هدف عمومی
 • اطلاعت در مورد منابع اقتصادی، ادعاهای بر واحد گزارشگری و تغییرات در منابع اقتصادی و تغییرات در ادعاهای بر واحد گزارشگری
 • منابع اقتصادی و ادعاها
 • تغییرات در منابع اقتصادی و ادعاها
 • انعکاس عملکرد مالی با استفاده از حسابداری تعهدی
 • انعکاس عملکرد مالی از طریق وجه نقد گذشته
 • تغییرات در منابع اقتصادی و تغییرات در ادعاهای بر واحد گزارشگری به دلیل غیر از عملکرد مالی

فصل سوم: خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفید

 • مقدمه
 • خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفید
 • خصوصیات کیفی اصلی
 • مربوط بودن
 • اهمیت
 • ارائه صادقانه
 • کاربرد خصوصیات کیفی اصلی
 • خصوصیات کیفی افزاینده
 • قابلیت مقایسه
 • قابلیت اثبات
 • به موقع بودن
 • قابلیت فهم
 • کاربرد خصوصیات کیفی افزاینده
 • محدودیت هزینه بر گزارشگری مالی مفید

فصل چهارم: چارچوب مفهومی (۱۹۸۹)

 • فرض اساسی
 • تداوم فعالیت
 • عناصر صورت های مالی
 • شناسایی عناصر صورت های مالی
 • اندازه گیری عناصر صورت های مالی
 • مفاهیم سرمایه و نگهداشت سرمایه
 • مفاهیم سرمایه
 • مفاهیم نگهداشت سرمایه و تعیین سود

مبانی نتیجه گیری

 • مبانی نتیجه گیری فصل اول: مقصود از گزارشگری مالی با هدف عمومی
 • مبانی نتیجه گیری فصل سوم: خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفید
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 76
حجم: 564 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.