or

دانلود ترجمه مقاله معیارهای روانگرایی خاکهای رسی

دانلود ترجمه مقاله معیارهای روانگرایی خاکهای رسی

چکیده

این مقاله معیارهای ساده ای بر مبنای پارامترهای «کلیدی» خاک، که در جداکردن خاکهای رسی قابل روانگرایی و غیرقابل روانگرایی سهیم هستند، را در نظر می گیرد. در ابتدا، یک بررسی مختصر از مشخصات فیزیکی سیلت ها و رس ها داده شده است تا بعضی فرضیات اشتباه در مورد خاکهای سیلتی را شفاف سازی کنیم. سپس مقدار رس موجود و حد روانی به عنوان دو پارامتر کلیدی که خاکهای رسی روانگرا و غیر روانگرا را از هم جدا می کند، در نظر گرفته شده است. چندین مورد تاریخی ارائه شده اند که کارآمدی استفاده از  رس موجود به عنوان یک پارامتر کلیدی را نشان می دهد. سپس توجه به یک قیاس بین حد روانی و مقاومت برشی  خاک معطوف شده است. این مقایسه انجام شده است تا نشان داده شود که حد روانی می تواند به عنوان یک پارامتر کلیدی که یک مقیاس نسبی از استعداد روانگرایی را ارائه می دهد، استفاده شود. ناکافی بودن استفاده از فقط یک پارامتر کلیدی به عنوان معیار روانگرایی، در نهایت، بحث شده است، که منجر به استفاده از معیارهای ساده برای خاکهای سیلتی شده است، یعنی استفاده از هر دو پارامتر رس موجود و حد روانی خاک.

 

مقدمه

غالب مطالعات روانگرایی تا این تاریخ، بر ماسه های نسبتا تمیز متمرکز شده است. تحقیقات نسبتا کمتری بر روی خاکهای با دامنه ی دانه بندی ماسه ی خیلی سیلتی تا سیلت با یا بدون مقداری رس انجام شده است. این خاکهای سیلتی اغلب در کارهای مهندسی دیده می شوند، و شواهد معتنابهی وجود دارد که نشان بدهد آن خاکها مستعد روانگرایی هستند. از آنجا که طراحان زیرساختهای مقاوم در برابر زلزله، اغلب در محیط های خاکهای سیلتی هستند، مهندسان باید بدانند که چه خاکهای سیلتی ای مستعد روانگرایی هستند. این مقاله معیارهای ساده ای بر مبنای پارامترهای «کلیدی» خاک، که در جداکردن خاکهای رسی قابل روانگرایی و غیرقابل روانگرایی سهیم هستند، را در نظر می گیرد.

در متن این مقاله، روانگرایی به پدیده ای اشاره می کند که فشار منفذی اضافه ی بالا در اثر بارگذاری زلزله ای چرخه ای پدیدار می شود( و به حد فشارهای محصور کننده ی موثر عمودی می رسد)، و منجر به از دست دادن شدید مقاومت و سختی می شود.

استعداد روانگرایی خاکهای سیلتی

در میان مهندسان، مقداری سوءتفاهم در مورد استعداد روانگرایی خاکهای سیلتی وجود دارد. از آنجا که دانه بندی سیلت جایی بین ماسه  و رس قرار دارد، اغلب تصور می شود که استعداد روانگرایی سلیت هم باید جایی بین استعداد زیاد ماسه ها و نامستعدی رس ها قرار گیرد. وقتی که سیلت ها و رس ها هر دو تحت یک عنوان یعنی « ریزدانه ها» قرار می گیرند، تصور اشتباه در مورد استعداد روانگرایی خاکهای سیلتی حتی شدیدتر هم می شود.

سیلت در واقع می تواند به راحتی به شکل ماسه ی بسیار ریز در نظر گرفته شود. مرز دانه بندی بین ماسه و سیلت 0.074 میلی متر است. این مرز به این موضوع اشاره می کند که بتوان آن را با چشم غیرمسلح دید یا نه. این حقیقت که ذرات سیلت دیده نمی شوند، به آنها هیچ مزیت چشمگیر و متفاوتی نسبت به مشخصات فیزیکی دانه بندی ماسه نمی دهد. برای واضح تر شدن موضوع، دانه های سیلت و دانه های ماسه هر دو از مواد معدنی تشکیل دهنده ی سنگ ها تولید می شوند. شکل دانه های سیلت با شکل دانه های ماسه ها یکسان است. علاوه براین، نیروهای جاذبه، مانند پیوندهای هیدروژنی و واندروال بین دانه های سیلتی قابل چشم پوشی هستند، همانطور که در مورد دانه های ماسه نادیده گرفته می شوند.(میچل، 1976)

رس شباهت کمی با سیلت و ماسه دارد. مرز بین سیلت و ماسه معمولا 0.002 میلی متر است. ژاپن و چین مرز را در 0.055 میلی متر در نظر گرفته اند. به طور چشمگیری، بیشتر ذرات کوچک تر از 0.002 میلیمتر از مواد معدنی رسی تشکیل شده اند، و بیشتر دانه های بزرگتر از 0.002 میلیمتر از موادمعدنی تشکیل دهنده ی سنگ ها ایجاد شده اند. به خاطر کان شناسی آنها، ذرات رسی معمولا صفحه ای شکل اند، و خاصیت پلاستیک ازخود نشان می دهند. این خاصیت پلاستیکی ناشی از   نیروی جذب  پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای واندروال بین ذرات صفحه ای شکل هستند.

مطابق مشخصات فیزیکی سیلت ها و رس ها که در بالا توضیح داده شد، باید انتظار داشت استعداد روانگرایی سیلت ها شبیه ماسه ها باشد و بی شباهت به رس ها. سوال اینست که، چه میزان از رس موجود در خاک می تواند استعداد روانگرایی یک خاک سیلتی را از شباهت به استعداد ماسه ها به شباهت با نامستعد بودن رس ها تغییر دهد؟

CRITERIA FOR LIQUEFACTION OF SILTY SOILS
Desmond C A ANDREWS1 And Geoffrey R MARTIN2
SUMMARY
This paper promotes simple criteria based on “key” soil parameters that help partition liquefiable
and non-liquefiable silty soils. A brief review of the physical characteristics of silts and clays is
first given to help clarify some misconceptions about silty soils. Clay content and liquid limit are
then considered as two “key” soil parameters that help partition liquefiable and non-liquefiable
silty soils. Several case histories are presented that illustrate the applicability of using clay content
as a “key” soil parameter. Attention is drawn to an analogy between the liquid limit and the shear
strength of a soil. This analogy is expanded to show that the liquid limit can be regarded as a
“key” soil parameter that gives a relative measure of liquefaction susceptibility. Inadequacies of
basing criteria for liquefaction of silty soils on just one “key” parameter are finally discussed,
leading to the promotion of simple criteria for liquefaction of silty soils, utilising together both the
clay content and the liquid limit soil parameters.
INTRODUCTION
The majority of liquefaction studies to date have concentrated on relatively clean sands. Comparatively little
liquefaction research has been undertaken on soils within the grain size range of very silty sand to silt with or
without some clay content. These silty soils are frequently encountered in engineering practice, and there is an
abundance of evidence to show that they can be susceptible to liquefaction. As designers of earthquake resistant
infrastructure, often in silty soil environments, engineers need to know which silty soils are susceptible to
liquefaction. This paper promotes simple criteria based on “key” soil parameters that help partition liquefiable
and non-liquefiable silty soils.
In the context of this paper, liquefaction is defined as the phenomenon where high excess pore pressures are
induced under cyclic earthquake loading (approaching initial vertical effective confining pressures), leading to
severe loss of strength and stiffness.

این فایل ورد (word) ترجمه در 11 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

85,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.