دانلود مقاله راجب محیط های پاسخده

دانلود مقاله راجب محیط های پاسخده

محیط های پاسخده

فصل اول: نفوذ پذیری

بخش اول: اصول و مبانی طراحی:

فقط فضاهای قابل دسترسی به مردم قدرت انتخاب می دهند بنابراین حدی از قدرت انتخاب یک معرف کلیدی جهت ارزیابی پاسخ دهندگی محیط است که این کیفیت را نفوذپذیری می نامند.

نفوذپذیری: وجوه عمومی و خصوصی

فضا ماهیتا هم قابلیت خصوصی بودن را دارد و هم قابلیت عمومی بودن که هیچ یک نمی توانند مستقل از هم و به تنهایی کار کنند. در حقیقت این روابط متقابل و اندرکنش  بین فضاهای عمومی و خصوصی است که به مردم یک منبع اساسی برای ارتقاء حسی و قدرت انتخاب می دهد.

نفوذ پذیری و فضاهای همگانی

نفوذپذیری هر فضایی از فضاهای همگانی به تعداد راه های بالقوه ای که برای عبور از یک نقطه به نقطه دیگر در نظر گرفته شده است بستگی دارد .که البته این راه ها باید شفاف و دیدنی باشند در غیر اینصورت تنها افرادی که با آن آشنایی قبلی دارند از آن سود می برند.

بلوکها حوزه هایی از اراضی هستند که کاملاً به وسیله معابر عمومی احاطه می گردند و هر دوجنبه ی کالبدی بصری نفوذ پذیری به این نوع بلوک بندی بستگی دارند.

مزایای بلوک های کوچک

یک مکان متشکل بر بلوکهای کوچک از راه های دسترسی بیشتری نسبت به مکانی که صرفاً از یک بلوک بزرگ تشکیل شده باشد برخوردار می گردد. بلوکهای کوچک نفوذ پذیری بیشتری را در مقایسه با بلوکهای بزرگ عرضه می دارند.

کاهش نفوذ پذیری همگانی:

3 مورد از شیوه های طراحی که موجب کاهش نفوذ پذیری فضاهای همگانی می گردد:

–  بزرگ از نظر گرفتن مقیاس ساخت و ساز

–  به کارگیری یک نظام سلسله مراتبی در سازماندهی فضایی عرصه طراحی

–  جدایی سواره و پیاده

ساخت و ساز قطعات بزرگ که می تواند ضمن حفظ عملکرد به قطعات کوچک تر تبدیل شوند  نا متناسب و غیر پاسخده است

نظام سلسله مراتبی سازماندهی فضایی:

طرح های دارای نظام سلسله مراتبی میزان نفوذ پذیری را کاهش می دهند. نظام سلسله مراتبی طراحی راه ها و بنایی از معابر بن بست و دور برگردان ها ایجاد می کند که قدرت انتخاب مسیر را به کمترین میزان ممکن می رساند. دور برگردان ها باید به عنوان پشتیبان به یک طرح واجد کیفیت نفوذ پذیری اضافه شوند نه اینکه اساس و بنیان آن طرح را بسازند.

جدایی گزینی

به وسیله جدا کردن کاربران فضای عمومی به گروه های مختلف نظیر پیاده و سواره و محدود کردن هر کدام به وسیله شبکه راه های جدا از ه از میزان نفوذ پذیری به طور موثری کاسته می شود.

نیاز به جبهه جلویی و عقبی:

تمامی ساختمان ها به دو جبهه نیاز دارند یک جبهه جلویی رو به فضای همگانی واجد بیشترین نقش عمومی و دیگری جبهه پشتی واجد بیشتری نقش محرمیت.

کاربران آزادند در عرصه خصوصی هر کاری که می خواهند انجام دهند. اما اگر فعالیتهای خصوصی در مجاورت فضای همگانی رخ دهند تأثیر منفی و کشنده ای بر عرصه های همگانی داشته و شخصیت این عرصه ها را تخریب می کند به همین دلیل باید با موانعی آنها را از نظر پنهان داشت.

ساخت و ساز طولی بلوکها

گونه از ساخت و ساز که با قرار دادن فضاهای باز خصوصی در عقب ساختمان و فضاهای عمومی در جلوی ای دو جبهه را از هم متمایز می سازد.

شروع طراحی:

اولین مرحله در طراحی تجزیه و تحلیل ساماندهی فضایی راه ها در حوزه های پیرامون است به نقاط دسترسی به سایت تعریف شده و اهمیت نسبی آنها در اینکه مردم را به چه جاهایی هدایت می کنند، مشخص شوند.

تراکم استفاده:

پس از اینکه به درک موقعیت مکانی تمامی راه ها عبوری از داخل سایت پرداختیم، بسیار مفید خواهد بود تا تراکم استفاده محتمل مردم خارج سایت از این راه ها را برآورده نماییم این اطلاعات در زمان بررسی انواع استفاده از بلوک ها مورد نیاز خواهد بود.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 27
حجم: 114 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.