دانلود راهنمای طراحی بخش مراقبت های ویژه ICU


دانلود راهنمای طراحی بخش مراقبت های ویژه ICU

بخش دوم از ضوابط طراحی بناهای درمانی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان نشریه شماره ۲۸۷-۲ در چهار جلد تهیه شده است به عنوان راهنمای طراحی بخش های مراقبت های ویژه ICU می باشد

سرفصل های راهنمای طراحی بخش مراقبت های ویژه ICU :

جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی بخش های مراقبت ویژه I.C.U :

 • فصل اول: معرفی، حدود و دامنه
 • فصل دوم: خدمات عمومی در بخش مراقبت های ویژه
 • فصل سوم: پذیرش و ترخیص و انتقال بیماران در بخش های مراقبت های ویژه
 • فصل چهارم: بخش های مراقبت ویژه و سطح بندی بیمارستان ها
 • فصل پنجم: شرایط مناسب محیط بیمار و کارکنان در بخش های مراقبت های ویژه
 • فصل ششم: کنترل عفونت
 • فصل هفتم: ایمنی
 • فصل هشتم: ارتباط بخش های مراقبت های ویژه با سایر بخش های بیمارستان
 • فصل نهم: ظرفیت، روابط و ترکیب بندی فضاهای داخلی بخش های مراقبت های ویژه
 • فصل دهم: عملکرد فضاهای بخش مراقبت ویژه
 • فصل یازدهم: نقشه اتاق ها و فضاهای بخش مراقبت ویژه
 • فصل دوازدهم: برنامه ریزی بخش های مراقبت ویژه
 • فصل سیزدهم: معماری فضاهای بستری و عملکرد پزشکی و پرستاری و تجهیزات بیمارستان
 • فهرست منابع

جلد دوم: راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U :

 • فصل اول: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
 • فصل چهارم: تأسیسات بهداشتی

جلد سوم: راهنمای طراحی تأسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U :

 • فصل اول: حدود و دامنه
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: تأسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه

جلد چهارم: گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U :

 • مقدمه
 • فصل یکم: کلیات
 • فصل دوم: سیستم های تجهیزات بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه
 • پیوست شماره ۱: تعداد و مشخصات کلی تجهیزات هر اتاق
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: —
حجم: 10.5 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *