دانلود ترجمه مقاله جستجوی میدانی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت

دانلود ترجمه مقاله جستجوی میدانی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت

جستجوی همسایگی متغیر ابتکاری برای مسئله مسیریابی کالا در تحویل سوخت

چکیده

در این مقاله ما به بیان مشکل مسیر یابی وسایل نقلیه در زمان تحویل سوخت که شامل ، مدیریت موجودی ایستگاه های بنزین است می پردازیم و این می تواند تحت عنوان” مساله مسیر یابی موجودی ایستگاه ها” دسته بندی گردد. هدف ” مساله مسیر یابی موجودی ایستگاه ها”  کاهش هزینه های کلی مسیریابی وسایل نقلیه و مدیریت موجودی است. ما “متغیر همسایگی تحیقیقی اکتشافی” را برای حل مساله” مساله مسیر یابی موجودی ایستگاه ها”ی چند محصوله و چند زمانه در ایستگاههای سوخت، با وسایل نقیله یک شکل، گسترش داده و میزان مصرف متفاوت هر ایستگاه بنزین را در هرنوع سوخت، تعیین می نمائیم. ” متغیر همسایگی تحیقیق” اکتشافی تصادفی را با مدل برنامه ریزی خطی جامع ترکیبی و انتقال دهندگان کابین اکتشافی مقایسه گردید. ” متغیر همسایگی تحقیقی گسترش یافته”، برای جایگاههای دارای کمترین درجه مشکل، دارای ظرفیت ترکیب “حد بهینگی ترکیبی” و “راه حل های بهینه است.

1 . معرفی

حمل و نقل و مدیریت کالاها تاثیری قطعی بر روی میزان کارایی فرایند توزیع دارد. اگرچه این حقیقت به خوبی شناخته شده است، روش های مدل سازی برای بهینه سازی فرایند توزیع معمولا کنترل کالا و حمل نقل را به صورت مستقل در نظر گرفته و اثر متقابل آنها را نادیده می گیرد. هرچند، ارتباط بین اختصاص کالا و مسیریابی وسیله نقلیه به تازگی تعدادی از نویسندگان را به مدل سازی این دو فعالیت به طور همزمان بوسیله حل کردن مسئله مسیریابی کالا (IRP) ترغیب کرده است.  هدف از IRP حداقل کردن قیمت کل مسیریابی وسیله نقلیه و مدیریت کالا است. علیرغم نوع و خصوصیات IRP یک راه حل بهینه برای مسایل واقعی تا کنون بدلیل پیچیدگی مسئله که مرتبط با جداسازی همزمان مسئله مسیریابی و اختصاص تحویل ها در یک افق برنامه ریزی مشاهده شده ، غیر قابل دسترس بوده است.  IRP کاربرد مفهوم VMI را در جایی که تامین کنندگان مقدار سفارش و زمان تحویل را تعیین می کنند، فرض می کند. مفهوم VMI تامین کنندگان را قادر می سازد تا از وسیله نقلیهها بهتر استفاده کنند، اما از طرف دیگر مسئولیت مدیریت کالا را از مشتری به تامین کننده منتقل می کند. صنایع بسیاری از جمله صنعت پتروشیمی وجود دارد که مفهوم VMI را اعمال کرده اند و این موضوع می تواند مزایایی از روش یکپارچه به IRP به وجود آورد. (Campbell & Savelsbergh, 2004). اخیرا، Bersani, Minciardi, and Sacile (2010) مفهوم VMI را در توزیع محصولات بنزین به ایستگاه های سرویس مورد بحث قرار داده است.

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه (VRP) در تحویل سوخت موضوعی شناخته شده در تحقیق است (Avella, Boccia, & Sforza, 2004; Boctor, Renaud, & Cornillier, 2011; Brown, Ellis, Graves, & Ronen, 1987; Brown & Graves, 1981; Bruggen, Gruson, & Salomon, 1995; Cornillier, Boctor, Laporte, & Renaud, 2007, 2008; Fallahi, Prins, & Calvo, 2008; Mendoza, Castanier, Gueret, Medaglia, & Velasco, 2010; Uzar & Catay, 2012) که هدف اصلی حداقل کردن هزینه های حمل و نقل ناشی از تحویل محصولات بنزین به مجموعه ای از مشتریان، معمولا از طریق استفاده از وسیله نقلیههای چند محفظه است. در این مقاله، گسترش مسئله مسیریابی وسیله نقلیه VRP در تحویل سوخت که شامل مدیریت کالا(موجودی) ایستگاه های بنزین است بررسی می شود. بنابراین ، این مسئله می تواند به عنوان IRP در تحویل سوخت طبقه بندی شود. به طور دقیق تر، توزیع ثانویه انواع مختلف سوخت از یک موقعیت انبار به مجموعه ای از ایستگاه های بنزین بوسیله ناوگانی تعیین شده از وسیله نقلیههای چند محفظه و برای یک شرکت نفتی که تمامی تصمیمات مدیریتی همه منابع را در اختیار دارد بررسی می شود. این موضوع مفهوم VMI و در نتیجه کاربرد IRP را فعال می کند.

Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing
Problem in fuel delivery
Drazˇen Popovic´ a,, Milorad Vidovic´ a, Gordana Radivojevic´ b
a University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Department of Logistics, Serbia
b University of Belgrade, Mihajlo Pupin Institute, Serbia
a r t i c l e i n f o
Keywords:
Variable Neighborhood Search (VNS)
Inventory Routing Problem (IRP)
Fuel delivery
Heuristics
Multi-compartment vehicles
a b s t r a c t
In this paper we observe the extension of the vehicle routing problem (VRP) in fuel delivery that includes
petrol stations inventory management and which can be classified as the Inventory Routing Problem (IRP)
in fuel delivery. The objective of the IRP is to minimize the total cost of vehicle routing and inventory
management. We developed a Variable Neighborhood Search (VNS) heuristic for solving a multi-product
multi-period IRP in fuel delivery with multi-compartment homogeneous vehicles, and deterministic consumption that varies with each petrol station and each fuel type. The stochastic VNS heuristic is compared
to a Mixed Integer Linear Programming (MILP) model and the deterministic ‘‘compartment transfer’’ (CT)
heuristic. For three different scale problems, with different vehicle types, the developed VNS heuristic outperforms the deterministic CT heuristic. Also, for the smallest scale problem instances, the developed VNS
was capable of obtaining the near optimal and optimal solutions (the MILP model was able to solve only
the smallest scale problem instances).

این فایل ورد (word) ترجمه در 18 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 9 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

139,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 2 =