دانلود کتاب آشنایی با تشریفات مناقصه و مزایده

دانلود کتاب آشنایی با تشریفات مناقصه و مزایده

کتاب آشنائی با تشریفات مناقصه و مزایده در شهرداری های ایران نوشته نادر شکری توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است

سرفصل های کتاب آشنایی با تشریفات مناقصه و مزایده :

فصل اول: کلیات

 • آشنایی با مفهوم و اهمیت مناقصه و مزایده
 • خلاصه
 • آزمون

فصل دوم: فرآیند برگزاری مناقصات و مزایدات در شهرداری تهران

 • انواع مناقصه و مزایده در شهرداری
 • موارد ترک تشریفات مناقصه و مزایده
 • فرآیند برگزاری مناقصه و مزایده در شهرداری تهران
 • شرایط امکان افزایش یا کاهش مورد معامله
 • حق ارجاع به داوری
 • تفویض اختیار در آیین نامه معاملات شهرداری تهران
 • ماده ۳۳ آیین نامه معاملات شهرداری تهران
 • خلاصه
 • آزمون

فصل سوم: ساماندهی مناقصات و مزایدات در شهرداری تهران

 • کمیسیون معاملات
 • هیئت رسیدگی به شکایات
 • خلاصه
 • آزمون

فصل چهارم: مقررات حاکم بر طرح های عمرانی

 • آیین نامه تعیین برنده مناقصه
 • طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
 • آیین نامه ارجاع به پیمانکاران
 • طبقه بندی تشخیص صلاحیت مشاوران
 • خلاصه
 • آزمون

فصل پنجم: بررسی پیش پرداخت و انواع تضمین های موجود در معاملات شهرداری ها

 • پیش پرداخت
 • تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام)
 • تضمین انجام تعهدات
 • تضمین حسن انجام معامله (کار)
 • تضمین ها در قراردادهای پیمانکاری
 • خلاصه
 • آزمون

فصل ششم: تفاوت برگزاری مناقصات و مزایدات دولتی با نحوه برگزاری مناقصات و مزایدات در شهرداری تهران

 • مقدمه
 • ضوابط حاکم بر خرید و مناقصات در دستگاه های اجرایی دولتی
 • بررسی نحوه برگزاری مزایدات در معاملات دولتی
 • خلاصه
 • آزمون

فهرست منابع و مراجع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 208
حجم: 2.33 مگابایت
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.