دانلود فایل خانواده‌ها و الگوهای تدریس

دانلود فایل خانواده‌ها و الگوهای تدریس

وقتی برای نخستین بار فردی با یک الگوی تدریس جدید مواجه می‌شود که برای تحقق برخی اهداف مناسب است، جذب آن می‌شود و سعی می‌کند آن را برای همه موقعیتها به کار برد. مسئولیت ما این است که با شناسایی کاربرد خاص هر الگو و مقوله بندی آن، به این حوزه نظم بخشیده و دیگران را در جهت دستیابی به ابزارهای مورد نیازشان کمک کنیم.

الگوی تدریس یک طرح کلی یا الگویی است که دانش‌آموزان را در امر یادگیری انواع دانشها، نگرشها و مهارت‌ها یاری می‌دهد. یک الگوی تدریس از یک پشتوانه نظری یا فلسفه برخوردار است و همچنین دربردارنده مراحل ویژه‌ای از تدریس است که برای دست یابی به نتایج مطلوب طراحی شده است.

ما برای قانونمند کردن مطالعات مربوط به منابع مهم الگوها، آنها را براساس محور یادگیری و نیز نوع نگاه نسبت به افراد و چگونگی نوع آموزش آنها، به چهار خانواده تقسیم نموده‌ایم. این چهار خانواده عبارت‌اند از : پردازش اطلاعات، اجتماعی، شخصی (فردی) و نظامهای رفتاری.

معیار اصلی در انتخاب الگوها در هریک از خانواده‌ها قابلیت کاربرد گسترده آنها در موقعیتهای آموزشی بوده است. لذا الگوهای معرفی شده دامنه کاربرد وسیعی دارند و به همت تجربه، چنان صیقل خورده‌اند که می‌توان به سهولت و با کارایی مطلوب آنها را در کلاسهای درس و سایر مقاطع آموزش به کار گرفت. در ضمن این الگوها انطباق پذیر نیز هستند. یعنی می‌توان آنها را به تناسب سبکهای یادگیری دانش‌آموزان و مواد درسی آنها تنظیم نمود. استفاده از الگوهای معرفی شده محدود به زمان یا دوره خاصی نیست. یعنی اکثر آنها برای استفاده در سطوح ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و حتی دانشگاه مناسبند، و حتی می‌توان آنها را ابزارهایی برای یادگیری مادام العمر به حساب آورد. بالاخره شواهد موجود حاکی از آن است که این الگوها قادرند توان یادگیری دانش‌آموزان را تقویت نمایند تمامی الگوها از پشتوانه پژوهشهای علمی که با هدف آزمودن مبانی نظری و سنجش میزان تأثیر آنها بر یادگیری انجام شده است، برخوردارند. میزان پژوهشهای انجام شده درباره الگوهای مختلف متفاوت است، در حالی که برخی از آنها از حمایت تعداد محدودی پژوهش بهره‌مندند، و برخی دیگر دارای پشتوانه‌ای متشکل از صدها مورد پژوهش می‌باشند.

هر الگو از حیث منطق و اساس فلسفی و هدفهایی که برای آن در نظر گرفته شده است با سایر الگوها فرق دارد. اما هر الگو از سایر جهات نظیر نیاز به ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان، تعریف انتظارات یا گفتگو درباره مباحث، با الگوهای دیگر وجه اشتراک دارد.

خانواده الگوهای اجتماعی در تدریس

یادگیری از طریق همیاری (Cooperative Learning)

مقدمه: پژوهشگران اظهار داشته اند که یادگیری یک فرایند اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله ی تولید دانش و اطلاعات حیاتی است. در سال های اخیر بسیاری از معلمان فواید و اثرگذاری های راهبردهای یادگیری را از طریق همیاری دریافته اند. یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند.

هدف: هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است. در واقع با وجود تفاوت های موجود در روش اجرای الگو، پنج عنصر در استفاده از الگوی یادگیری از طریق همیاری بسیار اساسی به نظر می آید:

همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی. این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون بر این، یاگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم کار موفق شوند. بنابراین، مشاهده می شود که دانش آموز در گروه های یادگیری از طریق همیاری باید بیش از یادگیری در قالب الگوهای دیگر به فعالیت بپردازند.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 19
حجم: 25.4 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.