دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف


دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف

فهرست مطالب جزوه ترمودینامیک ۱ :

فصل اول: تعاریف

تعاریف اصلی

تعریف ترمودینامیک

قانون صفرام یا اصل همدمائی

قانون اول ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک

تعاریف فرعی

تعریف سیستم ترمودینامیکی

تعریف خاصیت

فرآیند

خواص متمرکز و گسترده

تعادل ترمودینامیکی

فرآیند غیرتعادلی و تعادلی

فصل دوم: خواص ماده ساده تراکم پذیر

 • تعریف ماده خالص
 • تعادل فاز بخار و مایع
 • تعریف کیفیت
 • درونیابی از جداول

فصل سوم: کار و گرما

 • تعریف کار
 • کار در فرآیند شبه تعادلی
 • فرآیند حجم ثابت
 • فرآیند فشار ثابت (با در نظر گرفتن رفتار گاز کامل)
 • فرآیند دما ثابت یا ایزوترمال برای گاز کامل (یعنی PV=Const)
 • فرآیند پلی تروپیک
 • تشابه بین کار و گرما

فصل چهارم: قانون اول ترمودینامیک

 • قانون اول ترمودینامیک
 • قانون اول ترمودینامیک برای یک فرآیند
 • تعریف آنتالپی
 • آنتالپی برای گاز ایده آل
 • گرمای ویژه گاز ایده آل برحسب واحد جرم
 • گرمای ویژه گاز ایده آل
 • گرمای ویژه در حجم ثابت
 • گرمای ویژه در فشار ثابت
 • آزمایش ژول
 • تغییرات گرمای ویژه با دما
 • یک رابطه بسیار مهم بین Cv و Cp
 • طرق محاسبه اختلاف انرژی داخلی و آنتالپی گاز کامل
 • قانون بقا جرم برای حجم کنترل
 • محاسبه دبی برای جریان یک بعدی یکنواخت در لوله ها
 • اصل بقا انرژی (قانون اول ترمودینامیک) در مورد حجم کنترل
 • فرآیند حالت دائمی – جریان دائمی
 • فرآیند حالت یکنواخت – جریان یکنواخت

فصل پنجم: قانون دوم ترمودینامیک

 • ماشین یا موتور حرارتی
 • پمپ حرارتی
 • منبع حرارتی
 • راندمان یا بازده حرارتی
 • تعریف ضریب کارائی برای پمپ حرارتی
 • بیان قانون دوم ترمودینامیک
 • بیان کلاسیوس
 • بیان کلوین پلانک
 • اثبات معادل بودن بیان کلاسیون و کلوین پلانک
 • ماشین حرکت دائمی نوع دوم
 • فرآیند برگشت پذیر
 • فرآیند برگشت پذیر داخلی
 • نامعادله کلاسیوس
 • انتروپی خاصیت سیستم بسته
 • تغییرات انتروپی برای یک فرآیند برگشت ناپذیر
 • اصل افزایش انتروپی
 • قابلیت کاردهی
 • تغییرات انتروپی جامدات و مایعات
 • روش ساده برای محاسبات فرآیند آدیاباتیک برگشت پذیر گازهای کامل
 • محاسبه کار در فرآیند آدیاباتیک برای گاز کامل Cv و Cp ثابت
 • فرآیند پلی تروپیک برگشت پذیر برای گاز کامل
 • فرآیند برگشت پذیر همدمای گاز کامل
 • تعمیم قانون دوم ترمودینامیک برای حجم کنترل
 • کار فرآیند حالت دائمی جریان دائمی برگشت پذیر
 • اصل افزایش انتروپی برای حجم کنترل
 • سیکل کارنو
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 78
حجم: 1.86 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *