or

آگهی استخدام بانک ملت – سال 97-98

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

بسمه تعالی
آگهی استخدام بانک ملت 

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی بانک ملت

بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری، به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود در رده های شغلی بانکدار، متصدی امور اداری(حقوقی و IT ) و متصدی حفاظت، مطابق با ضوابط و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی (جهت رده شغلی بانکدار) ، کارشناسی و کارشناسی ارشد (جهت رده شغلی متصدی امور اداری) و دیپلم (جهت رده شغلی متصدی حفاظت)، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در جداول ذیل با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید:

جدول شماره 1 (رده شغلی بانکدار)
ردیفاستانشهرجنسیت
1آذربایجان شرقیبستان آبادمرد و زن
2صوفیانمرد
3اسکومرد
4تبریزمرد و زن
5مراغهمرد و زن
6مرندمرد و زن
7آذربایجان غربیارومیهمرد و زن
8سردشتمرد
9پیرانشهرمرد
10اشنویهمرد
11بوکانمرد
12قره ضیاالدینمرد
13شاهین دژمرد
14خویمرد و زن
15میاندوآّبمرد و زن
16مهابادمرد
17اردبیلپارس آبادمرد
18مشگین شهرمرد
19بیله سوارمرد
20گرمیمرد
21اصفهاناصفهانمرد
22کاشانمرد
23اردستانمرد
24خور و بیابانکمرد
25نائینمرد
26گلپایگانمرد
27نجف آبادمرد
28دورچهمرد
29خمینی شهرمرد
30شاهین شهرمرد
31هرندمرد
32فلاورجانمرد
33فریدونشهرمرد
34دستجامرد
35سمیرممرد
36شهرضامرد
37البرزفردیسمرد و زن
38نظرآبادمرد
39اشتهاردمرد
40طالقانمرد
41شهرقدسمرد
42شهریارمرد و زن
43هشتگردمرد
44کرجمرد و زن
45ایلاممهرانمرد
46ایلاممرد
47دره شهرمرد
48دهلرانمرد
49ارکواز ملکشاهیمرد
50بوشهربندر ریگمرد
51برازجانمرد
52بندر دیلممرد
53بندر گناوهمرد و زن
54بندر بوشهرمرد و زن
55اهرممرد
56تهرانتهرانمرد و زن
57اسلامشهرمرد و زن
58رباط کریممرد و زن
59چهارمحال و بختیاریشهرکردمرد و زن
60بروجنمرد
61خراسان جنوبینهبندانمرد
62فردوسمرد
63بشرویهمرد
64خراسان رضویمشهدمرد و زن
65چنارانمرد
66سرخسمرد
67بجستانمرد
68فیض آبادمرد
69تربت حیدریهمرد
70فریمانمرد
71نقابمرد
72درگزمرد
73گنابادمرد و زن
74کاشمرمرد و زن
75بردسکنمرد
76تربت جاممرد و زن
77خوافمرد
78نیشابورمرد و زن
79سبزوارمرد و زن
80جغتایمرد
81قوچانمرد
82خراسان شمالیاسفراینمرد
83شیروانمرد
84بجنوردمرد
85گرمهمرد
86خوزستانشوش دانیالمرد
87ایذهمرد
88رامشیرمرد
89هندیجانمرد
90مسجدسلیمانمرد
91آبادانمرد
92خرمشهرمرد
93بندرماهشهرمرد
94شوشترمرد
95رامهرمزمرد
96باغملکمرد
97گتوندمرد
98دزفولمرد و زن
99زنجاندندیمرد
100زنجانمرد
101آببرمرد
102سمنانشاهرودمرد و زن
103گرمسارمرد
104دامغانمرد
105سمنانمرد و زن
106سیستان و بلوچستانزابلمرد و زن
107چابهارمرد
108ایرانشهرمرد
109زاهدانمرد و زن
110فارسشیرازمرد و زن
111خرامهمرد
112نورآبادمرد
113فیروزآبادمرد
114لارمرد
115خفرمرد
116کازرونمرد و زن
117بیضاءمرد
118دارابمرد
119فسامرد
120نی ریزمرد
121بواناتمرد
122مرودشتمرد
123ارسنجانمرد
124جهرممرد
125میمندمرد
126قیر و کارزینمرد
127قزوینقزوینمرد و زن
128بوئین زهرامرد
129آبیکمرد
130تاکستانمرد
131خاکعلی(آّبیک)مرد
132قمقممرد و زن
133کردستانسنندجمرد و زن
134بانهمرد
135سقزمرد
136دیواندرهمرد
137قروهمرد
138کرمانسیرجانمرد و زن
139بردسیرمرد
140بممرد و زن
141ریگان بممرد
142جیرفتمرد و زن
143کهنوجمرد
144بافتمرد
145زرندمرد
146رفسنجانمرد
147کرمانشاهگیلانغربمرد
148اسلام آباد غربمرد و زن
149سنقروکلیاییمرد و زن
150سرپل ذهابمرد
151صحنهمرد
152کنگاورمرد
153کرمانشاهمرد و زن
154کهگیلویه و بویراحمدیاسوجمرد
155دوگنبدانمرد
156دهدشتمرد
157گیلانلنگرودمرد
158لاهیجانمرد
159آستارامرد
160خلیف آبادمرد
161مازندرانسوادکوهمرد
162قائمشهرمرد و زن
163جویبارمرد
164محمودآبادمرد
165نورمرد
166آملمرد و زن
167ساریمرد و زن
168بهشهرمرد
169بابلمرد
170بابلسرمرد
171رامسرمرد
172نوشهرمرد
173مرکزیاراکمرد و زن
174ساوهمرد و زن
175آشتیانمرد
176خمینمرد
177شازندمرد
178دلیجانمرد
179زرندیهمرد
180محلاتمرد
181مناظق آزادکیشمرد
182قشممرد
183هرمزگانرودانمرد
184مینابمرد و زن
185جناح بستکمرد
186بندر لنگهمرد
187بندرعباسمرد و زن
188همدانهمدانمرد و زن
189رزنمرد
190بهارمرد
191تویسرکانمرد
192اسدآبادمرد
193ملایرمرد
194نهاوندمرد
195یزدبافقمرد
196ابرکوهمرد
197یزدمرد
جدول شماره 2 (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش حقوقی))
ردیفاستانشهرجنسیت
1آذربایجان شرقیتبریزمرد
2آذربایجان غربیارومیهمرد
3اردبیلاردبیلمرد
4اصفهاناصفهانمرد
5بوشهربوشهرمرد
6تهرانتهرانمرد و زن
7خراسان رضویمشهدمرد
8خراسان شمالیبجنوردمرد
9خوزستاناهوازمرد
10زنجانزنجانمرد
11سمنانسمنانمرد
12سیستان و بلوچستانزاهدانمرد
13فارسشیرازمرد
14قمقممرد
15کردستانسنندجمرد
16کرمانکرمانمرد
17گلستانگرگانمرد
18گیلانرشتمرد
19لرستانخرم آبادمرد
20مازندرانساریمرد
21هرمزگانبندرعباسمرد
22یزدیزدمرد
جدول شماره 3 (رده شغلی متصدی حفاظت)
ردیفاستانشهرجنسیت
1آذربایجان شرقیتبریزمرد
2البرزکرجمرد
3ایلامایلاممرد
4بوشهربوشهرمرد
5برازجانمرد
6کنگانمرد
7چهارمحال بختیاریشهرکردمرد
8خراسان رضویتربت حیدریهمرد
9تربت جاممرد
10گنابادمرد
11خراسان شمالیبجنوردمرد
12خوزستانآبادانمرد
13بندر ماهشهرمرد
14شوشترمرد
15اهوازمرد
16زنجانزنجانمرد
17سمنانسمنانمرد
18سیستان و بلوچستانچابهارمرد
19ایرانشهرمرد
20زابلمرد
21فارسآبادهمرد
22لارمرد
23کازرونمرد
24فسامرد
25جهرممرد
26قزوینقزوینمرد
27کرمانکرمانمرد
28شهربابکمرد
29زرندمرد
30بممرد
31رفسنجانمرد
32جیرفتمرد
33سیرجانمرد
34کرمانشاهاسلام آبادمرد
35کرمانشاهمرد
36کهگیلویه و بویر احمدیاسوجمرد
37گیلانرشتمرد
38بندرانزلیمرد
39لاهیجانمرد
40مازندرانچالوسمرد
41مرکزیاراکمرد
42هرمزگانبندرلنگهمرد
43مینابمرد
44همدانهمدانمرد
45کردستانسنندجمرد
46یزدیزدمرد
جدول شماره 4 (رده شغلی متصدی امور اداری (بخش IT))
استانشهرجنسیت
تهرانتهرانمرد و زن

شرایط عمومی و اختصاصی:
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
3- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی(جهت رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری)
تبصره 1: تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(97/11/18) باشد.
تبصره 2: ادامه مراحل استخدامی دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، درصورت توفیق در مراحل مربوطه پس از تایید پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
4- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی غیر پزشکی(جهت رده شغلی متصدی حفاظت)
تبصره 1: تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(97/11/18) باشد.
تبصره 2: دارندگان کارت معافیت پزشکی، مجاز به شرکت در آزمون رده شغلی متصدی حفاظت نمی باشند.
5- عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و یا سایر موسسات دولتی و غیردولتی
6- تندرستی و توانائی کامل جسمی‏/روانی برای انجام شغل محوله، طبق تائید پزشک معتمد بانک
7- قبولی در آزمون آمادگی جسمانی بانک جهت رده شغلی متصدی حفاظت
تبصره : حداقل قد متقاضیان رده شغلی متصدی حفاظت می بایست حداقل 178 سانتیمتر باشد.
8- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری با تایید مراجع ذیصلاح، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
9- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
10- مقاطع تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی :

رده شغلیمقطع تحصیلی
بانکدارلیسانس
متصدی امور اداری(بخش حقوقی)لیسانس و فوق لیسانس
متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات)لیسانس و فوق لیسانس
متصدی حفاظتدیپلم

تبصره1: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می بایست قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(97/11/18) باشد.
تبصره2: صرفاً داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم جهت شغل متصدی حفاظت ، کارشناسی جهت رده شغلی بانکدار و کارشناسی‏ وکارشناسی ارشد جهت رده شغلی متصدی امور اداری (مطابق با جدول ذیل)، مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
11- حداقل معدل مدارک تحصیلی جهت شرکت در آزمون 14 می باشد.
12 – دارا بودن حداکثر سن 30 سال تمام تا تاریخ برگزاری آزمون استخدامی (متولدین 67/11/18‏ به بعد) جهت رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری
13- دارا بودن حداکثر سن 25 سال تمام تا تاریخ برگزاری آزمون استخدامی (متولدین 72/11/18 به بعد) جهت رده شغلی متصدی حفاظت
14- رشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامی :

شغل مورد نظررشته تحصیلی مورد نیازمقطع تحصیلی و گرایشهاکارشناسی ارشد
کارشناسی
بانکدارمدیریتبازرگانی، مالی، صنعتی، دولتی، بیمه، امور بانکی، امور بیمه، بازاریابی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
علوم اقتصادی ‏/ اقتصادبازرگانی، نظری، صنعتی، پول و بانکداری، کشاورزی، اقتصاد اسلامی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
آمارآمار و کاربردها‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
ریاضیریاضیات و کاربردها‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
بانکداریامور بانکی، بانکداری، بانکداری اسلامی، امور شعب بانک‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
حسابداریحسابداری، صنعتی، مالی، مالیاتی، دولتی، بانکی، بازرگانی، مدیریت، حسابرسی‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
مهندسی صنایعمهندسی صنایع‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-
متصدی امور اداریحقوقحقوق قضاییحقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل
مهندسی کامپیوترسخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعیسخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعی، رایانش امن، معماری سیستم های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، الگوریتم و محاسبات
مهندسی فناوری اطلاعات‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-تجارت الکترونیکی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، سیستم های چند رسانه ای، سامانه های شبکه ای، معماری سازمانی، سیستم های تکنولوژی اطلاعات، شبکه های ارتباطی وکامپیوتری
مدیریت فناوری اطلاعات‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، کسب و کار الکترونیک، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار
علوم کامپیوتری‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-الگوریتم و نظریه محاسبات، محاسبات علمی، محاسبات نرم و هوش مصنوعی، نظریه سیستم ها
متصدی حفاظتدیپلمکلیه رشته ها (مورد تایید وزارت آموزش و پرورش)

تبصره1: متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد رده شغلی متصدی امور اداری (بخش حقوقی) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق قضایی مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره2: آزمون استخدامی رده شغلی متصدی امور اداری (IT) در رشته های تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتری صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد برگزار می گردد.
تبصره3 : متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد رده شغلی متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات) صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی رشته های مرتبط IT مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره 4 : درخصوص مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد صرفاً متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به شرکت در آزمون می باشند.
تبصره 5 : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می بایست قبل از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی(97/11/18) باشد.
تبصره 6 : متقاضیان دانشجوی مقاطع بالاتر، می بایست قبل از بکارگیری در بانک، از ادامه تحصیل انصراف داده و برگه تسویه حساب نهایی با دانشگاه را به بانک، ارائه نمایند.(دانشجویان مقاطع بالاتر در صورت عدم اتمام واحدهای درسی، مجاز به شرکت در آزمون مقطع پایین تر می باشند).

15- سوالات و منابع آزمون :

رده شغلیمنابع آزمون
بانکدارهوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه _ ریاضیات و آمار _ مباحث بازاریابی
متصدی امور اداری(حقوق)هوش و استعداد _ زبان انگلیسی عمومی _ دانش علوم بانکی _ حقوق مدنی _ آیین دادرسی مدنی _ حقوق تجارت _ آیین دادرسی کیفری
متصدی امور اداری(حوزه فناوری اطلاعات)هوش مصنوعی‏- پایگاه داده‏- مهندسی نرم افزار‏- سیستم عامل‏- امنیت داده‏- معماری کامپیوتر‏- شبکه کامپیوتری ‏- زبان انگلیسی عمومی
متصدی حفاظتهوش و استعداد تحصیلی _ زبان انگلیسی _ ادبیات فارسی _ معارف اسلامی _ ریاضی _ آشنایی با مباحث بانکی

16‏- متقاضی می بایست ساکن و بومی شهر مورد تقاضا (مطابق شهرهای مندرج در جداول 1، 2، 3 و 4) باشد.
الف) متقاضی متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد.
ب ) متقاضی ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل 2 سال در آن شهر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان تحصیل کرده باشد.
ج ) متقاضی ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل یکسال بصورت پیوسته یا 2 سال بصورت متناوب سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در محل معین، در شهر مذکور را داشته باشد.
د ) متقاضی در 2 سال اخیر (بصورت پیوسته) در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد( با ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری بنام خود یا پدر یا مادر )
تبصره1: متقاضیان متولد شهر مورد تقاضا که در حال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلی نیز فاقد شرایط مندرج در بندهای فوق (الف ، ب ، ج و د) باشند، مجاز به شرکت در آزمون شهر محل تولد خود خواهند بود.
تبصره2: از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر اشتغال به مدت حداقل15سال در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گردید.
17‏-ارائه گواهینامه مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL) از سوی پذیرفته شدگان آزمون کتبی رده های شغلی بانکدار و متصدی امور اداری ( صرفا بخش حقوقی ) الزامی می باشد.
18- قبولی در آزمون :
مراحل استخدامی شامل آزمون کتبی، آزمون روانشناختی، مصاحبه استخدامی و روانشناختی، تست آمادگی جسمانی (صرفاً جهت متقاضیان رده شغلی متصدی حفاظت)، گزینش و معاینات پزشکی، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک می باشد.
تبصره 1: اعلام قبولی مرحله کتبی در رده شغلی متصدی امور اداری صرفاً براساس نمره مکتسبه و بدون ملحوظ نمودن سهمیه جهت مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام خواهد شد.
تبصره2: آزمون کتبی بصورت چهارگزینه ای بوده و با احتساب نمره منفی (یک سوم) ارزیابی می گردد (نمره منفی شامل پاسخهای نادرست و همچنین انتخاب بیش از یک پاسخ به یک سوال می باشد).
19‏- از توفیق یافتگان مراحل استخدامی فوق، قبل از بکارگیری در بانک، ضمانتنامه بانکی به مبلغ 50.000.000 ریال (صرفاً صادره از بانک ملت ) اخذ می گردد.
20‏- حوزه امتحانی داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعیین گردیده و محل برگزاری آزمون کتبی، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر می گردد.

روزشمار آزمون استخدامی سال 97

مرحله انجام کارتاریخ
ثبت نام اینترنتیاز ساعت 8 صبح تاریخ 97/10/29 لغایت ساعت 24 تاریخ97/11/08
دریافت کارت ورود به جلسه آزموناز تاریخ 97/11/15 لغایت 97/11/16
آزمون کتبیتاریخ 97/11/18


مراحل ثبت نام:
1‏- مراجعه به سایت بانک ملت به نشانی: www.bankmellat.ir
2‏-تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور
3‏-ارسال عکس: متقاضیان می بایست عکس 4*3 پرسنلی خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.
4‏- پرداخت وجه ثبت نام: متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ 600.000 ( ششصد هزار) ریال، اقدام و سایر مراحل ثبت نام را تا دریافت کد رهگیری طی نمایند.
تبصره: با عنایت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعلام می گردد صرفاً متقاضیانی که واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در جداول و متن آگهی می باشند، نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

نکات مهم در ثبت نام:
1- قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آنرا دقیقاً مطالعه نمایید.
2- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که شماره رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام گردد.
3- مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسی اصل مدارک پذیرفته شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهی بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامی متقاضی در هر مرحله از فرایند استخدام، جلوگیری بعمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

تاریخ دریافت برگه ورود به جلسه آزمون: 
داوطلبان می بایست حداکثر تا تاریخ ‏97/‏11/16‏ جهت دریافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سایت یاد شده مراجعه نمایند. بدیهی است به همراه داشتن برگه ورود به جلسه، شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بود.
تبصره: داوطلبان می بایست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، مدرک تحصیلی، شماره داوطلبی، شماره صندلی) و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت می توانند از طریق قسمت مربوطه در سایت, نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.

تذکرات مهم:
1‏- آخرین اخبار و اطلاعیه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طریق درج در وب سایت اینترنتی بانک به نشانی www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانک مسئولیتی در قبال مطالب منتشره در سایر سایتها و فضای مجازی، نخواهد داشت.
2‏- چنانچه پس از توفیق متقاضیان در مرحله کتبی آزمون و بررسی و تطبیق مدارک استخدامی آنان با شرایط مندرج در آگهی حاضر یا در هر مرحله از بررسی های بعدی از سوی بانک مشخص شود داوطلبی واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده نمی باشد، حتی در صورت توفیق در آزمون کتبی و هریک از مراحل استخدامی و یا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسیدگی به وضعیت استخدامی و استمرار خدمت وی در بانک منتفی خواهد شد و در این صورت داوطلب
حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
3‏- ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مزبور و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.
4‏- چنانچه مشخص شود داوطلبی با دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم جهت رده شغلی متصدی حفاظت ، مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس جهت رده شغلی بانکدار و مدرک تحصیلی بالاتر از فوق لیسانس جهت متصدی امور اداری شرکت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
5‏- پس از برگزاری آزمون کتبی، براساس حداکثر تا 3 برابر ظرفیت مورد نیاز بانک نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان اقدام می شود تا پس از انجام سایر مراحل، قبول شدگان نهائی انتخاب شوند.
توجه خیلی مهم:
اعلام قبولی متقاضیان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفیق در کلیه مراحل استخدامی و با توجه به نمرات مکتسبه همچنین نیاز هر شهر، نسبت به بکارگیری متقاضیان به ترتیب اولویت اقدام می گردد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال بکارگیری سایر نیروهای ذخیره (مازاد بر نیاز هرشهر) نخواهد داشت.
7‏- هزینه شرکت در آزمون، به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید.
8‏- موکداً اعلام می گردد؛ جذب نیروی انسانی در بانک، مستلزم توفیق متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون روانشناختی، مصاحبه استخدامی و روانشناختی، تست آمادگی جسمانی (صرفاً جهت متقاضیان رده شغلی متصدی حفاظت)، گزینش و معاینات پزشکی و مطابق نیاز تعیین شده می باشد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق توفیق لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.
9‏-حوزه امتحانی داوطلبان نیز مطابق استان مورد درخواست تعیین گردیده و از طریق سایت مربوطه قابل رویت می باشد.

بانک ملت
اداره کل سرمایه انسانی

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی بانک ملت

برای ثبت نام اینجا را کلیک نمایید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.