دانلود جزوه خردایش و طبقه بندی دکتر صمد بنیسی


جزوه خردایش و طبقه بندی دکتر صمد بنیسی که در سال ۱۳۹۶ تهیه شده است و در دانشگاه شهید باهنر کرمان تدریس می شود را به صورت PDF و در ۲۵۳ صفحه .

اهداف درس خردایش و طبقه بندی عبارتند از: فراگیری مبانی نمونه برداری، تحلیل دانه بندی و آشنایی با اصول، مکانیزم دستگاه ها و نحوه کار سیستم های سنگ شکنی، آسیا کردن و طبقه بندی مواد به صورت نظری و عملی با کار در آزمایشگاه و ایجاد قابلیت طراحی مدارهای سیستم های پیش گفته.

فهرست مطالب جزوه خردایش و طبقه بندی :

فصل اول: آشنایی با کانه آرایی

 • تعریف
 • شرط تبدیل کانسار به کانه
 • مهمترین روش های فیزیکی پرعیارسازی
 • آزادسازی (Liberation)
 • شاخص های ارزیابی عملیات جدایش
 • بازدهی جدایش (Separation Efficiency; S.E.)
 • بازدهی جدایش و بهترین حالت اقتصادی
 • بازدهی اقتصادی

فصل دوم: نمونه برداری

 • مقدمه
 • نمونه گیری و توزین
 • تأثیر مقدار نمونه بر خطای حاصله از نمونه برداری
 • محاسبه حداقل مقدار نمونه مورد نیاز (فرمول جی) (Gy’s Equation)
 • سیستم های نمونه گیری
 • خرد کردن و نمونه برداری مرحله ای
 • روش های تقسیم نمونه
 • آنالیز روی جریان یا پیوسته (On-Stream Analysis)
 • توزین کانه (Weighing the Ore)

فصل سوم: اصول خردایش و سنگ شکنی

 • مقدمه
 • نسبت خردایش
 • اصول خردایش
 • محیط شکست
 • مکانیزم های شکست
 • تئوری خردایش
 • قانون کلی خردایش
 • قابلیت خرد شدن
 • تأثیر اندازه ذرات بر اندیس کار
 • محاسبه اندیس کار به روش مقایسه ای
 • استفاده از اندیس کار برای تعیین کارآیی ماشین های خردکننده
 • اندیس کار عملیاتی
 • سنگ شکنی
 • سنگ شکن های اولیه (Primary Crushers)
 • سنگ شکن های ثانویه (Secondary Crushers)
 • انواع سنگ شکن های مخروطی

فصل چهارم: نوع و خصوصیات تجهیزات و شمای عملیات مدارهای سنگ شکنی

 • مقدمه
 • عوامل مؤثر بر انتخاب سنگ شکن
 • شاخص های انتخاب سنگ شکن اولیه
 • تعیین خصوصیت ذرات تحت سنگ شکنی
 • انتخاب سنگ شکن برای کارخانه های سنگ شکنی سیار
 • کاربرد سنگ شکن ها
 • سنگ شکن ژیراتوری (Gyratory crusher)
 • سنگ شکن فکی تک بازویی (Single toggle jaw crusher)
 • سنگ شکن فکی با بازوی مضاعف (Double toggle jaw crusher)
 • سنگ شکن غلتکی (Roll crusher)
 • سنگ شکن سرعت پایین (Low speed sizer)
 • سنگ شکن ضرب های افقی (Horizontal impact crusher)
 • سنگ شکن ضرب های عمودی (Vertical impact crusher)
 • سنگ شکن مخروطی (Cone crusher)
 • سنگ شکن چرخشی (Rotary breakers)
 • سنگ شکن چکشی (Hammer mill)
 • سنگ شکن خوراک دهنده (Feeder breaker)
 • نمودارهای انتخاب سریع سنگ شکن های اولیه
 • مدارهای منتخب سنگ شکنی

فصل پنجم: اصول طراحی مدارهای سنگ شکنی

 • آشنایی با اصول طراحی مدارهای سنگ شکنی
 • محاسبه توان لازم برای سنگ شکنی
 • نوع مدار: باز یا بسته
 • استفاده از نسبت خردایش برای تعیین تعداد مراحل سنگشکنی
 • انتخاب سنگ شکن مرحله اول
 • انتخاب سنگ شکن مرحله دوم
 • تعیین اندازه دهانه ورودی سنگ شکن ها
 • تعیین اندازه سنگ شکن های فکی
 • تعیین اندازه سنگ شکن های ژیراتوری
 • شاخص انتخاب بین سنگ شکن ژیراتوری و فکی
 • تعیین اندازه سنگ شکنهای مخروطی
 • مقایسه نحوه کار سنگ شکن مخروطی و ژیراتوری
 • کلیات
 • انواع سنگ شکن های مخروطی
 • انواع محفظه های سنگ شکن های مخروطی
 • مشخصات سنگ شکن های مخروطی
 • عوامل مؤثر بر کارآیی سنگ شکن مخروطی
 • کنترل میزان سنگ ورودی به محفظه خردکننده سنگ شکن مخروطی
 • ظرفیت سنگ شکن های مخروطی
 • دانه بندی محصول سنگ شکن های مخروطی
 • نحوه تنظیم گلوگاه سنگ شکن مخروطی
 • تنظیم نیمه اتوماتیک گلوگاه در سنگ شکن مخروطی
 • تنظیم اتوماتیک گلوگاه در سنگ شکن مخروطی
 • محاسبات مربوط به مدارهای سنگ شکنی

فصل ششم: آنالیز ابعادی ذرات

 • مقدمه
 • روش های متداول تعیین اندازه ذرات
 • روش انجام آنالیز سرندی
 • روش های نمایش نتایج آنالیز سرندی
 • محاسبه بازدهی (کارآیی) سرندها
 • عوامل مؤثر در کارآیی عملیات سرندکنی
 • سرند کردن صنعتی
 • انواع سرندها
 • سطوح سرند (Screen Surfaces)
 • آنالیز ابعاد ذرات به روش ته نشینی

فصل هفتم: نحوه انتخاب اندازه سرند

 • مقدمه
 • ضرایب تصحیح
 • بار در گردش

فصل هشتم: طبقه بندی مواد

 • مقدمه
 • اصول طبقه بندی (Principles of Classification)
 • مقاومت ویسکوزی (Viscous Resistance)
 • مقاومت آشفته (Turbulent Resistance)
 • طبقه بندی کننده ها (Classifiers)
 • ته نشینی آزاد (Free Settling)
 • ته نشینی با مانع (Hindered Settling)
 • انواع کلاسیفایرها
 • کارآیی سیکلون (Cyclone Efficiency)
 • عوامل مؤثر در کارآیی سیکلون

فصل نهم: تعیین اندازه و انتخاب هیدروسیکلون

 • مقدمه
 • پارامترهای پایه برای سیکلون استاندارد
 • شرایط پایه انتخاب
 • ضرایب تصحیح
 • ملاحظات عملیاتی و طراحی
 • متغیرهای طراحی و هندسه هیدروسیکلون

فصل دهم: عملیات نرم کنی

 • مقدمه
 • حرکت بار در آسیای گردان
 • آسیاهای گردان (Tumbling Mills)
 • آستر (Liner)
 • مدارهای نرم کردن (Grinding Circuits)
 • کنترل مدارهای نرم کننده (Control of Grinding Circuits)
 • اندازه گیری بار در گردش

فصل یازدهم: آستر و نقش آن در کارآیی آسیا

 • مقدمه
 • آستر – کلیات
 • علائم طراحی آستر کم کیفیت
 • انواع آستر
 • نحوه اتصال آستر
 • نحوه اتصال آستر لاستیکی
 • آسترهای یک پارچه و چند تکه
 • نحوه نصب آسترها
 • رویکرد جدید در نحوه نصب آسترها
 • تعداد و فاصله بالابرها در آسیاهای نیمه خودشکن
 • نحوه سایش آستر
 • تأثیر زاویه رهایی بر محل برخورد بار
 • تأثیر سرعت آسیا بر محل برخورد بار
 • پنجره عملیاتی ایمن بر حسب سرعت، زاویه و ارتفاع بالابر و پرشدگی آسیا
 • میزان سایش واسطه و آستر
 • نتیجه گیری

فصل دوازدهم: کار با آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن

 • دید کلی
 • عکس العمل آسخ و آسنیخ به ورود خوراک
 • رفتار دینامیکی آسیا (رابطه توان کشی، بار و نرخ خوراک)
 • بستن مدار با طبقه بندی کننده
 • بستن مدار با سنگ شکن مواد برگشتی
 • کنترل
 • بهینه سازی

فصل سیزدهم: نحوه تعیین مشخصات آسیای گلوله ای برای صنایع فرآوری

 • مقدمه
 • خوراک دهنده آسیا (Mill feeder)
 • محاسبه توان برای آسیای گلوله ای لبریزشونده تر

فصل چهاردهم: آشنایی با آسیاهای گلوله ای خشک

 • مقدمه
 • معرفی مدار آسیاکنی کارخانه گندله سازی

فصل پانزدهم: استاندارد سازی عملیات خردایش در کارخانه تغلیظ مجتمع مس شهر بابک

 • کلیاتی در مورد کارخانه تغلیظ مجتمع مس شهر بابک
 • شرح فرآیند خردایش در کارخانه تغلیظ مجتمع مس شهر بابک
 • استاندارد سازی پارامترهای عملیاتی بخش خردایش
 • نتایج حاصل از استاندارد سازی پارامترهای عملیاتی

فصل شانزدهم: مقدمه ای بر مدارهای سنگ شکنی

 • مدارهای سنگ شکنی و کنترل
 • مدارهای آسیاکنی
 • کنترل مدار آسیاکنی

فصل هفدهم: عوامل موثر بر انتخاب مدارهای خردایش

 • مقدمه
 • خلاصه عوامل
 • مدارهای خردایش متداول
 • مراحل توسعه پروژه و تأثیر آن بر انتخاب عوامل
 • شناسایی عوامل
 • اهمیت اندیس کار و اندیس سایش
 • تعیین توان ویژه مصرفی
 • انتخاب مدار
 • ملاحظاتی در خصوص جانمایی کارخانه
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 253
حجم: 18.7 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *