دانلود پاورپوینت بررسی رابطه سبک‌های رهبری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران


اهداف کلی تحقیق

منظور ومقصود نهایی از انجام پژوهش در وهله اول باز خورد به مدیران مدارس مورد مطالعه می‌باشد تا ضمن بازنگری درنحوه مدیریت خود،از برداشتهای ذهنی نیروهای تحت مدیریت خویش در مورد نحوه مدیریت خود آگاهی پیدا نمایند و موقعیت مدیریت خویش را بر روی پیوستار سبک رهبری لیکرت تشخیص دهند و از طرف دیگر از موثرترین سبکهای رهبری که مورد نظر دبیران مدارس شاهد بوده است مطلع شوند.

هدف دیگر بازخورد به نظام آموزشی مدارس شاهد و کارشناسی ستاد شاهد می‌باشد تاضمن آگاهی از نحوه مدیریت مدارس شاهد بتوانند بهترین و موثرترین سبکهای رهبری را به مدیران مدارس ارائه کرده و در تنظیم کلاسهای آموزش ضمن خدمت برای سایر مدیران مورد استفاده قرار دهند.

و در نهایت ضمن بررسی تفاوت های شیوه رهبری و مدیریت هریک از مدیران،عوامل مهم ایجاد رضایت شغلی را در جامعه آماری مورد نظر ارائه دهند.

فرضیه های تحقیق

.1بین سبک‌های رهبری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

.2بین سبک های رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر را بطه معنی داری وجود دارد.

.3بین سبک‌ های رهبری آمرانه- خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

.4بین سبک‌ های رهبری مشورتی لیکرت با میران رضایت شغلی دبیران درجامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود‌دارد.

.5بین سبک‌ های رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

 

متغیرهای اساسی تحقیق

  • متغیرملاک: سبک‌های رهبری لیکرت شامل آمرانه/ استثماری،آمرانه/ خیرخواهانه، مشورتی و مشارکتی
  • متغیر پیش بین : میزان رضایت شغلی دبیران مدارس دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83
  • متغیرهای ناخواسته : سن دبیران و میزان حقوق و میزان تشویقات و قوانین و ضوابط و بخشنامه‌های آموزش و پرورش و همکاران مدرسه و سطح تحصیلات و جنسیت

روش تحقیق

  • در این تحقیق با توجه به عنوان پژوهش که بررسی رابطه بین دو متغیر می‌باشد از تحقیق زمینه‌یابی استفاده خواهد شد.
  • تحقیق زمینه‌یابی به منظور کشف داده‌ها یا اطلاعاتی به کار برده می‌شود که از طریق آنها می‌توان روابط بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد. (دلاور، 1379، ص117)

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32
حجم: 987 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *