بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام

مقدمه

سپاس فراوان آفریدگاری را سزا است که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده و با تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.

تحیات و درود نامحدود بر والاترین معلم و مربی انسان یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص) که با مدد وحی الهی و کتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم و رهنمودهای درخشان فرهنگ و تمدن آشنا ساخته است، و همچنین بر امامان و پیشوایان  راه حق که همواره اهتمام و عنایات خود را بر تعلیم و تربیت جامعه بشری مصروف داشته اند.

موضوع تعلیم و تربیت و روشهای آن ، مطلبی است که از دیر باز و زمانهای بسیار دور توجه بشر را به خود معطوف ساخته و در تمام عصرهای گوناگون زندگانی انسان ما از اهمیت والائی برخوردار بوده است.

علاوه بر پیامبران الهی که رسالت و مسئولیت تعلیم و تربیت جوامع بشری را بعهده گرفته بودند دانشمندان و اندیشمندان هرجامعه و ملتی همگام با آنان در این رهگذر می کوشیدند دانشمندان آن کتابها و رساله های فراوانی در این زمینه ساخته و پرداخته اند، و پیوسته کوششهای آنان هنوز در این زمینه به وضوح چشمگیری ادامه دارد. این ادعا گزافه گوئی نیست زیرا دانش و بینش بنیاد و اساس هرگونه اصلاح و زمینه برای پیشرفت هر جامعه ترقی خواه  می باشد. تعلیم و تربیت است که می تواند این بینش و دانش را برای جامعه تضمین نموده و رسالت نشر علم و تقویت عقل و تهذیب نفوس مردم را بخوبی اداء نماید.

تعریف موضوع تحقیق

تحقیق در زمینه تعلیم و تربیت و روشهای آن در تاریخ تعلیم و تربیت انسان بخصوص جهان معاصر تازگی ندارد ولی با توجه به اهمیتی که روشها برای دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت دارند الخصوص از این نظر دیدگاه معصومین علیه السلام عنوان این تحقیق است.

قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی بر اساس روشهای تربیتی نادرست و غیر اسلامی ایجاد می گردد . مطالعه تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام نشان می دهد تربیت انسان متقی، مؤمن متعهد و خداجو بر اساس روشهای اصول الهی. اسلامی امکان پذیر است. در منابع معتبر اسلامی آیات و روایات بسیاری در زمینه های اصول و روشهای تربیتی اسلام آمده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول :                                                                                            6

مقدمه           7     تعریف موضوع تحقیق                                                   8

سؤالهای ویژه تحقیق                                                                            9

روش تحقیق                                                                                       9

اهمیت و ارزش تحقیق                                                                         10

معنی لغوی تربیت                                                                              10

تربیت از نظر اصطلاحی                                                                      11

معنی تعلیم                                                                                       11

معنی لغوی الگو                                                                               11

معنی اصطلاحی                                                                               11

فصل دوم                                                                                            12

سابقه موضوع تحقیق                                                                         13

ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت                                                             14

تعلیم و تربیت در اسلام                                                                        15

مهمترین مراکز تعلیم و تربیت                                                                16

دین چیست؟                                                                                      17

ویژگیهای روش اسلامی                                                                  19

تعریف تربیت                                                                               20

ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی                                                       21

تفاوتهای فردی از نظر قرآن کریم                                                       25

انواع وراثت                                                                                   27

ویژگیهای رفاقت جوانان                                                                  31

مراحل تربیت                                                                                32

اهمیت تربیت کودک در خردسالی                                                      33

پرورش ایمان و اخلاق                                                                    33

اهمیت رورش و تربیت اسلامی                     34 احترام به شخصیت کودکان     35

نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت                                                     37

تحولات فرهنگ و تعلیم و تربیت                                                         38

احتیاجات جامعه و تعلیم و تربیت                                                       40

فلسفه اجتماعی و تعلیم و تربیت                                                       41

تنبیه غیر بدنی                                                                              42

تشویق                                                                                       46

نیاز کودکان به تحسین                                                                    49

آیا تربیت امکان پذیر نیست                                                              50

روش الگویی                                                                                52

تربیت در گذشته                                                                           53

تعلیم و تربیت نوین                                                                        54

بازیابی فکری                                                                               55

اجتماعی ساختن محیط تربیتی                                                           55

تحول تربیتی چگونه به وجود آمد؟                                                     56

پرورش اخلاقی                                                                             58

تربیت اجتماعی                                                                             59

نقش بازی در تربیت                                                                       60

مسؤولان تربیت و مسؤولیت سنگین آنها                                             61

عوامل مؤثر در تربیت و ضرورت هماهنگی بین آنها                                62

فصل سوم                                                                                    64

روش تحقیق                                                                                 65

روش جمع آوری اطلاعات                                                               65

فصل چهارم                                                                                  66

یافته های تحقیق                                                                            67

فصل پنجم                                                                                   68

پیشنهادها                                                                                   69

فهرست منابع                                                                               70

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 72
حجم: 289 کیلوبایت

39,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.