دانلود ترجمه و آنالیز مقاله تحمل خطا ، توازن بار و مکان یابی سرویس در شبکه های حسگر بی سیم


درس:  طراحی سیستم های مطمئن

چکیده:

شبکه های سنسور بی سیم ناهمگن از انواع مختلفی از گره ها ساخته شده است .بعضی از گره ها ، سنسورها، به عنوان واسط برای محیط فیزیکی استفاده شده اند و گره های دیگر به عنوان (به جای)سرویس دهنده عمل می کنندو سرویس های مختلفی برای سنسورها فراهم می کنند.در این مقاله ما یک معماری را تعریف می کنیم که سنسورها را قادر می سازد که بطور موثر سرویس ها و سرورهارا مکان یابی کند .که یک معماری سرویس دهنده دو لایه است که لایه اول از سرویس دهنده های واقعی ساخته شده است.ولایه دوم از گره های که بطور اساسی  گره های استاندارد شبیه سنسورها هستند تشکیل شده است ..این گره های شناخته شده در مکان های فعلی از سرویس دهنده ها بعنوان سرویس دهندهای مکان یاب شناخته می شوند.سنسورها نیاز دارند تا سرویس ها را از سرویس دهنده مکان پرس و جو کنن تا سرویس مد نظر را پیدا کنند.و سرویس دهنده های مکان، مکان سرویس مورد نظر را برای سنسورها ارسال می کنند. در نهایت یکبار که مکان سرویس را پیدا کرد سنسورها بطور مستقیم از سرویس ها استفاده می کنند .معماری سرویس دهنده ما توازن بار (پرس و جو به سرویس دهنده )و تحمل خطای سرویس دهنده را فراهم می کند. گره های سنسور دارای حافظه نهان هستند که مکان سرویس های مشهور را نگهداری می کنند.تجربه نشان داده است که استفاده از حافظه نهان در گره های سنسور موثر است.

1.مقدمه

شبکه های بی سیم سنسور از تعداد زیادی از گره های بی سیم با توان پایین ،قیمت پایین وگره های خود سازمانده که شبکه چند گامی (multi Hop ) به نام شبکه های ad hoc را تشکیل می دهد.گره ها (یکبار برای همه)در ناحیه مشخص شده بدون پشتیبانی از یک ساختار زیر بنایی مشخص پخش می شوند .بنابراین آنها نیاز دارند برای انجام یک وظیفه مشترک باید با یکدیگر همکاری بکنند .که معمولا از حس کردن داده های محیطی و ارتباط با مجموعه ای از نقاط را شامل می شود.

WSNs ناهمگن از انواع مختلفی از گره ها تشکیل می شود .بعضی از گره ها به عنوان واسط محیط فیزیکی هستند(که ما انها را سنسور ها می نامیم)بقیه سنسورها بعنوان سرویس دهنده عمل می کنند و سرویس بزای دیگر گره ها فراهم می کنند .برای مثال در یک برنامه کاربردی کشف نفوذ خارجی ،سنسورها بطور تصادفی پخش می شوند و تا حد امکان نفوذگران را را ردیابی می کنند ، در حالیکه گره های قدرتمند از طریق اتصالات ماهواره ای کاربران پایانی را  در جریان می گذارند .

در این مقاله یک معماری برای کشف فعال و موثر از سرویس ها برای سنسورهایی که به آنها نیاز داریم تعریف می کنیم

Fault-tolerant and Load Balancing Localization of
Services in Wireless Sensor Networks

Abstract— Heterogeneous wireless sensor networks are made
up of different kinds of nodes. Some nodes, the
sensors, are
used as an interface to the physical environment. Other nodes
act instead as servers, providing various services to the sensors.
In this paper we define an architecture to enable the sensors
to efficiently localize the services, and hence the servers. Our
is a two-tier server architecture. The first tier is made up of
the actual
servers. The second tier is formed by nodes that are
basically standard nodes (like the sensors). These nodes know the
current position of the servers (they are called
server locators).
Sensors needing service query the server locators to find the
corresponding service. The service locator sends a service position
to the sensor. Finally, once got ahold of a server location, a
sensor uses the service directly. Our server architecture provides
load balancing (of queries to the servers) and is tolerant to
server faults. Sensor nodes are endowed with caches to maintain
the location of popular services. Experiments demonstrate the
effectiveness of using caches at the sensor nodes

این فایل ورد ترجمه در 10 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 5 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *