دانلود ترجمه مقاله isi روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر


دانلود ترجمه مقاله isi روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر

دانلود ترجمه مقاله isi روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر

چکیده :

توسعه سریع محاسبه ابر ،مقیایس نمایی شبکه مرکز داده و شبکه درختی سنتی توپولوژی این مدل رشد هیچ گونه خرابی و محدودیت را در خود جای نمی دهد .decll یک مرکز توپولوژی غیر متمرکز و دارای تحمل خرابی است اگر چه Dcell تحمل خرابی خوبی دارد و استراتژک محل داده ها و جستجو را اجرا نمی کند

این مقاله مدل جدید :netcell از محل داده و جستجوی برای محاسبات ابری در dcn براساس Dcellارائه می کند . در net cloud  ، کلید آسیتم داده توسط الگوریتم های در هم net cloud نمایش داده می شود تا در یک رشته دو تایی قرار گیرند . در حال حاضر ،استراتژی قرار سریع شی و داده ها در net cloud را ارائه می کنیم  و عملکرد net cloud  را تجزیه و تحلیل می کنیم شبیه سازی نشان می دهد که آن عملکرد جستجوی بهتری و تحمل خرابی بیشتری دارد .

مقدمه :

شبکه های مرکز داده ها نوعی بسته ارتباطی برای سیستم های کامپیوتری موازی فراهم می کند که اکو سیستم با عملکرد محاسبه بالا و برنامه کاربردی اینترنت مدرن تشکیل می دهد .

برای شرکت های بزرگ مانند گوگل ،مایکروسافت و یاهو مقایس سرمایه گذاری وسیعی برای مرکز دادهای سرویس تاثیر ابر را دارد .در سالهای اخیر تعداد سرویس دهندگان شبکه مرکز داده ها معروف روند رشد نمایی با توسعه محاسبات فشرده اطلاعات و محاسبه ابر همراه است در حقیقت نتیجه پایانی مشکل که خرابی نمونه ای از استثنا باشد بهتر است برای مثال برای 500،000 دستگاه در شبکه مرکز اطلاعات ،اگر میانگین عمر یک دستگاه مورد استفاده در شبکه ابر  3 سال و چند ماه با یک خرابیموقتی همراه باشد بنابراین از میانگین 650 دستگاه به جایگزینی هر روز با چندین خرابی‌های موقتی در هر دقیقه نیاز خواهد شد .شبکه مرکز اطلاعات سنتی براساس درخت توپولوژی شبکه نمی تواند با این جنبه ها تنها برای یک نقطه از خرابی ها و محدودیت ها روبه رو شود . برای حل سوالات در شبکه مرکز اطلاعات ،چندین توپولوژی های جدید برای مثال Dcell[3][4]  ،fat tree[6]  ،portland[7] ، vl2[8] ، monsoon[9] ، Bcube[10] ، Nectar[12] و Ficonn[13]که پیوندی با راه های جدید نیرومند تر و خطاپذیر را پیشنهاد میکند . Dcell یک مرکز توپولوژی غیر متمرکز و خطا پذیر است که از  مقیاس وسیع اطلاعات فشرده و محاسبه ابر حمایت می کند  . اگر چه Dcell خطا پذبر  خوبی دارد و محل های مختلف خرابی ها را با دستگاه و سطح های سرعت دستگاه ارتباط می دهد .آن سوالات زیادی دارد .اگر علت خطا ها خرابی ها هستند هیچ چیز نمی تواند مسیر را به آنها نشان بدهد .

این مقاله یک خطا پذیر ،کارایی ،خود ساختاری اطلاعات و مدل شبکه بررسی میزان ابر کارمد را بر اساس Dcellپیشنهاد می کند .شبکه بررسی میزان ابر در واقع مانند روش مسیر یابی Dcellاست ،هر دو از پیشوند مسیر یابی استفاده می کنند . روش مسیر یابی در شبکه بررسی میزان ابر ارتباط نزدیکتری با نام مکانشان و استراتژیک جایگزین  اطلاعات دارد .روش نامگذاری شده برای خطا در شبکه بررسی میزان ابر هنوز با نامگذاری Dcellاستفاده می شود ،اما شبکه بررسی میزان ابر آن را به عدد دو رقمی (0 و 1 ) تبدیل می کند .کلید اطلاعات با عدد دو رقمی (0و 1)  به وسیله ای الگوریتم های شبکه بررسی میزان ابر ترکیبی ترسیم شده است ،به خاطر اینکه آنها یک مکان ID معمولی دارند بنابراین ،ما یک الگوریتم PRLCP  کاریابی اطلاعات در شبکه بررسی میزان ابر ارائه می دهیم . استراتژک این مکان مزیتی دارد که سوال اطلاعات می تواند به عنوان یک درخت جستجوی دو رقمی واقعی تصویر بشود که خیلی موثر است و زمان جستجو و تعداد رشد تولید (O(LOG2N است .

2012 International Workshop on Information and Electronics Engineering (IWIEE)
A Novel Method of Fault-Tolerant Decentralized Lookup
Service for the Cloud Computing
Xin Huanga*,b, Yuxing Pengc
aComputer School of Wuhan University, Wuhan, 410073, China
bCommunication School of Wuhan Textile University, Wuhan ,430079,China
cSchool of Computer Science, National University of Defense Technology Changsha,410073,China

Abstract
With the rapid development of cloud computing, data center network scale exponentially, and the traditional tree
network topology have not accommodate this growth model for a single point of failure and bottlenecks. DCell is a
decentralized, fault-tolerant data center network topology. Although DCell has good fault tolerance, it does not
implement the strategy of the data object placemen and query. This paper proposes a novel model NetCloud of data
placement and query for cloud computing in DCN based on DCell. In the NetCloud, the key of data item is be
mapped to a binary string by the NetCloud_hash algorithms. We present placement and the fast locating strategy of
the data object in the NetCloud. We analyze performance of NetCloud. The simulation shows that it has better query
performance and fault tolerance.
© 2011 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of Harbin University
of Science and Technology
Keywords: Cloud computing, DCN, fault-tolerant,data placement, data query;

این فایل ورد ترجمه در 7 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 6 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *