دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی مغز و نخاع


دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی مغز و نخاع

دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی مغز و نخاع

¨دستگاه عصبی

دستگاه عصبی یا سیستم عصبی یا سامانه عصبی Nervous) (System در بدن جانوران به هماهنگی فعالیت‌های ماهیچه‌ها پرداخته، اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده، و ایجاد و توقّف ورودی‌های مربوط به حواس مختلف را باعث می‌شود. وظیفه کنترل اعمال بدن بر عهده دو سامانه عصبی و غده‌ای درونی می‌باشد، که از این میان، سامانه عصبی، از یاخته‌های عصبی و یاخته‌های کمکی تشکیل شده‌است.

به این ترتیب دستگاه عصبی، با ساختار و کار ویژه‌ای که دارد، در جهت ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول‌ها و اندام‌های مختلف بدن تمایز و تکامل یافته‌است. خواص ویژه آن عبارت اند از تأثیرپذیری نسبت به محرک‌های خارجی، ایجاد یک جریان عصبی که نمایانگر تأثیر محرک است، هدایت جریان عصبی از یک نقطه دستگاه به نقطه دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر

تقسیم‌بندی دستگاه عصبی

تقسیم‌بندی دستگاه عصبی معمولاً بر دو مبنای کالبدشناختی (آناتومیک) و کارکردی صورت می‌گیرد.

¨دیدگاه کالبدشناختی

دستگاه عصبی را از دیدگاه کالبدشناختی به دو بخش تقسیم می‌نمایند، که عبارت‌اند از:

¨دستگاه عصبی مرکزی : از مغز و نخاع تشکیل گردیده‌است.

¨دستگاه عصبی محیطی: از۱۲ جفت رشته‌های عصبی مغزی و ۳۱ جفت رشته‌های عصبی نخاع تشکیل گردیده‌است که مغز و نخاع را به سایر قسمت‌های بدن ارتباط می‌دهند. دستگاه عصبی محیطی شامل

دو بخش اصلی حسی و حرکتی است. بخش حسی اطلاعات اندام‌های حس را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می‌کند

فهرست مطالب:

¨دیدگاه کالبدشناختی

¨دیدگاه کارکردی

¨وظیفه دستگاه عصبی

¨جنین‌شناسی دستگاه عصبی

¨دستگاه عصبی مرکزی

مغز

نخاع

¨محافظت از دستگاه عصبی مرکزی

نوروگلی

دستگاه عصبی محیطی

اعصاب مغزی

¨اعصاب نخاعی

¨دستگاه عصبی پیرامونی

¨اعصاب مغزی در دستگاه عصبی محیطی

دوازده زوج عصب مغزی

¨اعصاب نخاعی در دستگاه عصبی محیطی

¨عصب محیطی در دستگاه عصبی محیطی

¨دستگاه عصبی مرکزی

¨کارکرد دستگاه عصبی مرکزی

¨بخش‌های دستگاه عصبی مرکزی

¨پل مغز

مخچه

پیاز مغز

¨طناب نخاعی

¨منابع

 

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 44
حجم: 1.2 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *