دانلود ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت و کشور اسرائیل(فلسطین اشغالی)

دانلود ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت و کشور اسرائیل(فلسطین اشغالی)

دانلود ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت و کشور اسرائیل(فلسطین اشغالی)

مقدمه

واژه « یهودی» مشترک لفظی میان دو معناست:

الف) پیرو «دین یهود».

ب) وابسته به «نژاد یهود».

توجه به این تقسیم از آن جهت ضروری است که باید حریم پیروان آیین موسوی را از آنچه دامن یک مشت نژاد پرستان تنگ نظر و مدعی یهودیت را آلوده است، مبرا سازیم.

سران صهیونیسم ، همواره از «یهودیت» به عنوان یک ابزار، برای تحقق اهداف نژاد پرستانه خویش بهره برده و حتی گاه اظهارالحاد و بی دینی نیز ابایی نداشته‌اند.

ماکس نورداو از برجسته ترین چهره های نژاد پرست صهیونیسم، و دوست بسیار نزدیک هرتزل ، با سخنان قاطع و صریح خود ، تاکید کرده است:

یهودیت ، دین نیست ، بلکه تنها مسئله خون ونژاد است .

وی که آشکارا به کفر تظاهر می‌کرد، تورات را به عنوان یک فلسفه، کودکانه خواند و به عنوان یک نظام اخلاقی، چندش آورشمرد وکتاب دولت یهودی هرتزل را هم سنگ کتاب مقدس قرار داد. لویس براندیس رهبر صهیونیست های آمریکا، در سخنرانی خود به سال 1915 م اظهار داشت:

یهودیت ، مسئله تعلق خونی است.

خود هرتزل، بنیان گذار صهیونیسم سیاسی نیز به حاخام بزرگ پاریس ، آشکارا اعلام کرد:

من در طرح خود ، هرگز از هیچ کدام از تعالیم دینی فرمان نمی برم.

و در پاسخ به این پرسش که رابطه ات با تورات چگونه است؟ گفت: « من اندیشمندی آزادم».

همچنان که مصوبات نخستین کنفرانس صهونیستی (بال- 1897م) به ریاست تئودور هرتزل، نیز فاقد هرگونه اشاره به دیانت یهودی بود.

ولادیمیر ژابوتنسکی (1880-1940) چهره سرشناس دیگر صهیونیسم، می گفت:

من بنایی هستم که در ساخت معبد جدید برای پروردگارم که نامش ملت یهود است،شرکت کرده ام.»

اینگونه اظهارات آشکار ملحدانه را در بیانات دیگر رهبران سیاسی صهیونیسم، همچون پینسکر، کلاتزکین ، حاییم وایزمن ، ناحوم گلدمن ، بن گوریون و … به فراوانی می توان یافت.

به همین دلیل است که آحادهاعام معلم روحی وایزمن گفته است:

بیشتر شخصیت‌های بزرگ ما که به لحاظ تحصیلات علمی و جایگاه اجتماعی، شایسته زمامداری در دولت یهود اند، واقعاً از روح دیانت یهودی بی بهره اند.[1]

لائیک بودن دولتمردان رژیم صهیونیستی، موجب شده است که وابستگی نژادی در نظر آنان ، بسی مهم تر از اعتقادات دینی رقم بخورد. از نگاه این نژاد پرستان، یک یهودی هر قدر که از اصل دیانت یهود فاصله بگیرد، هرگز از قالب یهودی بودن خود خارج نمی‌شود.

دیوید دیوک عضو اسبق کنگره آمریکا، درا ین مورد می نویسد:

شرط پذیرش مهاجر یهودی به اسرائیل، داشتن التزام دینی و باورهای یهودی نیست. مهاجر می تواند بی دین و یا مثلاً رسماً کمونیست باشد . این ها مهم نیست، تنها باید معلوم باشد که او از تیره یهودیان است.[2]

دیوک در جای دیگری از کتاب خود می گوید:

دست کم 4/3 یهودیان و اسرائیلیان، اعتقادی به خدا ندارند (و بی دین اند) .

این مدعیان یهودیت،« آیین یهود » و « زبان عربی» را تنها به عنوان حلقه الوصل‌و‌عامل وحدت میان یهودیان سراسر جهان برگزیده اند.

در توضیح جمله اخیر باید گفت :

نظر به این بود که یهودیان در طول تاریخ ، به عنوان یک اقلیت وابسته به جامعه اکثریت ، در سراسر جهان پراکنده بوده اند، قهراً نمی توانسته اند از تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه میزبان، برکنار باشند.

گرچه آنان با اعتقاد به برتری نژادی و ممتاز بودن از دیگر اقوام و ملل و با اتصاف به ویژگی درون گرایی و ایجاد یک جامعه بسته ، می کوشیده اند از امتزاج و اختلاط با جامعه اکثریت بپرهیزند ، اما هرگز نمی توانسته اند از این تاثیرات ، به طور کلی بر کنار باشند. چنان که یهودیان سیاه پوست فلاشا و یهودیان هلند، فرانسه، هند، مراکش، ایران،ترکیه، روسیه و… از جهات بسیاری با یکدیگر متفاوتند. هر یک تاریخی جدا و زبان، آداب و رسوم و فرهنگی گوناگون دارند.

روشن است که مهاجرت یهودیانی این چنین، به سرزمینی چون فلسطین اشغالی و ایجاد یک تشکل انسانی مونتاژ شده، نمی‌تواند موجبات تشکیل یک ملت واحد را به معنای صحیح کلمه فراهم آورد.

این امر، از معضلات پیچیده و مشکلات اساسی رژیم صهیونیستی‌است که با همه برنامه های آموزشی ویژه ای که در مدارس و هم از طریق رسانه ها برای عموم، به منظور همسان سازی فرهنگ افراد جامعه، انجام می گیرد، هنوز پس از گذشت قریب شش دهه، موفق به حل آن نشده است.

خاستگاه این مشکل آنجاست که اسرائیل، یهودیان مهاجر حدود یک صد کشور جهان را در خود جای داده است. از سفید پوستان شمال اروپا تا سیاه پوستان هند و آفریقا، همه اعضای این جامعه اند .

این تنوع فرهنگ، ملیت، رنگ و زبان که در صدها روستا و شهر و شهرک صهیونیست نشین، ظهور و بروز دارد، در هیچ نقطه ای از جهان، با محدوده ای این چنین و جمعیتی کمتر از چهار میلیون نفر، قابل مشاهده نیست. از این روست که اخبار رادیو اسرائیل، نه تنها به زبان عبری و عربی که به انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، یدیشی، آلمانی، روسی و … نیز پخش می‌شود.

این یهودیان جامعه اسرائیلی، از حقوق و امتیازات واحد برخوردار نیستند؛بلکه به لحاظ مبدا مهاجرت و فرهنگی که حامل آن اند، طبقه بندی می‌شوند.

در این طبقه بندی، یهودیان آفریقایی و عربی در پایین ترین پلکان جای گرفته‌اند‌و‌از بسیاری امتیازات و امکاناتی که یهودیان اشکناز (اروپایی و غربی) برخوردارند، محروم اند.

لورنس مایر می نویسد:

جامعه اسرائیل با یک خط مستقیم، به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شده است. بخش نخست، اسرائیل غربی است که ثروتمند، متخصص و مسلط بر دستگاه های اجرایی رژیم است. بخش دوم، اسرائیل شرقی است که فقیر و محروم بوده و از تخصصی برخوردار نیست. اکثریت شهروندان اسرائیلی از این دسته اند.[3]

[1] – جودت السعد. الشخصیه الیهودیه. عبر التاریخ. ص 103.

[2] – دیوید دیوک. الصحوه. النفوذ الیهودی فی الولایات المتحده الامرکیه. تعریب ابراهیم یحی الشهابی. ص 72-73.

[3] – لورانس مایر. اسرائیل الان صوره بلد مضطرب. ترجمه مصطفی الرز. ص 178.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه 1
جنگی خاموش و شگفت 7
آتش افروز جنگها 10
دوگانگی در اخلاق 11
دورویی یک سکه 13
سرزمین بدون مرز 17
افسانه امنیت اسرائیل 20
نیم نگاهی به روابط آمریکا و اسرائیل 22
امام خمینی ومساله‌ی فلسطین 24
خصلتهای قومی یهود 30
اوضاع یهودیان در اروپا
معظلی بنام یهود درغرب 33
ایفای نقش مزدوری 36
یهود در نگاه اروپائیان 40
اسپانیا 49
انگلستان 54
فرانسه 58
آلمان 61
روسیه 64
زندگی در گتو 70
تصویری از اوضاع گتو 72
زیستن در گتو اجبار یا اختیار؟ 76
گتو در دوران معاصر 80
عوامل نفرت از یهود
گشتن عیسی مسیح 83
بغض و کینه نسبت به دیگران 85
خون آشامی 89
انزوا و درون گرائی 91
خود برتر بینی و نژاد پرستی 92
فعالیتهای اقتصادی غیر تولیدی 94
تجارت برده 96
تجارت در عرصه فحشاء 98
ربا خواری 101
انحصار معاملات طلا و نقره 104
رشوه 104
جاسوسی 105
اشاعه بیماری و ایجاد مسمومیتهای جمعی 108
تحریف کتابهای آسمانی 110
یهود و مافیا 112
وضع یهودیان در جوامع اسلامی
یهود در عصر پیامبر اسلام 117
یهود در قرآن کریم 119
رفتار مسلمانان با یهودیان اهل ذمه 120
رفتار یهودیان صاحب منصب با مسلمانان 127
بررسی زمینه‌های تاریخی اشغال فلسطین
تمهید مقدمات و نخستین اقدامات 130
هرتزل و دولت یهود 133
کنفرانسهای صهیونیسم 135
نقش هربرت ساموئل 137
فلسطین در کام صهیونیسم 141
جنگ 1948 م ، نماد خیانت و خفت 150

تاثیر عناصر دینی در قضیه‌ی اشغال فلسطین
صهیونیسم مسیحی 158
ظهور مجدد ودولت هزار ساله مسیح 161
صهیونیسم مسیحی در سده‌های 16 تا 18 میلادی 164
صهیونیسم مسیحی در سده‌ی نوزدهم 166
صهیونیسم مسیحی آمریکایی و اسرائیل 172
آمریکا زیر سلطه‌ی یهود
پیشینه تاریخی یهود در آمریکا 175
دامنه و عمق نفوذ 176
لابی صهیونیستی 185
سازمان آیپاک 191
خدمات و کمکهای ایالات متحده به اسرائیل 194

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 229
حجم: 1.16 کیلوبایت

121,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.