راس گیری چک چیست ؟

راس گیری چک چیست ؟

راس گیری چک چیست ؟

♦️راس گیری چک ، روش محاسبه سررسید واقعی تعدادی چک با مبالغ مختلف و در تاریخهای مختلف می باشد.

فرض کنید می خواهیم در یک معامله با استفاده از چکهای با مبلغ و تاریخ های مختلف ، مبلغ یک میلیون ریال را برای 30 روز بعد پرداخت کنیم، می توانیم از راس گیری استفاده نموده و چکها را طوری انتخاب کنیم که راس کلی آنها تاریخ مورد نظر باشد.

راس گیری چک دو کاربرد دارد.
▪️یکی برای زمانی که می خواهیم وجه فاکتوری را بگیریم و با مشتری قرار می گذاریم که وجه فاکتور را مثلا 30 روزه به ما بدهد.
▪️ و دیگری زمانی که چک/چکهایی را اصطلاحا قبل از سررسید تبدیل به پول نقد می کنیم. یعنی چک / چکها را می فروشیم.

مثلا یک چک یا چند چک با تاریخ سررسید آینده داریم و آنها را به یک بازاری می دهیم و پول نقد دریافت می کنیم. در این حالت درصدی از پول را به عنوان اسکونت کسر می کنیم.

مثال 1

طبق مثال زیر داریم:

چک 1 20 روزه 200.000 ریال—————-> 4.000.000 ریال
چک 2 30 روزه 150.000 ریال —————-> 4.500.000 ریال
چک 3 45 روزه 100.000 ریال—————-> 4.500.000 ریال
چک 4 10 روزه 500.000 ریال—————->5.000.000 ریال

———— —————
950.000 ریال 18.000.000 ریال

18.000.000/950.000=19 روز

با فرض صدی سه حساب کنیم داریم:
300.000×19÷30=190.000 بهره چکها
950.000+190.000=1.140.000 ریال(اصل و فرع پول)

مثال 2

به این ترتیب که:
تاریخ چک مبلغ چک فاصله از مبنا(روز)
10/10/ 500000 0
10/20/ 200000 10
11/30/ 150000 20
12/15/ 100000 35
اولین چک را مبنا قرار داده و بقیه چکها را با توجه به فاصله آنها از تاریخ مبنا مد نظر قرار می دهیم.
(فاصله ازمبنا* مبلغ چک)/مبلغ کل چکها
عددحاصل را به علاوه تاریخ اولین چک می کنیم.
(1*500000+10*200000+20*150000+35*100000)/950000=9.47
9 روزبه علاوه 10 .راس چک ها مصادف با 10/19/ است.
البته اصول کارفرقی ندارد اما دراین حالت اعداد کوچکتر میباشد و درمحاسبه نیاز به منظورکردن علامت منفی برای محاسبه چکهای تاریخ گذشته نیز نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.