آموزش اکسل: چرا گوشه سلولها سبز میشود؟(علامت سبز)

آموزش اکسل: چرا گوشه سلولها سبز میشود؟(علامت سبز)

آموزش اکسل: چرا گوشه سلولها سبز میشود؟(علامت سبز)

برای فهمیدن این مطلب به مسیر زیر بروید. 

                     Office Botton / Excel Options/Formulas

حال در مسیر بالا وبا توجه به شکلهای زیر متوجه خواهید شد که 

به چه علتهایی گوشه سلولها  سبز میشود وهمچنین متوجه 

خواهید شد که چگونه علامت سبز سلولها را بردارید را ویا رنگ

 آن را عوض کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.