دانلود پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری – کد 7523


دانلود پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری

پایان نامه ای جهت دریافت دوره ی کارشناسی ، (MS) ، رشته ی روانشناسی عمومی

چکیده :

در همه جوامع و فرهنگها والدین توقع دارند که کودکانشان در طی فرآیند رشد ، رفتارهای خاصی را در سن معینی از خود نشان دهند و در این راستا راهبردها و آموزشهایی را اعمال می نمایند که به آنها شیوه های فرزند پروری گفته می شود .

گزارشهای قوم شناختی از فرهنگهای مختلف حاکی از تنوع گسترده ای در شیوه های فرزند پروری در نقاط مختلف جهان است .

عوامل زیادی در ایجاد پرخاشگری موثر هستند از جمله اینکه فقط اقتصادی ، نقش رسانه های گروهی در آموزش پرخاشگری و تربیت نادرست والدین و …

کسانی که معتقد به منشاء اجتماعی پرخاشگری هستند آن را غریزی و ذاتی نمی دانند و به همین دلیل آن را از لحاظ اجتماعی هم قابل آموزش و هم قابل پیشگیری و کنترل می دانند از این گروه می توان بندورا را نام برد . او در تحقیقات خود نشان داد که پرخاشگری کاملاً جنبه تقلیدی دارد و از راه مشاهده کسب می شود و نمی تواند پایه ذاتی داشته باشد .

این تحقیق در چهار فصل طبقه بندی شده که فصل اول شامل کلیات و مفاهیم است در فصل دوم انواع نظریه ها در مورد پرخاشگری آورده شده است و در فصل سوم تربیت و علت های پرخاشگری مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم نیز شیوه های کنترل و درمان پرخاشگری آورده شده است و در آخر نیز به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است . این تحقیق جهت گذراندن واحد درسی بنام پژوهشهای علمی و انفرادی در روانشناسی نوشته شده است .

مقدمه

یکی از شایعترین مشکلات رفتاری که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می شود و بهداشت روانی فرد ، خانواده و جامعه را مختل می کند پرخاشگری است . این اختلال در تمامی انسانها بویژه در کودکان و نوجوانان به صورتهای مختلف بروز می کند .

ارائه تعریف دقیق از این اختلال دشوار است ، چه در زبان معمولی این اصطلاح به طرق مختلف بکار رفته است ( شکر کن ، 1367) . به نظر اتکینسون پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که قصد از آن صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است ( براهنی و دیگران ، 1368) ، « لاکان » اعتقاد دارد که پرخاشگری به حالتی گفته می شود که در آن فرد منفی باف است ، نسبت به همه چیز شک و تردید دارد و با نظر منفی به آنها می نگرد . ارونسون می گوید پرخاشگری از ویژگیهای فطری و غریزی است و انسان حیوانی پرخاشگر و ستیزه جوست ( ِپیوند ، شماره 194) .

گروهی از صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی معتقدند پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی و در نتیجه آموختنی و اکتسابی می دانند . از گروه اول فروید ، واضع مکتب روانکاوی و لوزنر جانور شناس مشهور اتریس را می توان نام برد که هر دو به ذاتی بودن پرخاشگری در انسان اعتقاد دارند . هم فروید و هم لوزنر پرخاشگری را نیروی نفهقه ای در انسان می دانند که دارای حالت هیدرولیکی است یعنی بتدریج در شخص متراکم و فشرده می شود و نیاز به تخلیه پیدا می کند اما فروید پرخاشگری را مخرب ومنفی می داند ولی لوزنر آن را سازنده و مثبت تلقی می کند (کریمی ، 1375) .

عوامل زیادی موجب پرخاشگری می شوند . مثلاً فقط اقتصادی فیزیکی از عواملی است که موجب پرخاشگری می شود و میان فقر و پرخاشگری رابطه مستقیمی وجود دارد . فقط به انواع دیگری از پرخاشگری نظیر خشونتهای خانوادگی نیز تبدیل می شود (فرجاد ، 1374) .

تربیت نادرست والدین یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد پرخاشگری است . عدم ارائه محبت کافی ، داشتن رابطه سرد ، تبعیض میان کودکان ، کتک زدن و بدرفتاری والدین با کودکان پرخاشگری را تشدید می کند (فرجاد ، 1374) . در این تحقیق رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری فرزندان مورد بررسی قرار می گیرد .

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسأله

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

بیان تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم : انواع نظریه ها در مورد پرخاشگری

نظریه های پرخاشگری

نظریه غریزی پرخاشگری

نظریه ناکامی – پرخاشگری

نظریه زیستی پرخاشگری

شالوده ی زیستی پرخاشگری در آدمیان

نظریه پرخاشگری به عنوان یک رفتار اجتماعی ، اکتسابی

دیدگاه انگیزشی

طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری

طرفداران منشاء اجتماعی بودن پرخاشگری

فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه

فصل سوم : شیوه تربیت و علل پرخاشگری

تربیت چیست ؟

اهداف تربیت

نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان

شیوه تربیتی خانواده « آزادمنش »

شیوه تربیتی خانواده « متعادل »

شیوه تربیتی خانواده « دیکتاتور »

پرخاشگری در کودکان

مشخصات افراد پرخاشگر

پرخاشگری درونی ( به خود )

پرخاشگری به دیگران

علل و عوامل پرخاشگری :

عوامل جسمی

عوامل اجتماعی

عوامل عاطفی

عوامل شناختی

عوامل خانوادگی

انواع پرخاشگری در انسان

تفاوت های جنسی در پرخاشگری

فصل چهارم : پیشگیری و درمان

راه های پیشگیری از پرخاشگری در کودکان

درمان پرخاشگری

تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده

شیوه های کنترل و کاهش پرخاشگری

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

این فایل ورد در 60 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *