دانلود سوالات و پاسخ های آئین نامه رانندگی – کد 2343

دانلود سوالات و پاسخ های آئین نامه رانندگی 

دانلود سوالات و پاسخ های آئین نامه رانندگی

1- نور بالای وسیله نقلیه چه مواقعی و در کجا باید استفاده شود؟
الف- روزها و در خارج از شهر ب- شب ها و در داخل شهر د- شب ها و هنگام تاارکی ها ا و
در خارج از شهر

الف ب- د-

-2هنگام پارک اتومبیل در کنار خیابان حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که:
الف- زودتر به محل رسیده باشد ب- با حرکت به جل مشغ ل پارک کردن باشد د- ضااااااا
حرکت به عقب مشغ ل پارک کردن باشد

الف ب- د-

-3همراه داشتن کارت بیمه شخص ثالت برای رانندگان کلیه وسایل نقلیه:
الف- مجاز است ب- م ن ع است د- الزام است

الف ب- د-

-4رانندگان گواهینامه پایه دوم با چه وسایل نقلیه ای مجاز به رانندگی هستند؟
الف- کلیه وساکل نقلیه ب- وساکل نقلیه م ت ری د- با ات مبیل های س اری، استیش ، وانت بار،
کامی نت تا ظرفیت 0033کیل گرم

الف ب- د-

این فایل پی دی اف در 110 سوال به خدمتتون ارائه میشود. / بدون پاسخ

20,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.