دانلود مقاله پیش بینی نرخ تورم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی


رشته تحصیلی : مدیریت دولتی – مدیریت نیروی انسانی

چکیده :

پیش بینی نرخ تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است . این نیاز موجب توجه جدی به کار برد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است ، در این مقاله از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی تورم با استفاده از داده های متغیرهای مورد نیاز طی دوره ( 1391 – 1358) استفاده گردیده است.

این تحقیق با توجه به علل شناخته شده تورم و وارد کردن آنها در مدل شبکه عبی مصنوعی سعی در پیش بینی بهتر این متغیر اقتصاد کلان دارد. متغیرهای استفاده شده در مطالعه حاضر عبارتند از : نقدینگی ، نرخ سود بانکی ، نرخ ارز ، تورم دوران قبل.

واِگان کلیدی :

پیش بینی ، تورم ، شبکه مصنوعی ، رشد نقدینگی ، نرخ سود بانکی ، نرخ ارز.

این فایل ورد در 8 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *