تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس IEEE


دانلود اصل مقاله لاتین و ترجمه  فارسی تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس IEEE 

چکیده

مساله کیفیت توان به خاطر ولتاژ، جریان و یا فرکانس غیراستاندارد رخ می‌دهد که منجر به آسیب دیدن تجهیزات کاربران می‌شود. لذا کار انجام شده در اینجا به شناسائی نگرانی‌های مهم در این زمینه می‌پردازد و معیارهایی که می‌توانند کیفیت توان را بهبود دهند توصیه می‌شوند.

برای مطالعه تجهیزات متصل به سیستم غیرسینوسی، جهت طراحی و مکانیابی بهینه فیلترها نیاز به تحلیل هارمونیکی سیستم توزیع است.

در این مقاله، برای تحلیل هارمونیک‌ها از سیستم توزیع 13 باس IEEE استفاده شده است. تحلیل هارمونیکی سیستم، طیف هارمونیکی و THD جریان‌ها و ولتاژهای باس های مختلف را بدست می‌دهد. تخفیف و کاهش هارمونیک‌ از طریق شبیه‌سازی و با استفاده از فیلترهای راکتانسی یک پورت تک تنظیمه و دو تنظیمه صورت می‌گیرد. تحلیل قیاسی عمل فیلتر نیز ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که بهترین عملکرد فیلتر وقتی اتفاق می‌افتد که در/ نزدیکی باس‌های بارهای غیرخطی قرار گیرند. مدل سیستم توزیع با استفاده از نرم‌افزار سیمولینک متلب نسخه R2009b صورت می‌گیرد که در آن بارها به صورت استاتیکی و درایوهای با سرعت قابل تنظیم هستند.

Estimation and Minimization of Harmonics in IEEE 13 Bus Distribution System
G.Ravi Kumar
M.Tech Student (PE&ED)
MIST, Sathupally
M.Lokya
Assistant Professor in EEE Dept.
MIST, Sathupally
T.Vijay Muni
Assistant Professor in EEE Dept.
NRI Institute of Technology
Abstract
A power quality problem occurs due to the
nonstandard voltage, current or frequency this result in
failure of user equipments. So the present work is to
identify the prominent concerns in this area and hence
the measures that can enhance the quality of the power
are recommended.
Harmonic analysis of the distribution system is
essential to study the behaviour of equipments
connected in the non-sinusoidal system environment for
designing and optimal location of filters.
In this paper, IEEE 13-bus distribution system is
considered for analysis of harmonics. Harmonic
analysis of the system gives the harmonic spectrum and
THD of currents and voltages at various buses.
Mitigation of harmonics is performed by simulation
using single tuned, double tuned, reactance one-port
filters. Comparative analysis of filter performance is
presented. The simulation study show that the best
performance of the filter is obtained when positioned
at/near the nonlinear load buses. The distribution
system model is simulated by using MATLAB
SIMULINK version R2009b software with static and
adjustable speed drives as loads

این فایل ورد ترجمه در 13 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 6 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *