دانلود ترجمه مقاله توسعه چارچوب برتر سازمانی

توسعه چارچوب برتر سازمانی

دان رینگروز

ادمونتون، کانادا

چکیده :

هدف – هدف این مقاله توصیف توسعه چارچوب برتر سازمانی می باشد ، که اصول و شیوه های چارچوب برجسته مدیریت را که در استرالیا، اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا انجام میشود را محکم میکند . تا به امروز ، برای داشتن یک دستورالعمل اجرایی برای مشاوران صنایع و مشاغل با کیفیت ، این امر  به منظور پر کردن جای خالی ها در نظر گرفته شده است .

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مقاله اصول و شیوه های برتر چارچوب را محکم میکند  و منجر به  کار  با تیم مدیریت مشاوران و حرفه های با کیفیت  شده که آن به بدنه  علم و دانش موجود افزوده میشود  (BOK)، دستورالعملهای اجرایی را در زمینه هنر ارائه میدهد ، منابع اضافی و مرجعهایی را فراهم می آورد .

یافته ها – داده های ذهنی و عینی جمع آوری شده در زمینه موضوع  مورد مطالعه ، پاسخ های مشاوره مدیریت و حرفه  های با کیفیت  را در زمینه ارزش بالقوه شاغلان و سازمان ها ،  جمع آوری میکند .

اصالت / ارزش – این تحقیق ترکیبی از محتوای چارچوب های برتر میباشد و دستورالعمل های اجرایی را  برای مدیریت گروه مشاوره و شاغلان با کیفیت فراهم می آورد. ارزش چارچوب برتر سازمانی ، ارائه مزایایی مشابه دیگر  طرحهای  ارائه شده می باشد که زمانیکه شاغلان از  چارچوب استفاده میکنند و سازمان آن را اجرا میکند و برای طرحهای برتر ملی و بین المللی بکار میگیرد ،  ارزش آن درک میشود .

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت، طرحهای کیفیت، کسب و کار/ تجارت برتر،سیستم های مدیریت کیفیت، رویکرد سیستم، تفکر سیستم ، ابزار و تکنیکهای کیفیت ،اجرای سیستم مدیریت کیفیت

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

مقدمه :

این مقاله چارچوب طرحهای برتر کیفیتی را که در سراسر جهان استفاده شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و نتایج به دست آمده توسط دریافت کنندگان جایزه را  به منظور توسعه تثبیت و  بهبود نسخه چارچوب سازمانی بررسی میکند. چارچوبهای طرحها  و برنامه های مرتبط ارائه شده به قرار زیر بودند :

اروپا – مدل برتر EFQM برای جایزه کیفیت اروپا،www.efqm.org

. ایالات متحده آمریکا  – معیار برای عملکرد برتر، برنامه کیفیت ملی بالدریج،www.quality.nist.gov

. استرالیا – چارچوب برتر تجارت ، جایزه تجارت برتر در استرالیا ، www.saiglobal.com

. کانادا – معیارهای کیفیت و محیط کاری سالم در کانادا ، جوایز برتر کانادا ، www.excellencecanada.ca

این سازمان  کارش را در اواخردهه 1980 و اوایل دهه 1990 آغاز کرد . از آن زمان، حوزه های قضایی مختلف چارچوبشان را ارتقاء دادند ، به  سازمان در اجرا کمک کردند و  جوایز برنامه ها را افزایش دادند و این پیروزی و موفقیت را جشن گرفتند . آنها همچنین تحقیقاتی را انجام دادند که نشان داد ،سازمان ها چارچوب را برای ارتقاء همتایان صنعت خود در زمینه  اقدامات عملکرد کلیدی انجام داده اند .

Development of an organizational
excellence framework
Dawn Ringrose
Edmonton, Canada

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to describe the development of the Organizational Excellence
Framework, which consolidates the principles and practices of leading management frameworks that
are practiced in Australia, Europe, the USA and Canada. It is intended to fill a void that exists, to date,
for having an implementation guideline for industries’ consultants and quality practitioners.
Design/methodology/approach – The paper consolidates the principles and practices of the
leading excellence frameworks and provides the results worked out with a team of management
consultants and quality professionals that adds to the existing body of knowledge (BoK), giving
state-of-the-art implementation guidelines, additional resources and references.
Findings – Subjective and objective data gathering for the case study was carried out to gather
responses from management consulting and quality practitioners on the potential value to practitioners
and organizations.
Originality/value – The research combines the content of leading frameworks and provides
implementation guidelines for the management consulting group and quality practitioners. The value
of the Organizational Excellence Framework is to deliver benefits similar to other award program
schemes that are realized when practitioners use the framework and organizations implement it and
apply for excellence awards, nationally or internationally.
Keywords Quality management, Quality awards, Business excellence,
Quality management systems, Systems approach, Systems thinking, Quality tools and techniques,
Quality management system implementation
Paper type Research paper
1. Introduction
This paper analyses the leading quality awards frameworks used around the world and
examines the results obtained by award recipients in order to develop a consolidated and
enhanced version of the organizational framework. The leading frameworks and the
respective connected award programs studied were the followings:
. European – The EFQM Excellence Model for the European Quality Award,
www.efqm.org
. USA – Criteria for Performance Excellence, Baldrige National Quality Program,
www.quality.nist.gov
. Australia – The Business Excellence Framework, Australian Business
Excellence Awards, www.saiglobal.com
. Canada – Canadian Quality and Healthy Workplace criteria, Canada Awards of
Excellence, www.excellencecanada.ca
These organizations commenced operation in the late 1980s and early 1990s. Since that
time, the various jurisdictions have promoted their frameworks, assisted organizations
with implementation and developed award programs to celebrate the successes.
They have also conducted research showing that organizations implementing the
frameworks outperform their industry counterparts on key performance measures.

این فایل ورد در 13 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فایل پی دی اف لاتین در 12 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

129,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.