دانلود مجموعه مقالاتی راجب مدل DPSIR

 1.  ایجاد سامانه شاخص های بیابا نزایی بر اساس DPSIR  بهره گیری از روش فازی- تاپسیس
 2. تحلیل وضعیت باغات سراب قنبر کرمانشاه با استفاده از مدل DPSIR
 3. ارائۀ رهیافت سیستمی در برنامه ریزی محیط زیستی آلودگی هوا با استفاده از DPSIR در تهران
 4. بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی‌به‌عنوان شاخص‌های اکولوژیکی در مدل DPSIR (مطالعه نمونه تالاب چغاخور)
 5. به ‌‌کارگیری ارزیابی ‌‌راهبردی‌‌ محیط‌‌زیست به منظور تدوین سیاست‌‌های برنامۀ توسعۀ پایدار دریاچۀ ارومیه
 6. راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرحهای عمرانی
 7. سنجش گستردگی فضایی شهر با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و مدل DPSIR
 8. APPLICATION OF DPSIR INDICATOR MODEL
 9. Analysis of CoastalWetland Changes Using the “DPSIR” Model A Case Study in Xiamen, China
 10. Application of the DPSIR framework to the eco-governance of transitional waters
 11. Applying the DPSIR Approach for the assessment of alternative management strategies of Simen Mountains National Park Ethiopia
 12. Automated model-based flood risk mapping for future scenarios of urban growth and climate change
 13. DEVOTES-D1-1-Conceptual Models
 14. DPSIR schema and numerical models in Air Quality management
 15. Discursive biases of the environmental research framework DPSIR
 16. Managing multinational sustainable development in the European Union based on the DPSIR framework
 17. DPSIR Overview
 18. Frameworks for Environmental Assessment and Reporting
 19. The DPSIR Framework and a Pressure-Oriented Water Quality Monitoring Approach to Ecological River Restoration
 20. The DPSIR Framework

به صورت پی دی اف

25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.