دانلود پروژه تخصصی روشهای مقاوم سازی


پیشگفتار

«وا… جعل لکم من بیوتکم سکنا» خداوند خانه‌های شما را محل آسایش شما قرار داده است.

«سوره مبارکه نحل آیه 80»

با استناد به آیه فوق و آیه‌های مشابه آن در می‌یابیم که آسایش و فراهم کردن آن چقدر حائز اهمیت است که در کتاب ا… توسط پروردگار متعال به آن اشاره شده است.

مقاوم سازی و فراهم نمودن امنیت و پایداری سازه‌ها یکی از پارامترهای بسیار مهم در مهندسی امروز به شمار می‌رود.

احداث یک سازه شیک و قابل توجه و چشم‌گیر آنقدر اهمیت ندارد که بنای یک سازه مقاوم اهمیت دارد.

در این پروژه و تحقیق به مسائل مربوط به مقاوم سازی و انواع روشهای آن پرداخته و اصول مقاوم سازی ساختمانها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کشور ایران، با قرار داشتن در کمربند لرزه خیز آلپ – هیمالیااز نظر خط زمین لرزه، از جمله کشورهای آسیب پذیر جهان به شمار می‌آید.

زلزله‌های بزرگی که خصوصاً در سالیان اخیر رخ داده خود گویا و گواه این مطلب است.

بطور مثال زلزله‌های زرند، بم، آوج، منجیل و…

مطالب این پرژوه در خصوص انواع روشهای مقاوم سازی در سازه‌های مختلف است. که گردآوری آنرا در دو گروه مقاوم سازه‌های بتنی و سازه‌های فولادی انجام داده‌ام.

مقاوم سازی

تعریف:

مقاوم سازی عبارتست از مجموعه اقداماتی که سبب افزایش سختی و تقویت عنصر در برابر نیروهای وارد به سازه می‌گردد.

تعریف بهسازی:

مجموعه راهکارها و تمهیداتی است که بتوان رفتار عضو یا سازه را در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله بدون نیاز به تقویت مستقیم اعضا بهبود بخشید.

هدف از بهسازی و مقاوم سازی:

هدف بهسازی عبارت از انتخاب سطوح عملکرد مورد انتظار تحت اثر زلزله‌های با سطح خطر معین می‌باشد.

از نظر کلی به شش دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

دسته اول: بهسازی و مقاوم سازی مبنا

در این حالت تحت اثر زلزله سطح خطر – I سطح عملکرد ایمنی جانبی C-3 باید برای ساکنین ساختمان تأمین گردد.

دسته دوم: بهسازی و مقاوم سازی مطلوب:

در این سطح از بهسازی و مقاوم سازی انتظار می‌رود که ابتدا هدف بهسازی تأمین گردد و دوم ساختمان تحت اثر زلزله سطح خطر II در سطح عملکرد آستانه فرو ریزش (E-S) قرار گیرد.

دسته سوم: بهسازی و مقاوم سازی ویژه:

در این سطح سازه مقاوم شده نسبت به بهسازی مطلوب از تراز عملکرد بیشتری تحت همان سطوح خطر زلزله قرار گیرد.

دسته چهارم: بهسازی و مقاوم سازی محدود:

در صورتیکه به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و مالی امکان بهسازی مبنا میسر نباشد ممکن است بهسازی در سطح عملکرد پایین‌تری در نظر گرفته شود.

دسته پنجم: بهسازی و مقاوم سازی موضعی:

چنانچه به دلایل اجرائی و یا مالی امکان بهسازی تمام سازه میسر نباشد عملیات بهسازی ممکن است در چند قسمت انجام شود. و در اینصورت در هر مرحله نباید خللی در تراز عملکرد سازه یا ادامه عملیات ایجاد شود.

دسته ششم: عدم بهسازی و یا مقاوم سازی:

برآورده نمودن ضوابط آئین نامه 2800 و یا عدم صرفه اقتصادی می‌تواند بر عدم بهسازی و یا مقاوم سازی ساختمان دلالت داشته باشد.

راهکارهای مقاوم سازی لرزه‌ای:

راههای زیر را می‌توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی و مقاوم سازی در سازه به کار بست.

1- تأمین پایداری لازم برای مجموعه سازه

2- تغییر کاربری سازه

3- استخدام سیستم‌های غیرفعال اتلاف انرژی

4- کاهش جرم سازه

5- به کارگیری سیستم‌های جداسازی لرزه‌ای

6- تأمین سختی جانبی لازم برای کل سازه

7- اصلاح اجزایی از سازه که عملکرد مناسبی در برابر زلزله ندارند

8- حذف و یا کاهش بی‌نظمی در ساختمان

بهسازی در سازه‌ها باید به گونه‌ای صورت گیرد که در صورت ایجاد خرابی در بخشی از اعضا سازه تخریب گسترش نیابد به طوری که با تخریب یک یا چند عضو کل سازه ناپایدار نشود.

شرح موارد فوق:

1- هنگامی که سازه دارای ضعف فراگیر است به طوری که در اکثر اعضای آن نسبت تقاضا به ظرفیت و تغییر شکلهای غیرخطی بزرگ باشد به جاست که برای کل مجموعه ساختمان، سیستم باربری جانبی با ظرفیت کافی ایجاد شود.

برای این منظور می‌توان قابهای مهاربندی شده، قابهای نقشی یا دیواره‌های برشی به سازه مذکور اضافه نمود.

در چنین شرایطی اندر کنش سازه موجود و سیستم باربر جانبی جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

چنانچه قاب مهاربندی شده یا دیوار برشی دارای سختی زیادی باشد ممکن است بخش قابل توجهی از بارهای جانبی را به خود معطوف کند.

آگر افزایش ظرفیت با اضافه کردن قاب خمشی ایجاد شود به دلیل نرمی قاب اندر کنش سازه موجود و قاب خمشی موجب توزیع بار بین هر دو سیستم می‌گردد.

ح) تغییر کاربری سازه یکی دیگر از روشهای بهسازی است.

چنانچه امکان بهسازی یک ساختمان برای سطح عملکرد مورد نیاز میسر نباشد یا هزینه آن قابل توجه نباشد با تغییر کاربری می‌توان سطح عملکرد مورد نیاز را پایین آورد و نیاز به بهسازی را حذف و یا به حداقل رساند.

3) استخدام و به کارگیری سیستم‌های جذب انرژی برای کنترل و کاهش تغییر شکل ساختمان یکی از روشهای بهسازی است. در مجموعه هایی که دارای سختی جانبی کافی نیستند با تعبیه اجزاء جذب انرژی در سازه می‌توان تغییر شکلهای ساختمان را محدود کرد.

برای این منظور اجزا خاص طراحی شده اند که با ایجاد اصطکاک و یا تغییر شکل چیزی یا استفاده از ویسکوزیته سیالات بخشی از انرژی سازه را جذب می‌کنند بدین ترتیب تغییر شکلهای سازه محدود می‌شود.

4- در سازه هایی که دارای ضعف کلی از نظر سختی جانبی یا ظرفیت باربری می‌باشند یکی از راهکارهای مفید برای بهسازی کاهش جرم ساختمانی است.

با کاش جرم می‌توان میزان تغییر شکلها و نیروهای داخلی ناشی از زلزله را در اعضا تقلیل داد.

برای این منظور می‌توان با تخریب طبقات فوقانی تغییر نمای سازه، تغییر مشخصات دیوارهای داخلی یا انتقال تجهیزات و انبارهای سنگین به نقاط دیگر جرم سازه را کاهش داد.

5) به کارگیری سیستم‌های جدا سازی لرزه‌ای راهکار مناسبی برای کاهش اثرات زمین لرزه بر روی سازه می‌باشد.

هنگامی که حفاظت از تجهیزات مهم و اجزا غیر سازه‌ای مدنظر باشد با استفاده از روشهای جداسازی لرزه‌ای می‌توان انتقال انرژی موجود در حرکات ارتعاشی زمین را به ساختمان محدود نمود.

جهت این منظور تکیه گاههای مناسب با شکل پذیری بسیار زیاد در ساختمان تعبیه می‌شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                        صفحه

بهسازی                                                                                               2

مقاوم سازی پی ها                                                                                8

مخاطرات ساختگاهی                                                                            9

روشهای بهسازی ومقاوم سازی پی ها                                                      11

مقاوم سازی سازه های فولادی                                                               13

روشهای بهسازی وتقویت                                                                      17

مقاوم سازی سازه های بتنی                                                                    20

مصالح بتنی                                                                                          23

بهبود مقاومت خمشی                                                                            27

انسجام ساختمان                                                                                   31

یکنواختی وانسجام سقف                                                                       36

انفصال درسیستم کلاف                                                                        42

افزایش انسجام ساختمان                                                                        44

بهسازی دیوارهای باربر                                                                         45

بهسازی سقفها                                                                                     47

اصلاح سیستم کلاف                                                                            49

روشهای تقویت مقاومت برشی                                                               52

روشهای تقویت قابهای خمشی بتن مسلح                                                 59

اجزاءقائم باربرجانبی –دیوارهای برشی                                                    64

کاهش نیروهای وارد به ساختمانهای موجود درزلزله                                 74

منابع ومراجع                                                                                        82

این فایل ورد در 83 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *