دانلود رایگان کلاس درس دبیرستان ـ ویژگیها

پیش گفتار
استاندارد کلاس درس دبیرستان- ویژگیهاکه توسط کمیسیون های مربوط تهیه وتدوین شده ودرهفتادوهفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان ومصالح ساختمانی مورخ 16/10/81               مورد تاییدقرارگرفته  است، اینک به استنادبندیک ماده 3 قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استانداردملی ایران منتشرمی شود.
برای حفظ همگامی وهماهنگی باتحولات وپیشرفت های ملی وجهانی درزمینه صنایع ،علوم وخدمات استاندارد های ملی ایران درمواقع لزوم تجدیدنظرخواهدشدوهرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یاتکمیل این استانداردهاارائه شود، درهنگام تجدیدنظردرکمیسیون فنی مربوط موردتوجه قرارخواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره ازآخرین تجدید نظرآنهااستفاده کرد.درتهیه وتدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجودونیازهای جامعه درحد امکان بین این استانداردواستانداردملی کشورهای صنعتی وپیشرفته هماهنگی ایجادشود.

منابع ومآخذی که برای تهیه این استانداردبه کاررفته به شرح زیراست :

1– قاضی زاده ،بهرام (1378 ) اصول ومعیارهای طراحی فضاهای آموزشی وپرورشی

2– نویفرت،ارنست،ترجمه هدایت موتابی (1378 )اطلاعات معماری

3– اداره کل نوسازی مدارس اصفهان(1374 )،مشخصات فنی ساختمانهای آموزشی

4– فیزنت،استفان،ترجمه علیرضاچوبینه ومحمدامین موعودی (1375 )،انسان،آنترپومتری ،ارگونومی وطراحی

 

فهرست مندرجات …………………………………………………………………….صفحه
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………ب
1 – هدف …………………………………………………………………………………………………1

2– دامنه کاربرد………………………………………………………………………………………….1

3-مراجع الزامی………………………………………………………………………………………..1

4- اصطلاحات وتعاریف………………………………………………………………………………2

5-ویژگیهای محیطی…………………………………………………………………………………..4

6-ویژگیهای همجواری…………………………………………………………………………………6

7-ویژگیهای مکانی ،ساختاری وابعادی……………………………………………………………7

8-ویژگیهای تجهیزاتی وامکانات…………………………………………………………………..10

9-ویژگیهای تهییج ،روانی ودل پذیری……………………………………………………………..23

Download “کلاس-درس-دبیرستان-ویژگیها.zip” كلاس-درس-دبيرستان-ويژگيها.zip – 22 بار دانلود شده است – 794 کیلوبایتسعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.