بررسی آثار فقهی،حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حقوق خصوصی

بررسی آثار فقهی،حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم

Effects of jurisprudence, law -party commitment to pay a dowry in marriage permanently

چکیده
در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. از نظر فقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سوال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تادیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگر چه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.

واژگان کلیدی:  مهریه، تعهد، ثالث، انحلال نکاح، حق حبس، تعدیل مهریه

مقدمه
مَهر و صداق در اصطلاح فقه و قانون مدنی یا  مَهریه و کابین در زبان عُرف عبارت است از مالی قابل تمّلک اعم از عین، دین و منفعت از قبیل وجه نقد، طلا، اموال منقول و غیرمنقول و … که هنگام عقد ازدواج برای زن تعیین, و وی مالک آن می­شود.

میزان مهریه با توافق و تراضی زوجین تعیین می شود و اصولاً زوج مکلف به پرداخت مهریه است، اما ممکن است با توافق زوجین شخص ثالثی به پرداخت مهریه متعهد گردد. موضوع تعهد ثالث به پرداخت مهریه در قانون مدنی به سکوت برگزار شده است. در فقه نیز نسبت به جواز ادای مهریه توسط کسی غیر از زوج یا تعهد ثالث به پرداخت آن، اختلاف نظر وجود دارد.علاوه بر آن در صورت پذیرش صحت تعهد ثالث این پرسش مطرح می­شود که آثار مترتب برآن چگونه بوده و چه تفاوت­هایی با تعهد زوج به پرداخت مهریه دارد؟

 

بیان مساله
در جهان اسلام، آنچه مدنظر بوده رعایت حقوق و قوانین حاکم بر جامعه است و تمامی فعل و انفعالات اجتماعی از قبیل فرهنگی-سیاسی و اجتماعی و … بر مبنای ادله فقهی(آیات قرآن، احادیث و روایات) و حقوق مدنی جامعه می­باشد، در جوامع کنونی بشریت هرچند که سخن از مدنیت و احقاق حق می­زنند.اما غافل از اینکه هیچگونه حقی در دنیا پایمال نمی­شود و یا زورگویی و چپاول گری سیاسی-اجتماعی که امروزه همه شواهد آن در کشورهای متعدد هستیم به جای حقیقت و واقعیت ننشسته و رنگ عوض نکرده است. اسلام خواهان صلح و نودوستی است و بهترین منابع غیرقابل تحریف، قرآن بوده و در بلاد مسلمین حاکمیت کلی دارد.حقوق مدنی ایران تبعیت از استنادات آن قوانین جاری را وضع می کنند که یکی از قوانین موصوف (مدنی) آثار بررسی فقهی و حقوقی تعهد ثالث نسبت به پرداخت مهریه در نکاح دایم را دربرگرفته است. در صورتی‌ که‌ تعهد به‌ پرداخت‌ توسط ثالث‌ بعد از ثبوت‌ مهریه‌ در ذمه‌ زوج‌ و در قالب‌ عقد ضمان‌ یا به صورت‌ تبدیل‌ تعهد (موضوع‌ بند 2 ماده‌ 292 قانون‌ مدنی ) باشد، بدون‌ شک‌ صحیح‌ است‌ و در این‌ صورت ذمه‌ زوج‌ بری‌ می شود. تعهد به‌ پرداخت‌ مهریه‌ توسط ثالث‌ قبل‌ از ثبوت‌ مهریه‌ در ذمه‌ زوج‌ (مثلا قبل‌ از انعقادعقد نکاح) باشد، در مورد اینکه‌ آیا شخصی‌ غیر از زوج‌ می تواند مهریه‌ را به‌ عهده‌ گیرد یا نه ، بین‌ فقها اختلاف نظر است‌ و منشاء آن‌ اختلاف‌ در ماهیت‌ عقد نکاح‌ است‌ که‌ آیا از معاوضات‌ است‌ یا نه .

فهرست

چکیده 1

فصل اول(کلیات) 2

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مساله. 3

1-3- پیشینه تحقیق.. 5

1-4- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق.. 5

1-4-1- سئوالات اصلی: 5

1-4-2- فرضیه های سئوالات اصلی: 6

1-4-3- متغیرهای تحقیق.. 6

1-5- روش تحقیق.. 6

1-6- شیوه سازماندهی تحقیق.. 7

فصل دوم (مباحث حکم وضعی تعهد ثالث به پرداخت مهریه) 8

2-1- حکم وضعی تعهد ثالث به پرداخت مهر. 9

2-2- نقد این نظر. 10

2-3- آثار تعهد ثالث… 13

2-3-1- انحلال نکاح.. 13

2-3-1-1- طلاق.. 13

2- 3-1-1-1-نظریه اول : کل مهریه. 14

2- 3-1-1-2- نظریه دوم – نصف مهر. 15

2-3-2- فوت… 16

2-3-3- فسخ و بطلان. 18

2-3-3-1 تعهد ثالث در قالب عقد ضمان. 20

2-3-3-2-تعهد ثالث در قالب شرط ضمن عقد. 21

2-3-3-3-تعهد ثالث در قالب یک قرارداد مستقل.. 21

فصل سوم(تعهد ثالث وحق حبس) 23

3-1- تعهد ثالث و حق حبس…. 24

3-2- حق حبس در نکاح.. 24

3-2-1 شرایط اعمال حق حبس…. 26

3-2-1-1 عدم تسلیم تمام مهر. 26

3-2-1-2 حال بودن مهر. 27

3-2-2- دامنه حق حبس زوجه. 28

3-3-1- نظریه اول: تعهد ثالث مسقط حق حبس نیست. 29

3-3-2 نظریه دوم : تعهد ثالث مسقط حق حبس است. 30

فصل چهار(تعدیل مهریه وتاثیر آن بر تعهد ثالث) 31

4-1- تعدیل مهریه. 32

4-2- تأثیر تعدیل مهریه بر تعهد ثالث… 34

نتیجه گیری.. 38

پیشنهادات… 39

فهرست منابع. 40

صفحه انگلیسی.. 41

 

این فایل ورد در 40 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 15 =