دانلود تحقیق مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

«  مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی »

نتیجه می گوید: « نخستین بار ایرانیان تاریخ را درک کردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم کردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می کند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….»[1].

غرض از نقل دو قول مذکور این بود که در آغاز، علم تاریخ در بیشتر کشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای کشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست که در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلکه بر عکس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یک اثر تاریخی واقعی که متعلق به این دوره باشد در دست نیست.

اشپولر می گوید: « در میان نوشته های جوامع زردشتی بعد از اسلام و در میان آثار فارسیان هند (پناهندگان زردشتی سال 98/717) هیچ اثر واقعی تاریخی، چه از ریشه قبل از اسلامی و چه بعد از اسلامی دیده نمی شود. »[2]

وی پس از ذکر تاریخچه ای از تاریخنگاری اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتیجه می گیرد که بنابر این در بان عربی نوعی تاریخنگاری وجود داشت که در زبان فارسی دیده نمی شده است و همین امر دلیلی بوده برای اینکه ایرانیان، آثار تاریخی شان را به زبان عربی بنویسند[3]  همچنانکه تاثیر زبان عربی در جهان اسلام و ضرورتی که ایرانیان برای حفظ تماس خودشان با دنیای عرب احساس می کردندن، می تواند دلایل دیگر این رویکرد در عرصه تاریخنگاری باشد.

درست است که شعر و تاریخ در اعراب، عمری دیرینه داشته ولی نوشته هرودوت، پدر تاریخ را که بی شک با تاریخ ایران و ملل مختلف آشنایی کامل داشته است را نیز نباید با بی اعتنایی برگزار کرد.

به هر حال با ورود اعراب به ایران نیز تاریخنگاری ایرانی دستخوش دگرگونی چدی نشد و رشدی کیفی نکرد. با ظهور سلسله های ایرانی نژاد که گسترش زبان فارسی و تکامل فرهنگی را در پی داشت، تاریخنگاری ایرانی نیز ایجاد شد و تاریخ طبری در عصر سامانیان که یک «سلسله ایرانی نژاد» بود به فارسی ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاریخ طبری به فارسی (در حدود سال 352/963) سلسله های ترک نژاد در اکثر ولایات ایران به حکومت رسیدند. آنها که سرسپردگان مذهب تسنن به شمار می رفتند و ارثان فرهنگی سلسله های ایرانی نژاد شدند. بزرگترین سلطان سلسله غزنوی یعنی سلطان محمود، حامی فردوسی و از جمله طرفتداران واقعی تسنن اسلامی در دره سند محسوب می شد. مقارن روی کار آمدن سلجوقیان در قرن پنجم، سه نوع تاریخنگاری در ایران قابل شناسایی است. تاریخنگاری اسلام شمولی، تاریخنگاری محلی و تاریخنگاری سلسله ای.

[1] – یکتایی، مجید، تاریخ شناسی، ص 12.

[2] – اپپولر – برتولت، مقاله تکوین تاریخنگاری ایران، مندرج در کتاب تاریخنگاری در ایران، ترجمه یعقوب آژند ص 14 – 13.

[3] – همانجا، ص 15.

 

فهرست مندرجات

بخش اول

کلیات

فصل اول: مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی                                                     1

فصل دوم: کلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی                                                                       13

 

بخش دوم

جریانهای اصلی تاریخنگاری در عصر پهلوی

فصل اول: جریان شرق شناسی

شرق شناسی و دیرینه آن                                                                                           33

ایران شناسی و ایران شناسان مهم                                                                             41

سیاست شرق شناسی- سیاست ایران شناسی                                                            50

روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون                                                                 61

4-I- نقش سیاسی لمبتون در ایران                                                                                  64

الف- همزیستی مسالمت آمیز: توده ای نفتی – توده ای روسی                                    66

ب- لمبتون و قحطی نان                                                                                           75

ج- میس لمبتون                                                                                                     80

د- میس لمبتون و کودتای 28 مرداد                                                                         86

 

فصل دوم: جریان ناسیونالیستی

کارنامه فرهنگی                                                                                                        103

1- تاریخنگاری محتاط                                                                                                 103

2- ناسیونالیستی محافظه کار                                                                                    111

بخش سوم

جریان آکادمیک

بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال                                                                                           118

 

بخش چهارم

جریان مارکسیستی

جریان مارکسیستی                                                                                                         130

فصل اول: زمینه های تاریخی پیدایش مارکسیسم                                                 132

فصل دوم: اندیشه های اساسی مارکس در باب تاریخ                                                         132

الف- حتمیت تاریخی، پیروزی پرولتاریا: الغای مالکیت خصوصی و الغای دولت           139

فصل سوم: تاریخچه ورود اندیشه مارکسیستی به ایران                                             142

فصل چهارم: تاریخنگاری مارکسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف)                           155

الف- علمی بودن تاریخ                                                                                      158

ب- سیر تاریخ ایران                                                                                             159

ج- شخصیت در تاریخ                                                                                          163

د- عدم بی طرفی در نگارش تاریخ                                                                         164

هـ- سبکی برانگیزنده- موضوعی واحد                                                                   165

 

بخش پنجم

نتیجه گیری کلی

نتیجه                                                                                                                             169

فهرست منابع                                                                                                              183

 

فهرست مندرجات                                                                                                                                                                            صفحه

 

الف- قشرهای اشرافیت

ب- شاهنشاه- مفهوم قدرت شاهنشاه در دوره اشکانیان

ج- سه لایه اشرافیت و شورای پادشاه

د- خاندانهای اشرافی (هفت خاندان)

 

بخش دوم:

قشربندی های اجتماعی گروهبندی های عمومی

 

بخش سوم:

گروهها و پایگاههای مدنی

گروه دوم- ناشهروندان یا بردگان

 

این فایل ورد در 188 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + دوازده =