بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در مادران

بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان های بقیه الله ونجمیه در نیمه دوم سال 1384

چکیده: بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان‌های بقیه ا… و نجمیه در نیمه دوم سال 1384

مقدمه: زنان در طول دوران پس از زایمان به خصوص در یک ماه اول آن احتمالاً بالاترین میزان استرس را در طول زندگی خود تجربه می‌کنند. در دوران پس از زایمان تغییرات 9 ماه آبستنی در طول چند هفته به حالت طبیعی برمی گردد، همچنین وضعیت عاطفی روانی مادر نیز دستخوش تغییرات شده و مادر در این دوره نیاز به تطابق های روحی و سازماندهی مجدد روابط بین فردی دارد. یکی از اختلالات شایع در این دوره افسردگی است حدود 20-10 درصد خانم ها به افسردگی پس از زایمان مبتلا شده که 8-2 هفته پس از زایمان رخ می‎دهد و تا ماه ها ادامه دارد.

روش کار و ابزارها: پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه مقطعی بر روی 150 خانم پست پارتوم بود که در نیمه دوم سال 1384 به درمانگاه های زنان و زایمان بیمارستان های بقیه ا… و نجمیه مراجعه کردند روش نمونه برداری ساده در دسترس بود. اطلاعات پژوهش توسط نرم افزار SPSS Ver 14 آنالیز شد.

نتایج: میزان شیوع افسردگی در پژوهش حاضر 22 درصد بود میانگین سنی زنان  بود. 64 درصد از جمعیت مورد مطالعه شغل شوهر خود را نظامی بیان کرند. 97 مادر (1/64 درصد) اعلام کردند که بارداری آن‌ها خواسته بوده است و 8 مادر سابقه افسردگی قبلی را اظهار کردند 89 نفر (33/59) اعلام کردند که از حمایت همسر برخوردارند در این پژوهش میانگین نمرات افسردگی  بود همچنین 44 نفر از مادران بیان کردند که زایمان آن‌ها واژینال بوده است.

فصل اول: مقدمه وبیان مسئله

1 – زایمان

زایمان (labor) عبارتست از انقباضات رحمی منظم که منجر به افاسمان[1] و اتساع[2] سرویکس می‌شود. چنانچه  سن تخمینی حاملگی صحیح باشد، زایمان معمولاً در فاصله دو هفته از «تاریخ تخمینی زایمان[3]» شروع می‌شود (280 روز یا 40 هفته بعد از LMP). از آنجا که تنها 5-3% بیماران در همان زمان EDC وضع حمل می‌کنند، برای EDC محدوده 38 تا 42 هفته را در نظر می‌گیریم.

محرک طبیعی زنجیره بیوشیمیایی که منجر به زایمان می‌گردد، ناشناخته مانده است. پیش از شروع زایمان حقیقی، نرم شدگی و کشیدگی منتشر در لیگامانهای لگنی و بافت‌های نرم واژن اتفاق می‌افتد. سرویکس نیز کوتاه و متسع می‌شود ( رسیده شدن[4]). انقباضات براکستون ـ هیکس (انقباضات ضعیف، نامنظم و ناحیه‌ای) معمولاً چند هفته قبل از شروع زایمان حقیقی رخ می‌دهد. فاکتور آزاد کننده کورتیکوتروپین (CRF) دارای نقش مهمی است و در ابتدای سه ماهه دوم وارد گردش خون مادر شده و غلظت آن با پیشرفت حاملگی بطور تصاعدی بالا می‌رود. CRF ترشح کورتیزول آدرنال را تنظیم می‌کند و کورتیزول هورمونی است که می‌تواند قدرت انقباضات رحمی را افزایش دهد. CRF همچنین تولید اکسی توسین توسط جنین و پروستاگلندین‌ها توسط جفت را تحریک می‌کند.

احتمالاً عوامل دیگری نیز در زایمان دخالت دارند. به عنوان مثال، پروژسترون انقباض رحمی را مهار و استروژن آن را تحریک می‌کند. استروژن هم مانند CRF، تولید گیرنده‌های اکسی توسین را در رحم تحریک می‌کند. با این توصیف، با افت سطح پروژسترون در نزدیکی ترم، استروژن موجب انقباض رحم می‌شود. کشش مکانیکی (مثلاً در حاملگی دوقلو یا پلی هیدرآمنیوس) انقباضات رحمی را افزایش می‌دهد. با شروع زایمان، چندین قوس فیدبکی مثبت وارد عمل می‌شوند. برای نمونه، انقباضات رحمی موجب کشش سرویکس شده و این کشش خود باعث تحریک انقباض رفلکسی رحم و رانده شدن سرجنین به سمت سرویکس می‌شود و چرخه ادامه می‌یابد.

§                     پیشرفت زایمان

برای فهم بالینی بهتر، زایمان به سه مرحله تقسیم می‌شود و هریک از این مراحل دارای زمان استانداردی است که برگرفته از مطالعات و یافته‌های فریدمن می‌باشد. استفاده از یک منحنی گرافیکی زایمان (پارتوگرام[5] یا منحنی فریدمن)، به مراقبت‌های زایمانی کمک فراوانی می‌کند.

مرحله اول زایمان با آغاز انقباضات رحمی منظم شروع شده و با اتساع کامل سرویکس پایان می‌یابد. مرحله اول خود به سه فاز تقسیم می‌شود: ‌فاز نهفته[6] ، فاز فعال و فاز افت سرعت[7] . در جریان فاز نهفته، انقباضات به صورت پیشرونده قوی‌تر،  طولانی‌تر، مکرر‌تر و هماهنگ‌تر می‌شوند. احساس ناراحتی مادر می‌تواند جزئی یا شدید باشد.

اگر فاز نهفته در زنان نولی پار از 20 ساعت و در زنان مولتی پاراز 14 ساعت تجاوز نماید، طول کشیده محسوب می‌گردد. در فاز فعال زنان نولی پار، اتساع سرویکس از cm4-3 شروع می‌شود و در نتیجه انقباضات قوی و منظم (هر 2 تا 3 دقیقه) با اتساع کامل سرویکس (cm 10) پایان می‌یابد. این مرحله زایمان خیلی دردناک است.  بدون بی‌حسی اپی دورال حداقل میزان اتساع، 2/1 تا 5/1 سانتیمتر در ساعت است. با بی حسی اپی دورال سرعت اتساع آهسته تر می‌شود. طی فاز فعال، درجات مختلفی از نزول سرجنین به داخل لگن مادر رخ می‌دهد.

[1] – effacement
[2] – dilation
[3] – estimated date of confinement (EDC)
[4] – ripening
[5] – partogram
[6] – latent
[7] – deceleration

– فصل اول: مقدمه وبیان مسئله

1-1       زایمان…………………………………………………………………………………………………………. 5
2-1       افسردگی……………………………………………………………………………………………………… 8

3-1      اپیدمیولوژی………………………………………………………………………………………………….. 8
4-1      اتیولوژی………………………………………………………………………………………………………. 10
5-1      افسردگی و باداری………………………………………………………………………………………….. 15
6-1       درمان………………………………………………………………………………………………………….. 17
7-1      اهداف، فرضیات و سوالات………………………………………………………………………………….. 23
8-1     بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… 25

9-1      بررسی متون…………………………………………………………………………………………………… 29

2- فصل دوم : مواد ابزار وروش کار

1-2    نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………… 32

2-2    جمعیت مورد مطالعه و روش نمونه‌برداری…………………………………………………………….. 32

3-2    روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………… 32

4-2     جدول متغیرها………………………………………………………………………………………………… 33

5-2     حذف موارد تحت مطالعه ………………………………………………………………………………… 34

6-2    روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………… 35

7-2     نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش آماری………………………………………………………….. 35

8-2     ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………… 35

9-2    نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… 36

3- فصل سوم :نتایج

1-3     نتایج……………………………………………………………………………………………………………… 37

4-فصل چهارم :بحث و پیشنهادات

1-4      بحث……………………………………………………………………………………………………………. 45

2-4     پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….. 49

5-فصل پنجم:ضمایم

1-5  نمودارها …………………………………………………………………………………………………………… 51

2-5  منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 56

این فایل ورد در 59 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

30,000 ریال – Download

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − نه =