دانلود پایان نامه مرکز نگهداری کودکان خیابانی – 292 صفحه

دانلود پایان نامه مرکز نگهداری کودکان خیابانی – 292 صفحه

چکیده:
عنوان پروژه مرکز بازپروری کودکان خیابانی می باشد.کمبود و عدم فضای مناسب برای پرورش و نگهداری کودکان خیابانی در جامعه،  با توجه به اهمیت این مسئله در کشورو رواج این معضل اجتماعی در جامعه و بالاخص در بین قشر کودک، وجود چنین مراکزی را  لازم و حتی حیاتی می نماید.چنانچه مشکل کودکان خیابانی را به عنوان یکی از دردناکترین مسائل اجتماعی جوامع بشری درنظر بگیریم، به خوبی می توانیم درک کنیم که تربیت و پرورش این کودکان تا چه حد می تواند در سرنوشت یک مملکت مؤثر باشد و یک کشور اساس آینده و پیشرفت های خود را روی نیروی جوان آن پایه ریزی می کند و کودکان خیابانی که بدبختانه در دنیای امروز تعدادشان کم نمی باشد، وزنه سنگینی را در یک مملکت تشکیل می دهند و رسیدگی و توجه یا عدم توجه به این مسئله آینده کشور را روشن می سازد.

پروژه موردنظر شامل هشت فصل می باشد، که در فصل اول درمورد کلیات پروژه و در فصل دوم درباره مبانی مفهومی ( کودک ) و مبانی موضوعی ( کودک خیابانی) و در فصل سوم درمورد نمونه های موضوعی و مفهومی اجرا شده ودر فصل چهارم درمورد استاندارها و برنامه ریزی فیزیکی و در فصل پنجم مطالعات درمورد سایت وشهر تهران ودر فصل ششم نتیجه گیری و شکل گیری پروژه  ودرفصل هفتم مدارک طرح ودر فصل هشتم منابع و ماخذ بررسی شده است.

طراحی مرکز بازپروری کودکان خیابانی با هدف بازگرداندن نیروی این قشر عظیم و مطرود به جامعه و زندگی و جلوگیری از بازگشت دوباره آنها به خیابان و در سطح کلی ریشه کن کردن هرچه بیشتر این معضل اجتماعی.

مقدمه:
کودکی دورانی است که درآن پایه های روانی گذارده می گرددو شالوده های شخصیت شکل گرفته و مبنای زندگی آینده درآن نهاده می شود.کودکی دوران آموزش است و لحظه ای از این زمان نیست که بگذرد و اثری بر کودک برجانگذارد. نقش محیط نیز در این آموزش انکارناپذیر است وهرچه محیط غنی تر باشد،این آموزش که با پرورش همراهاست نیز غنی تر می گردد. هدف از طراحی می بایست فضایی باشد، تا کودکان درآن تجربه ملموس هرچیزی را داشته باشند و به قابلیت های بالقوه آنان امکان رشد و شکوفایی داده شود.

اما آنچه که ما در محیط امروزمان برای کودکانمان  انجام می دهیم، چیزی جز

انباشت اطلاعات نیست درصورتی که آموزش، بخصوص پرورش واقعی جز با

تجربه عملی و ملموس این اطلاعات فراهم نمی شود وحال درمورد کودکان

خیابانی که دارای معضل خلاء پرورش خانواده می باشند، این مسأله پیچیده تر

و بغرنج تر می گردد و باید دید که چگونه می توان این موضوع را با پدیده

طراحی و معماری حل و فصل نمود.

معماری پدیده ای است که می تواند در تضعیف و یا تشدید روابط زندگی سهمی

بسزا داشته باشد. یک معمار درمورد مطالعه و سنخیت زندگی انسان مسئول بوده

و برای طراحی هر فضایی می بایست برای آگاهی برآنچه که در درون وبیرون

انسان می گذرد تلاش داشته باشد. زیرا همانطور که « چارلز جنکز » اظهار می دارد، یک ساختمان می تواند به تنهایی نمونه ای از یک دنیای بهتر و یا یک تغییر جهت باشد.

با توجه به مطالب مذکور، چنانچه مشکل کودکان خیابانی را به عنوان یکی از دردناک ترین مسائل اجتماعی جوامع بشری درنظربگیریم، به خوبی می توانیم درک کنیم که تربیت وپرورش این کودکان تا چه حد می تواند در سرنوشت یک مملکت مؤثر باشدویک کشور اساس آینده و پیشرفت های خود را روی نیروی جوان آن پایه ریزی می کند وکودکان خیابانی بدبختانه در دنیای امروز تعدادشان کم نمی باشد. وزنه سنگینی را در یک مملکت تشکیل می دهند و رسیدگی و توجه یا عدم توجه به این مسأله آینده کشور را روشن می سازد.

در حال حاضر یکی از تشکیلات بزرگ بین المللی مربوط به سازمان ملل تنها برای این منظور تشکیل شده است و دراین راه بسیاری از ممالک نیز فعالیت ها فراوانی را انجام داده اند.آمار نشان می دهد که در ایران تعداد کودکان خیابانی بسیارزیاد است و فعالیت های انجام داده شده هنوز درمراحل اولیه است و متأسفانه تعدادی از اقدامات انجام شده نیز در معرض متوقف شدن و بلوکه شدن می باشند. با توجه به این مسائل لزوم ایجاد مراکزی با امکانات مناسب جهت نگهداری و پرورش کودکان خیابانی وپرکردن خلاءنقش خانواده در زندگیشان لازم و ضروری می باشد.

همه کودکان پاک و معصوم متولد می شوندو وظیفه ما این است که راه رشد و تعالی کودکان را شناسایی کرده و به آن بها دهیم.

بچه های ما نیازی ندارندکه از آن ها انسان های بهتری بسازیم، اما برای رشد خود به ما وابستگی دارند و ما، در قبال آن ها مسئول هستیم که عاقلانه از آن ها حمایت کنیم تا استعدادها و توانمندی هایشان را نشان دهند و دلیل ندارد آن ها را بگونه ای قالب ریزی کنیم که مانند ما بیندیشند و به موجودی که ما صلاح می دانیم تبدیل شوند.

کودکان خیابانی همانطورکه ذکر گردیده، همواره آسیب پذیر ترین قشر جامعه بوده اند و امیال و آرزوهایشان درسراسر جهان مورد تهدید جدی قرار گرفته است واین مسأله بدان علت است که دنیایی که بزرگسالان بنا نموده اند،آمادگی برآوردن حق طبیعی میلیون ها کودک برای بقا، رشد و … را ندارد.این کودکان که اغلب جز قشر محروم جامعه می باشند، از دوران طفولیت به علت شرایط پیرامون خود دچار مسائل ناپسندی از جمله: بزهکاری، کاراجباری، تکدی گری در اطراف خیابان ها و … می گردند وعدم توجه به این واقعیت تلخ مسبب آن خواهد بود که در آینده حتی با هزینه های کلان نتوان از تبلیغات منفی این مسأله جلوگیری نمود.

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 1

فصل اول: 4

کلیات اطلاعات مربوط به پایان نامه( پروپوزال ) 4

1-1- بیان مسئله تحقیق: 5

2-1-  هدف تحقیق: 5

3-1-  اهمیت موضوع: 7

4-1- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: 8

5-1- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: 9

6-1- 6-1-  نقشه 1/2000 سایت مورد نظر (‌با مشخص بودن جهت شمال و مقیاس صحیح): 10

فصل دوم: 12

مبانی نظری (‌موضوعی، مفهومی ) 12

1-2- مقدمه: 13

2-2- مبانی نظری (‌موضوعی ): پدیده کودکان خیابانی (تاریخچه و علل آن ): 15

1-2-2- مقدمه: 15

2-2-2- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع کودکان خیابانی: 17

3-2-2- تاریخچه کودکان خیابانی: 18

4-2-2- تعریف کودکان خیابانی: 19

7-2-2-  عوامل مؤثر در ازدیاد کودکان خیابانی: 22

9-2-2-  محل کودکان خیابانی: 23

10-2-2-  سن و جنسیت (بررسی وضع موجود ): 24

11-2-2-  تحصیلات: 24

12-2-2-  تفریحات: 25

13-2-2-  شناخت خوشی از زندگی در خیابان: 25

جدول 1-2- اطلاعاتی درمورد کودکان خیابانی.. 27

14-2-2-  زمینه خانوادگی: 27

1-14-2-2- طلاق و کودکان خیابانی: 28

15-1-  اعتیاد و کودکان خیابانی: 29

16-1-  فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودکان خیابانی: 30

17-1-  نقش گروه همسالان: 30

18-1- کودکان خیابانی و مشکلات بهداشتی: 31

19-1-  علل فرار کودکان از منزل  و روی آوردن به خیابان: 31

20-1- ارگان ها و سازمان های حمایت از کودکان خیابانی: 32

21-1- راهکارها و پیشنهادات در خصوص حمایت از کودکان خیابانی: 32

2-21-1-  چه باید کرد؟. 33

22-1-  نتیجه گیری: 35

3-2- مبانی نظری (‌مفهومی ): شناخت روحی و جسمی کودکان (‌جهت ایجادفضایی کارآمد و مناسب آنان): 35

1-3-2- مقدمه: 35

2-3-2-  روان شناسی کودک:(Child Psychology) 36

1-2-3-2-  اهمیت روان شناسی کودک: 36

3-3-2- شخصیت از دیدگاه روانشناسی: 37

1-3-3-2- دیدگاه اریکسون درباره مراحل رشد شخصیت انسانی: 37

5-3-2-  مطالعه در مورد نیازهای کودک در سنین مختلف: 39

6-3-2- رفتار اجتماعی: 39

1-6-3-2-  انواع رفتار اجتماعی: 40

2-6-3-2-  تعریف انحراف: 40

3-6-3-2- انواع انحرافات اجتماعی: 40

4-6-3-2-  بزهکاری: 41

11-4-6-3-2-  عوامل مرتبط با بزهکاری: 41

2-4-6-3-2-  پیشگیری و درمان: 42

7-3-2-  تربیت و اهمیت آن در زندگی: 43

1 -7-3-2- عوامل مؤثر بر تربیت فرزندان: 43

8-3-2-  سرگرمی های کودکان: 43

1-8-3-2-  کودک و بازی: 44

1-1-8-3-2-  تعریف بازی: 44

2-1-8-3-2-  بازى کودکان: 44

3-1-8-3- 2- رشد اجتماعی در بازی: 47

4-1-8-3-2- رشد عاطفی در بازی: 47

5-1-8-3-2-  رشد جسمانی در بازی: 47

7-1-8-3- 2- چگونگی فرآیند شرکت در بازی ها : 48

8-1-8-3- 2- عوامل مؤثر در بازی: 48

-1-8-3-2-  بازی و خلاقیت: 48

10-1-8-3-2- اسباب‌بازى: 49

11-1-8-3-2- آموزش از طریق بازی: 50

12-1-8-3-2-  استفاده‌هاى تربیتى از بازى: 50

13-1-8-3- 2- بازی درمانی: 50

1414-1-8-3- 2- استفاده از بازى براى پرورش دوستى بین کودکان: 52

15-1-8-3- 2- نتیجه: 53

11-8-3- 2- نقاشی و روان کودک : 54

2-8-3-2-  چرا کودکان نقاشی می کنند؟. 54

9-3-2-  ادراک مفاهیم: 58

1-9-3-2-  ‌استدلال در کودکان : 58

2-9-3-2-  درک کودک از هندسه: 59

1-9-3-2-2-  مشکلات درک پرسپکتیو: 60

10-3-2- کودک ومعماری: 60

13-10-3-2- دریافت حسی و هوشی فضای معماری: 61

2-10-3-2- تصور فضایی کودک: 62

4-10-3-2-  معماری برای کودکان: 63

1-4-10-3-2- نقش معمار در معماری برای کودک: 66

5-10-3-2- فضاهای مورد نیاز برای کودکان: 67

6-10-3-2- اهداف اساسی طراحی و مناسب سازی فضاهای  کودکان: 69

7-10-3-2- رهیافتهای طراحی برای کودکان: 70

8-10-3-2- احتیاجات کودک برای برخورداری از بهداشت روانی بهتر: 71

9-10-3-2- نتیجه گیری: 73

11-3-2- فیزیولوژی حواس کودک: 76

1-11-3-2-مقدمه و مقوله محیط های مناسب کودکان: 76

2-11-3-2- کودک ونقش حواس او در دریافت فضا: 77

‌1-2-11-3-2-  ادراک بینایی کودک: 79

2-2-11-3-2-ادراک شنوایی کودک: 80

3-2-11-3-2- ادراک چشایی و بویایی کودک: 80

4-2-11-3-2- ادراک لامسه کودک: 80

1-12-3-2- مقدمه: 81

2-12-3-2- برخورد فیزیکی، عینی وروانی در رابطه با مقوله رنگ: 83

3-12-3-2- مفهوم فیزیکی: 83

4-12-3-2-  مفهوم حسی و روانی: 83

5-12-3-2-  برخورد کودک با مقوله رنگ: 85

6-12-3-2-  نقش وتأثیر رنگ ها  در محیط پیرامونمان: 87

7-12-3-2-  انتخاب رنگ درکودکان: 89

8-12-3-2-دریافت‌ رنگ‌ها: 90

9-12-3-2- تأثیر رنگ بر حواس پنجگانه: 93

10-12-3-2- نقش رنگ در طراحی فضا و تأثیرات فیزیولوژیکی آن بر انسانک    93

1-10-12-3-2- تأثیر رنگ بر حس بینایی (باصره ): 95

2-10-12-3-2-  تأثیر رنگ بر حواس چشایی و بویایی: 96

4-10-12-3-2- ‌تأثیر رنگ برحس شنوایی: 98

فصل سوم: 101

بررسی نمونه پروژه های داخلی و خارجی.. 101

1-3- مقدمه: 102

2-3- بررسی نمونه داخلی: 102

1-2-3- خانه سبز: 102

1-1-2-3- موقعیت خانه سبز و مشخصات آن: 102

-2-3- مجتمع خدماتی حمایتی شیرخوارگاه آمنه: 104

3-3- بررسی نمونه  پروژه ها خارجی: 106

1-3-3- ساختمان موزه کودکان DuPage، موزهایبرای آموزش و تفریح: 107

2-3-3-کودکستان توبین گن Tubingen: 115

3-3-3- فضای انتظار: 116

4-3-3- پارک بازی کودکان در نیویورک (آرونا): 117

5-2-3- یک مهدکودک استاندارد در آلمان: 118

فصل چهارم : 120

استانداردها و برنامه فیزیکی.. 120

1-4-مقدمه: 121

2-4- تعیین انواع خدمات مجموعه: 121

ب) خدمات حمایتی: 121

ج) خدمات آموزش‌، ورزشی و فرهنگی: 121

د) خدمات اقامتی : 122

3-4-طبقه بندی گروه سنی کودکان مجموعه و تعیین تجهیزات موردنیاز: 122

4-4- اندازه های بدن کودکان: 122

1-4-4- ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک: 123

5-4- خوابگاه: 124

6-4- مقوله استانداردهای سالن تئاتر: 125

1-6-4- فضاهای آمفی تئاتر: 125

1-1-6-4-پیش ورودی و هال ورودی: 125

2-1-6-4- سرسرا (لابی): 126

3-1-6-4- محل استراحت: 126

4-1-6-4- نشیمن گاه ها 127

1-4-1-6-4- ابعاد و اندازه صندلی ها: 127

2-4-1-6-4-محل آزاد بین دو ردیف: 127

3-4-1-6-4- مشخصات صندلی: 127

4-4-1-6-4- جنس صندلی ها: 127

5-4-1-6-4- نحوه استقرار صندلی ها در سالن: 128

6-4-1-6-4- فاصله ی ردیف صندلی ها از یکدیگر و تعداد صندلی ها در ردیف: 128

5-1-6-4- شیب کف سالن: 129

6-1-6-4- انحنا پرده: 129

3-4- طرحی برای محاسبه منحنی دید. 129

7-1-6-4- راهروهای سالن: 129

11-7-1-6-4- مشخصات راهرو ها: 130

2-7-1-6-4- عرض راهروها: 130

8-1-6-4- ورودی ها وخروجی های سالن: 130

1-8-1-6-4- تعداد و ابعاد خروجی ها: 130

2-8-1-6-4-مکان خروجی های سالن: 131

9-1-6-4- ایمنی: 131

10-1-6-4- معلولین سالن: 132

1-7-4- مبحث استانداردهای فضای کتابخانه: 132

1-2-7-4- فضاهای عملیاتی: 133

3-2-7-4-فضای عمومی کتابخانه: 134

2-2-7-4- فضاهای پشتیبانی: 134

3-7-4-تجهیزات کتابخانه: 135

4-7-4- فضاهای عمده کتابخانه: 135

1-4-7-4- مخزن کتابخانه: 135

2-4-7-4- سالن مطالعه: 136

تصویر8-4-قفسه ها در کتابخانه، حداقل فضا برای مطالعه. 136

5-7-4- ملاحظات طراحی: 136

8-4- آموزشی: 137

1-8-4-  سرانه:‌ 137

2-8-4- مبلمان کلاسها: 138

3-8-4- استانداردهای وسایل آموزشی: 139

9-4- فضاهای نمایشگاهی: 140

1-9-4- ‌خصوصیات سالن نمایشگاه: 140

2-9-4- روش های مختلف بازدید هدایت شونده: 141

-9-4- ‌مسیرهای حرکت: 141

4-9-4- سیرکولاسیونک… 141

5-9-4-  فرم وابعاد: 141

6-9-4- نمایش آثار: 142

1-6-9-4- ‌تابلوهای ثابت: 142

7-9-4- ‌نور نمایشگاه: 143

10-4- فضای اداری: 144

1-10-4- مبحث استانداردهای فضاهای اداری: 144

1-1-10-4- فضای کار مدیران و سرپرستان: 145

2-1-10-4- فضای کار کارشناسان (‌اداری و فنی ): 145

3-1-10-4- فضای کار دستیاران و سایر کارکنان: 145

11-4- استانداردهای سالن غذاخوری: 146

1-11-4- فضاهای موردنیاز: 147

1-1-11-4- فضای تهیه غذا: 147

12-4-آشپزخانه: 147

14-4- استاندارد رخشویخانه: 150

1-14-4- منطقه یا قسمت آماده سازی: 151

4-14-4- محل اتوکشی: 152

1-16-4-  سالن ورزشی چندمنظوره: 155

2-16-4- استانداردهای معماری فضاهای ورزشی: 155

3-16-4- سالن ورزشی: 155

4-16-4- اتاق های جانبی و فضاهای فعالیت های ورزشی: 156

5-16-4- زمین های بازی: 156

1-5-16-4-اندازه فضای بازی: 156

6-16-4- استخرهای شنای سرپوشیده: 158

17-4- قوانین و ضوابط شیرخوارگاه ها: 159

18-4- برنامه ریزی فیزیکی: 160

2-18-4- کلیاتی از ویژگی های فضاهای مسکونی و خوابگاه: 161

37-4- تجهیزات فضاهای مسکونی.. 163

1-2-18-4- تقسیم بندی بچه ها در طراحی خوابگاه: 163

2-2-18-4- ایجاد احساس مالکیت و تعلق: 163

3-18-4-  فضاهای بازی: 164

1-3-18-4-  مروری بر تعریف بازیک… 164

2-3-18-4- انواع بازی: 165

3-3-18-4- انواع محوطه های بازی: 167

1-3-3-18-4- شرایط مطلوب فضاهای باز: 168

2-3-3-18-4- خصوصیات محوطه بازی و ورزش کودکان (‌7 الی 11 سال) : 169

4-3-18-4- چگونگی طراحی فضای بازی کودکان: 169

5-3-18-4- چگونگی طراحی وسایل بازی کودکان: 170

4-18-4-  فضاهای آموزش: 171

1-4-18-4-  کلاس های درس: 171

2-4-18-4-آموزش عملی: 172

1-2-4-18-4-آتلیه طراحی و نقاشی: 174

2-2—4-18-4- آتلیه سفالگری: 174

3-2-4-18-4- آتلیه موسیقی: 176

4-2-4-18-4- آتلیه عکاسی: 176

5-2-4-18-4-آتلیه هنرهای نمایشی و تئاتر: 177

بخش بازیگری: 177

6-2-4-18-4- آتلیه مجسمه سازی: 178

3-4-18-4- بخش خدماتی کارگاه: 178

4-4-18-4- انبارها: 178

5-4-18-4-  بررسی روشنایی: 179

5-18-4-کتابخانه: 179

6-18-4- سالن اجتماعات و آمفی تئاتر: 180

7-18-4-  سالن اجتماعات چندمنظوره کودکان: 181

8-18-4- نمایشگاه و غرفه های فروش: 181

9-18-4- بخش اداری: 182

1-9-18-4- فضای لازم برای مبلمان: 183

10-18-4- بخش بهداری و مراکز مشاوره: 184

11-18-4- غذاخوری: 184

13-18-4- نگهبانی: 186

14-18-4- انبار: 186

15-18-4- موتورخانه: 186

16-18-4- پارکینگ: 186

17-18-4- فضاهای ورودی: 186

 

18-18-4- رخشویخانه: 188

19-18-4- فضای سبز: 188

فصل پنجم: 191

مطالعات سایت.. 191

1-5- شرایط منطقه ای شهر تهران: 192

1-1-5- ویژگی های شهر تهران: 192

1-1-1-5- موقعیت جغرافیایی: 193

2-1-1-5- ناهمواریهای شهر تهران: 194

تصویر 3-5- مقطع شمالی-جنوبی از ناهمواریهای شهر تهران.. 195

3-1-1-5- لرزه خیزی تهران و منطقه: 195

1-3-1-1-5- گسلهای تهران: 196

4-1-1-5- منابع آب شهر تهران : 196

1- آب های جاری: 196

2- آب های زیر زمینی: 198

5-1-1-5- پوشش گیاهی: 198

2-5- وضعیت اقلیمی شهر تهران: 199

1-2-5- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی: 199

2-2-5-تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی: 200

1-2-2-5- دما: 200

2-2-2-5- بارندگی: 200

3-2-2-5- رطوبت: 201

4-2-2-5- باد (‌بررسی جهت وزش باد غالب در تهران ): 202

5-2-2-5- تابش آفتاب: 204

4-2-5- نمودار بیوکلیماتیک انسانی: 206

5-2-5- نموار بیوکلیماتیک ساختمانی: 207

6-2-5- تعیین نوع اقلیم شهر تهران: 208

7-2-5- هماهنگی ساختمان با اقلیم: 209

1-7-2-5- تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان: 209

2-7-2-5- شکل ساختمان در رابطه با اقلیم : 211

3-7-2-5- مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم: 211

8-2-5- نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی: 211

9-2-5- تحلیل سایت ودلائل انتخاب آن: 212

1-9-2-5- ویژگی های زمین طرح: 212

1-1-9-2-5- موقعیت: 212

2-1-9-2-5- دسترسی ها : 212

3-1-9-2-5- عناصر همجواری: 212

4-1-9-2-5- دیدو منظر: 213

2-9-2-5- شناسایی بافت منطقه: 213

3-9-2-5- برآورد جمعیت منطقه: 213

4-9-2-5- بررسی امکانات بالقوه و بالفعل منطقه: 214

45-9-2-5- بررسی سیمای طبیعی منطقه: 214

56-9-2-5- بررسی سیمای کالبدی منطقه: 215

-9-2-5- بررسی پوشش گیاهی منطقه: 215

78-9-2-5- انتخاب گونه های گیاهان مناسب: 216

9-9-2-5- بررسی محیط زیست سایت: 216

10-9-2-5- دلایل انتخاب سایت: 216

11-9-2-5-کاربرد گیاهان در فضای سبز: 217

1-11-9-2-5- درختان سایه دار: 218

2-11-9-2-5- درختان بادشکن: 218

3-11-9-2-5- درختان پوششی: 219

4-11-9-2-5-  درختان مناسب پرچین و حصار: 219

5-11-9-2-5- گونه شنای درختان موجوددرسایت: 219

1-5-11-9-2-5- افرای سیاه یا افرا زبان گنجشکی: 219

2-5-11-9-2-5- افرای برگ پنجه ای – افرای ژاپنی: 221

13-9-2-5- تحلیل کاربری های منطقه و بافت اطراف سایت: 234

614-9-2-5- نتیجه گیری از تحلیلات سایت: 235

715-9-2-5-  درنظرگیری نکات اقلیمی سایت در رابطه با طراحی مجموعه: 235

فصل ششم: 237

نتیجه گیری و شکل گیری  پروژه جهت فرایند طراحی.. 237

1-9-مقدمه: 238

2-6- تبین طرح: 238

3-6- شکل گیری ایده و consept نهایی پروژه: 239

4-6- آلترناتیوهای سازه، تأسیسات و اجرای پروژه: 242

1-4-6-سازه: 242

2-4-6- نما: 242

3-4-6-تأسیسات: 243

5-4-6- استفاده از پنجره های PVC: 243

6-4-6- شیشه های دوجداره: 243

7-4-6-مطالعه و بررسی پوسته های ژئودیسک: 244

1-4-6-بررسی تکنیک های موجود جهت نورپردازی رنگی متنوع (LED lighting): 246

1-8-4-6-لامپ های LED: 246

2-8-4-6- مزایای نورپردازی منابع نوری LED : 247

4-8-4-6- انواع منابع نور LED: 247

فصل هفتم: 250

مدارک طرح.. 250

فصل هشتم: 265

منابع و مآخذ. 265

فهرست منابع فارسی: 266

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 292
حجم: 25.5 مگابایت

165,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.