طرح جامع خواف


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

 

جلد اول طرح جامع خواف : گزارش مرحله اول

بررسی کلی منطقه ای

موقعیت منطقه ای شهر خواف
بررسی حوزه نفوذ

موقعیت نسبی شهر خواف در ارتباط با روستاها و مراکز سکونتی حوزه نفوذ
تحلیلی بر اقتصاد منطقه ای در شهر خواف و حوزه نفوذ
تعیین توان های منطقه ای توسعه در حوزه نفوذ شهر خواف
محدودیت های توسعه در حوزه نفوذ شهری خواف (شهرستان خواف)
سلسله مراتب عملکردی در حوزه نفوذ بلافصل شهر خواف
سلسله مراتب کارکردی ترسیم شده در ناحیه تربت جام و جایگاه عملکردی شهر خواف
حوزه های همگن و هم پیوند شهری و روستایی در حوزه نفوذ شهر خواف
نتایج موجود از مطالعه منطقه ای (حوزه نفوذ) شهر خواف
بررسی و شناخت شهر

شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه و روند رشد آن در ادوار گذشته
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
خصوصیات اقتصادی شهر
خصوصیات کالبدی شهر
منابع و مآخذ

جلد دوم طرح جامع خواف : گزارش مرحله دوم
تجزیه و تحلیل و استنتاج بررسی ها

نتایج مربوط به حوزه نفوذ
نتایج مربوط به شهر
منابع و مآخذ

جلد سوم طرح جامع خواف : گزارش مدیریت بحران شهری و پدافند غیرعامل در شهر خواف
معرفی شهر

موقعیت ژئولوتیکی شهر (موقع ریاضی، نسبی، فاصله تا مرزهای بین المللی و …)
ویژگی های طبیعی مرتبط با پدافند غیرعامل (ژئومورفولوژی بستر استقرار شهر، توپوگرافی مناطق پیرامون و …)
ویژگی های اداری و سیاسی شهر (حوزه مستقیم و غیرمستقیم شهر، نوع مرکزیت، اهمیت شهر در ناحیه و استان و …)
خصوصیات جمعیتی شهر (تعداد، نرخ رشد، قومیت، زبان، مذهب و ..)
ویژگی های اقتصادی شهر و پیارمون آن (ساختار اشتغال، منابع تولید، محل استقرار واحدهای صنعتی و …)
ویژگی های کالبدی شهر (تقسیم بندی بافت، توزیع کاربری ها، ساختمان های بلندمرتبه، کیفیت ابنیه، بافت های فرسوده و …)
وضعیت ترافیکی شهر (راه ها و جاده های منتهی به شهر و کیفیت آنها، حجم رفت آمد، شبکه اصلی معابر و …)
وضعیت تأسیسات عمومی (چگونگی تأمین انرژی، منابع آب، شبکه های فاضلاب و …)
مراکز مهم موجود در شهر و چگونگی استقرار آنها (مراکز حیاتی، حساس و مهم در سطح شهرستان، استان و کشور)
کانون های عمده تجمع جمعیت در طول روز و سال (مراکز عمده خرید، مسیرهای راهپیمایی، نماز جمعه و …)
مخاطرات و تهدیدات امنیتی و دفاعی مرتبط با شهر

بررسی احتمال وقوع مخاطرات دفاعی (حمله مستقیم، غیرمستقیم، بمباران، حمله موشکی و غیره)
بررسی احتمال وقوع مخاطرات امنیتی (ترور، آشوب های خیابانی، انفجارات و …)
احتمال مهاجرت جمعیت خارجی به شهر و پیرامون آن ناشی از بحران های حاکم بر کشورهای پیرامون
راهبردها، برنامه ها و اقدامات پیشنهادی

تحلیل الگوی استقرار خطی شهر خواف با ملاحظات پدافند غیرعامل
طراحی کالبدی
شبکه معابر
کاربری اراضی (تأمین و پیش بینی اراضی مورد نیاز برای امداد و تجات، احداث پناهگاه و …)
استقرار تأسیسات مهم در محل مناسب، متناسب با اصول مکانیابی در پدافند غیرعامل
پیش بینی ضوابط و مقررات متناسب با اصول پدافند در کلیه کاربری ها و بخش ها
جلد چهارم طرح جامع خواف : دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و مناطق خاص شهری
تعاریف
منطقه بندی
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان ها در هر منطقه (به تفکیک اجزاء هر منطقه)


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =