دانلود پاورپوینت زیبایی در معماری


مبانی نظری ( فردی – جمعی )

مبانی نظری معماری

مبانی نظری عام طرح

مبانی طراحی معماری پروژه

مبانی نظری ؛ نوع نگاه شخص و یا جمع به زندگی و طرز تلقی از جهان هستی است (جهان بینی) و موضوعیت اصلی آن مباحث فلسفی و علوم اجتماعی می باشد.

مبانی نظری معماری ؛ مجموعه و نظامی از داده ها و مفاهیم است که به توصیف و تبیین پدیده های معماری  ( آثار معماری و اندیشه های مکتوب) می پردازد و این کار را با دو هدف انجام می دهد ؛

الف – تولید معماری جدید

ب – نقد معماری موجود

توجه :شاید بتوانیم به گونه دیگری نیز مبانی نظری معماری را تعریف  کنیم :

معمار              مردم                     معماری
و بگوییم که مبانی نظری معماری تعامل این سه راس بر یکدیگر است ؛ یعنی ؛

نگاه معمار به معماری.

نگاه مردم به معماری.

نگاه معمارانه به زندگی مردم .

مبانی نظری عام طرح ،‌روحیه و شخصیتی که طراح برای یک پروژه خاص متصور می شود و از طریق آن ایده های کلی خود را در ارتباط با پروژه بیان می کند.

مبانی طراحی معماری پروژه : اصول و ضوابطی ( دستورالعملهای طراحی) است که طراح بعد از شناخت و ارزیابی موضوعات یک پروژه برای حصول مبانی نظری عام طرح ، اتخاذ می نماید.

 

بنام خالق عشق و زیبایی وسرچشمه تمام لطایف و ظرایف .از مقوله ای سخن در میان است که جوهر هستی و عصاره حیات به آن راه میبرد و کمال و تعالی بشری باآن مفهوم می یابد

زیبایی جاذبه ای است ازلی که هنرپل ارتباط بین آن و انسان است .

درک زیبایی موهبتی است الهی و پایگاهی ذهنی که به عینیت می انجامد:وهنر بدون آن کالبدی است بی روح و خالی از جاذبه.

حال این زیبایی گاه فقط در ظاهری زیبا جلوه گر می شود و گاه در جوهر اندیشه و عملکردی به غایت مفید و درست و اصیل تجلی می یابد و گاه نیز هر دو راه در خود دارد که معماری می تواند چنین باشد.

اولین تعریف معماری که در دایره المعارف معماری بدان استناد میشود و تعریف دانشگاهی محسوب میشود . متعلق به جان راسکین میباشد . که در کتاب هفت مشعل معماری خود معماری را چنین تعریف کرده است :معماری هنر افراشتن و آراستن بنا به توسط انسان است که سیما و منظرآن به سلامت روانی انسان نیرو و سرور میبخشد و بیشتر از آن که بر عملکرد و کاربری تاکید کند،بر زیبایی شناسی و مفید بودن و جنبه ها و دیدگاهها ی معنوی تاکید دارد معماری با نظم و انتظامی مطمئن و خارج از آشوب مربوط میشود . دارای سازمانی محکم و استوار است . دارای هندسه ای قوی است و مهم تر از همه معماری آفرینشی است که زیبایی را به نمایش میگذارد و از یکنواختی و کسالت آوری به دور است .

تعریف دیگری که در فرهنگ معماری آمده است مربوط به ویترو ویوس معمار معروف رومی است که در طلیعه ظهور مسیحیت معماری را چنین تعریف کرده است :

معماری از نظم سازواره وآرایش و تناسبات و هماهنگی و تناسبات ،قرینگی پسندیدگی و ایستگی و اقتصاد ناشی و نتیجه میشود .

این فایل پاورپوینت در 32 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.