دانلود پاورپوینت طراحی و طبقه بندی مشاغل

تجزیه ی شغل

برخی از اصطلاحات تجزیه شغل

روش های تجزیه مشاغل

نتایج حاصل از تجزیه ی شغل

کاربست های مختلف تجزیه شغل

طراحی شغل

توسعه ی شغلی

غنی سازی شغلی

طبقه بندی مشاغل

فایل پاورپوینت 18 اسلایدی

از کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی

21,000 ریال – Download