بررسی اعتراض شخص ثالث


اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. در این کار تحقیقی با موضوع اعتراض شخص ثالث سعی شده است که در ابتدا به تعاریفی دقیق از اعتراض شخص ثالث دست پیدا کنیم و در ادامه حالت های مختلف اعتراض،نحوه رسیدگی و مسائل مختلف را پوشش دهیم و در فصل بعد به مسائل حقوقی و در قسمتی از فصل دوم به تطبیق اعنراض شخص ثالث در ایران و بقیه کشورها خواهیم پرداخت.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاربف4

گفتار اول :انواع اعتراض ثالث4

گفتار دوم : مبنای حقوقی اعتراض ثالث4

بند اول :شرایط اعتراض ثالث5

بند دوم :آثار اعتراض6

گفتار سوم :ورود شخص ثالث6

بند اول :شرایط ورود شخص ثالث7

بند دوم :اقسام وارد ثالث7

بند سوم : معایب دعوای وارد ثالث7

بند چهارم: تفکیک دعوای ثالث8

بند پنجم :تشریفات دادخواست وارد ثالث8

گفتار چهارم :جلب شخص ثالث 8

بند اول :شرایط جلب ثالث9

بند دوم :جریان دادرسی جلب ثالث9

بندسوم: آثار دخالت اشخاص ثالث10

گفتار پنجم:بیان ماده 417 تا 42510

گفتار ششم:آثار اعتراض شخص ثالث 13

‌بند اول : تأخیر در اجرای حکم13

بند دوم : اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری15

مبحث دوم: دعوای متقابل و رابطه آن با  دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث17

گفتار اول: دعوای متقابل 17

گفتار دوم : فوائد دعوای متقابل25

گفتار سوم :ضررهای دعوای متقابل28

فصل دوم:

نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام و تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه

مبحث اول: نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام32

گفتار اول: مفهوم و تعریف شخص ثالث در دعوی 32

گفتار دوم:شخص ثالث در چه شرایطی وارد مرحله اجرا می شود33

گفتار سوم :ابلاغ شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد37

گفتار چهارم :شرایط و شیوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده44

مبحث دوم :تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه46

گفتار اول:بررسی تعاریف در قانون ابران و فرانسه46

گفتار دوم :اعتراض ثالث از نظر مواد قانون دادرسی ایران مدنی و فرانسه47

گفتار سوم :مبنای حقوقی اعتراض ثالث49

گفتار چهارم :عقیده محدود بودن دائرهء اعتراض ثالث50

بند اول :عقیدهء وسعت دائرهء اعتراض ثالث51

گفتار پنجم :اصل اختیاری بودن اعتراض‏ ثالث54

گفتار ششم :چگونه احکامی قابل اعتراض ثالث است59

نتیجه گیری64

منابع و مراجع65

فایل ورد 65 صفحه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *