گزارش کارآموزی با عنوان مطالعه ایمنی در SPR


گزارش کارآموزی با عنوان مطالعه ایمنی در SPR

گزارش کارآموزی با عنوان مطالعه ایمنی در SPR

محل و موضوع کارآموزی:سایپا دیزل

مقدمه:
قرارداد تولید لوگان L90 در ایران آغاز همکاری با شرکت معتبر خودروسازی رنو-نیسان را فراهم آورده است. از نیمه دوم سال 2005 میلادی (سیستم تولید رنو) SPR به عنوان الگوی تولید در سایت تندر (لوگان) ایران خودرو انتخاب گردید. در گروه سایپا شرکت پارس خودرو و بعنوان طلایه دار اجرای این سیستم فعالیت خود را آغاز نموده است.سیستمی که 15 سال در شرکت نیسان و 5 سال در شرکت رنو تجربه موفقی را گذرانده است و از طرف کلیه شرکت‌های تولید کننده محصولات رنو در رومانی – مراکش – کلمبیا- روسیه – ترکیه بعنوان الگوی موفق تولید پذیرفته و اجرا شده است.
خلاصه اینکه سیستم SPR سیستمی است که تولید را در بالاترین سطح عملکرد در تمامی دنیا به صورت جهانی تضمین می‌نماید.شرکت سایپا دیزل از اوایل 1388 مطالعات خود را در زمینه شروع پیاده سازی سیستم SPR آغاز نموده است. در اینجا بیشتر به مسائل ایمنی و استانداردها می‌پردازیم و فرم شناسایی و ارزیابی خطرات را مورد بازنگری قرار می‌دهیم و برای این کار با شناخت فعالیت‌ها، مشغال، تجهیزات، MSDS، هشدارها و موارد ایمنی را بررسی می‌کنیم تا به حد توان خود موارد مورد نیاز را اصلاح کرده و یا اضافه کنیم. چون فعالیت در قسمت طرح و برنامه بود. اصلا فرم و بازنگری آن را برای این واحد در نظر گرفتیم.تا در نهایت در زمینه ایمنی واحد اداری اطلاعات بیشتری بدست آوریم.

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه شرکت
چارت سازمانی شرکت
محل فعالیت یا کارآموزی
هدف از کارآوزی
فعالیت‌های صورت گرفته در رابطه با کارآموزی
روش های اجرایی ارزیابی ریسک به صورت مختصر
فرم شناسایی خطرات جاری
فرم شناسایی خطرات بعد از بهبود
پیشنهادهای بهبود
توجه کامل به نحوه کار و ایمنی تجهیزات
توجه کامل به شغلهای تعریف شده در هر قسمت و فعالیتهای انجام شده
توجه کامل به مواد شیمیایی مورد استفاده در هر قسمت
فهرست تجهیزات
فهرست مواد شیمیایی (گاز + مایع + جامد) MSDS
این فایل ورد در 73 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.