دانلود پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک

 

مقدمه

حسابرسی چیست؟.

حسابرس کیست؟.

ویژگی رفتاری حسابرسان و مسئولیت قانونی آنها.

تعریف حسابرسی مبتنی بر ریسک.

اهمیت و ریسک حسابرسی

استفاده از اهمیت توسط حسابرسی.

رابطه اهمیت و ریسک حسابرسی.

تفاوت های حسابرسی مبتنی بر ریسک با حسابرسی سنتی.

محدودیت های رویکرد سنتی.

مزایایی رویکرد مبتنی بر ریسک

احتمال خطر حسابرسی..

عوامل موثر بر احتمال خطر حسابرسی.

ویژگیهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی

خطر ذاتی.

خطر کنترل.

خطر عدم کشف

مراحل حسابرسی با نگرش مبتنی بر ریسک.

برنامه ریزی حسابرسی

مراحل تعیین اهمیت در جریان حسابرسی.

شناخت سیستم های حسابداری و کنترل داخلی و برآورد نهایی خطر کنترل.

برآورد خطر عدم کشف

طراحی، اجرا و ارزیابی نتایج آزمون های محتوا.

نتیجه گیری

منابع

چکیده

حسابرس به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یاارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. نقش و وظیفه حسابداران حرفه‌ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می‌کند که انان اصول عمومی اخلاق حسنه را در همه جنبه ها رعایت کنند. ریسک حسابرسی یعنی نسبت مجموع اشتباهات یا تحریفهای کشف نشده به مجموع اشتباهات یا تحریفهای موجود در حسابها. حسابرسی مبتنی بر ریسک را می توان به عنوان فرایند شناسایی و گزارش ریسک تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی دانست. در مورد مفهوم اهمیت، محافل حرفه ای در سطح جهان اغلب رهنمودها یا استانداردهایی انتشار داده اند. و از جمله ارتباط “اهمیت” و “ریسک حسابرسی” را تشریح کرده اند. با توجه به حیاتی بودن درک صحیح این ارتباط در حسابرسی مبتنی بر ریسک، این بخش به موضوع «اهمیت و ریسک حسابرسی» اختصاص یافته است. در این تحقیق ابتدا به حسابرسی و حسابرس و همچنین ضرورت استفاده از حسابرس و همچنین در بخشهای بعدی به ریسک در حسابرسی پرداخته شده است.

مقدمه

استانداردهای حسابرسی که معمولاً توسط سازمان حسابرسی هر کشور تعیین می‌شود، ایجاب می‌کند که حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به ‌دست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و برآوردهای عمده به‌عمل‌آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. درنهایت حسابرسی انجام‌شده می‌بایست مبنایی معقول برای اظهارنظر پیرامون صداقت در صورت‌های مالی ارایه‌شده توسط شرکت‌ها فراهم آورد. حسابرسی مبتنی بر ریسک را می توان به عنوان فرایند شناسایی و گزارش ریسک تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی دانست. از این رو اولاً حسابرسی نیازمند شناسایی حوزه هایی است که دارای ریسک بالایی از تحریفات با اهمیت اند؛ ریسک های مذکور محدوده هایی هستند که مستلزم کاربرد روش های گسترده تری خواهند بود. ثانیاً حسابرسی باید تعیین کند که چقدر و چگونه روش های خود را برای حوزه های کم ریسک کاهش می دهد.

حسابرسی چیست؟

حِسابرِسی به مجموعهٔ کارهای انجام شده برای بررسی صورت‌های مالی یک شرکت توسط شخصی حقیقی یا شخص حقوقی مستقل از آن شرکت، که حسابرس نامیده می‌شود، برای پی بردن به انحراف‌های احتمالی از قانون یا اساسنامه شرکت است. هدف از حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده‌است یا خیر.

حسابرس کیست؟

حسابرس به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یاارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد.

حسابرس بایستی یک فرد مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی است.

ویژگی رفتاری حسابرسان و مسولیت قانونی آنها

نقش و وظیفه حسابداران حرفه‌ای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب می‌کند که انان اصول عمومی اخلاق حسنه را در همه جنبه ها رعایت کنند و به آیین رفتار حرفه ای پایبند باشند و پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی  را که لازمه‌ی فعالیت در هر حرفه است، به دست آورند.

حرفه حسابداری از منضبط ترین حرفه های دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارایه میکند، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار است. تداوم این اعتبار به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ظوابط اخلاقی آن بستگی دارد.

ویژگی های لازم جهت شناسایی کسب و کار به عنوان حرفه:

1- پذیرش وظیفه خدمت به جامعه

2- وجود استاندارد برای ورود به حرفه

3- ضرورت پذیرش اصول حرفه‌ای

برای دستیابی به این اهداف باید موسسه حسابرسی کارهای زیر را انجام دهد:

–  اعتبار

– حرفهای بودن

– کیفییت خدمات

– اطمینان

اصول بنیادی:

1-  درستکاری،

2-  بیطرفی،

3- صلاحییت و مراقبت حرفهای،

4- رازداری،

5- رفتار حرفه ای

6- اصول و ضوابط حرفه ای

احکام:
1- استقلال:شامل استقلال ظاهری و باطنی حسابرس،

2- صلاحییت حرفه ای،

3-حق الزحمه: چون حسابرس خدمات حرفه ارایه می نماید حق الزحمه آن هم باید به صورت حرفه ای باشد،

این فایل ورد در 23 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

37,000 ریال – Download

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.