زمین شناسی و کاربرد آن در پدافند غیرعامل


چکیده
شناسایی ویژگی های زمین شناسی مناطق و اشکال متنوع ساختاری رخنمون یافته برروی سطح زمین از جمله اقدامات
مؤثر و زیربنایی در مکان یابی با ملاحظات پدافند غیرعامل است . بدین ترتیب یافتن مکان ه ای امن طبیعی برای پنهان کردن
امکانات، مخفی شدن از دید ومصون ماندن از تهدیدات موجب کاهش آسیب پذیری و تسریع در بازسازی می گردد . امروزه
کشورهای صاحب انرژی و ذخایر معدنی که ایران نیز از آن جمله است به واسطه داشتن امکانات بالقوه طبیعی همواره در
اولویت اول برنام ه های توطعه ، دخالت و حمله از سوی کشورهای زیاده خواه قرار دارند که نمونه ای از آن را طی هشت
سال دفاع مقدس شاهد بودیم . برهمین اساس شناخت قابلیت های زمین شناسی مناطق در تحقق اهداف ملاحظات پدافند
غیرعامل به منظور حفاظت از جان مردم و سرمایه های ملی کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. دراین صورت ضمن کاهش
ضایعات ناشی از حملات مصنوعی و تهدیدات طبیعی ، بازسازی مناطق دراسرع وقت و با هزینه کمترانجام خواهد گرفت که
به نوعی اقتدار یک کشور در کنترل بحران ایجاد شده نیز می باشد.
کلید واژه ها: شاخص های زمین شناسی، پدافند غیر عامل، مکان یابی.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.