دانلود کارآموزی برق قدرت با عنوان پست های فشار قوی


کارآموزی برق قدرت با عنوان پست های فشار قوی
مقدمه
تعریف پست فشار قوی:
یک‌پست فشار قوی مجموعه ای از تجهیزات می‌باشد که به منظور تغییر سطح ولتاژ با بوجود آوردن امکان تغذیه نقاط مختلف و تقسیم انرژی الکتریکی بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد .
تعریف پست
پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژ انجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شود درواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود. در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا اخیرا ُ این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای بالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولانی به علت پایین بودن تلفات انتقال استفاده می شود. درشبکهای انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمین می توان انرژی الکتریکی دا توسط یک سیم به مصرف کننده انتقال داد.
انواع پست
پستها را می توان ازنظر نوع وظیفه,هدف,محل نصب,نوع عایقی, به انواع مختلفی تقسیم کرد. براساس نوع وظیفه وهدف ساخت:
• پستهای افزاینده
• پستهای انتقال انرژی
• پستهای سویچینگ
• کاهنده فوق توزیع
کلمات کلیدی:
پست فشار قوی
تجهیزات انتقال انرژی
ترانسفورمر
زمین کردن
سکسیونر
شین وشین بندی
فهرست مطالب
مقدمه 4
انواع پست 5
براساس نوع عایق 5
بر اساس محل احداث و نصب تجهیزات 6
اجزاء تشکیل دهنده پست 6
ترانس زمین 6
ترانس مصرف داخلی 6
سویچگر 7
اصول کار ترانسفورمر 10
تعریف ترانسفورمر 10
اجزاء ترانسفورمر 10
انواع اتصال سیم پیچ 10
ترانسفورمرهای پست 63 میرحاج 10
ترانسفورمر ولتاژ(PT,VT) 12
ترانسفورمر جریان(CT) 12
حفاظتهای ترانس 13
فیدر 14
انواع فیدر 14
زمین کردن 15
انواع زمین کردن 15
روشهای زمین کردن 16
ولتاژهای کمکی 16
1ـ ولتاژکمکی (DC 110) 16
2ـ ولتاژکمکی (AC) 17
اندازه گیری 17
اینترلاکها و انواع آنها 17
رله و حفاظت 18
رله فرکانس 22
عملکرد رلهً بوخهلتز 23
سیستم آلارم 23
سکسیونر تیغه ای یا اره ای 24
سکسیونر کشویی 24
سکسیونر دورانی 24
سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف 24
سکسیونر با قطع زیر بار 24
مدار شکن 25
شین وشین بندی 26
الف – شین ساده 26
قطع طولی شین 27
ب- شین چندتایی یا مرکب 27
استفاده ازشین کمکی 28
شین سه تایی 28
مشخصات وطرزانتخاب شین فشارضعیف 28
مشخصات فنی پست 400 آهوان سمنان 29
دیسپاچینگ فوق توزیع سمنان 30
انجام بازدیدهای دوره ای و تعمیرات 30
وظایف اپراتور پست 31
سایر فعالیت های صورت گرفته در طول دوره کارآموزی 32
شرکت در جلسات ایمنی 32
نرم افزار پخش بار SABA 32
ضمیمه (A) : راهنمای رله MiCOM P441 33
ضمیمه (B): دیاگرام های تک خطی پست میرحاج 59
ضمیمه(C) : پیک بار و موقعیت تب چنجر 63
اصطلاحات و واژه نامه 64
این فایل ورد در 69 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *